ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תאופיק נסר אלדין נגד עיריית חיפה :

בפני כבוד ה שופט שלמה בנג'ו

התובע
תאופיק נסר אלדין

נגד

הנתבעת
עיריית חיפה

פסק דין

בפניי תביעה כספית נזיקית על סך 25,000 ₪.
ביום 1/5/16 ניתן לתובע דוח חנייה, על ידי העירייה.
העירייה שלחה את הדוח לכתובת התובע.
משלא שולם הדוח, ביצעה פעולות לגבייתו, והטילה עיקול על חשבונו בגוף של כ-400 ₪.
עקב כך, פנה התובע ושילם את הדוח.
יחד עם זאת, עותר התובע כיום, כ-3 שנים לאחר תשלום הדוח, לחייב את העירייה בפיצוי בהתאם לנקוב בכתב התביעה, הואיל ולטענתו, פעלה הנתבעת ברשלנות, וגרמה לו לעוגמת נפש.
הנתבעת כופרת באחריותה, וטוענת שפעלה על פי דין.
הוצגו תמונות לפיהן התובע החנה את רכבו וחסם נתיב תחבורה. בשל כך, נרשם לו דוח.
הנתבעת פנתה בהתראות לתשלום הדוח, לכתובת הרשומה בפלט שקיבלה ממשרד הפנים, ומשלא שולם הדוח, החלה נוקטת בהליכי גבייה, ובין היתר הטילה עיקול על חשבונו.
עקב פעולות אלה, פנה התובע ושילם את הדוח, ולא העלה כל טענה בדבר פעולותיה.
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר שבפניי, חוששני שלא אוכל לקבל את התביעה.
מדובר בעבירת חנייה, אשר הצדיקה מתן דוח חנייה לתובע, אשר לפי התמונות שבפניי, חסם נתיב נסיעה וחנה במקום אסור, למעשה, בתוך צומת מרומזר.
מזכות התובע היה לפנות לבית משפט לעניינים מקומיים, להישפט על הדוח, או לבקש לבטלו, אך הוא בחר שלא לעשות כן, ורק לאחר שפעולות הגבייה שנקטה העירייה הכבידו עליו, הוא פנה ושילם את הדוח.
אשר לטענה כי התובע לא ידע כלל על הדוח, עיינתי בתמצית רישום ממשרד האוכלוסין שהציג התובע, ותדפיס משרד הפנים שהציגה הנתבעת, ולא מצאתי כי הנתבעת פעלה שלא כדין.
אל התובע נשלחו הודעות בדואר רשום, לכתובתו הרשומה, במשרד הפנים. התובע לא סתר את חזקת המסירה, לא הביא שום מכתב מרשות הדואר, מחלקת תלונות הציבור, לפיהן בוצעה בדיקה ודברי הדואר לא הומצאו לו.
הוא הסתפק בציון העובדה כי הוא מחזיק בתיבת דואר וטוען שלא קיבל לתיבת הדואר את הודעותיה הרבות של הנתבעת, המפורטות בכתב ההגנה.
גרסתו זו של התובע, קשה על בית המשפט, ואינה מתיישבת עם חומר הראיות שבפניו, כמו גם, עם מחדלו של התובע, כפי שצוין לעיל, בדבר סתירת חזקת המסירה, הנובעת מהוראות תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי.
זאת ועוד, ביום 25/6/17 פנה התובע לעיריית חיפה בעניין בירור החוב, ובירר את האפשרויות העומדת בפניו לתשלומו.
ביום 3/7/17 שולם החוב על ידי התובע, לאחר שתובע מטעם העירייה בחן את טענותיו, והחליט להפחית את החוב לגובה הקנס המקורי, בנוסף להוצאות הגבייה שננקטו (נספחים ח' ו-ט' לכתב ההגנה).
בנסיבות אלה, לא ניתן לקבוע כי העירייה חרגה מסמכותה ו/או פעלה ברשלנות, ו/או בחוסר סבירות, שעה שהטילה עיקול על חשבונותיו של התובע לתשלום החוב. עוד יצוין, כי העיקול היה בגובה של כ-400 ₪, כאשר מיד לאחריו פנה התובע ושילם את החוב, ואין חולק כי הוא לא השיג על ביצוע העבירה וקיבל על עצמו את הקנס בגינה.
התביעה נדחית.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
הודעה לצדדים זכותם לפנות בבקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מיום המצאת פסק הדין לידיהם.
המזכירות תמציא לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום + אישור מסירה.
ניתן היום, ט' סיוון תשע"ט, 12 יוני 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תאופיק נסר אלדין
נתבע: עיריית חיפה
שופט :
עורכי דין: