ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטליה איפטובה נגד רונן כהן :

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

התובעת-המבקשת

נטליה איפטובה

נגד

הנתבעים-המשיבים

  1. רונן כהן
  2. רינת סילביה

החלטה

המבקשת עותרת לביטול החלטתי מיום 22.5.2019, שהיא סבורה בטעות שהוריתי בה על איחוד התביעה שהגישה ותביעה אחרת, שהגישו נגדה המשיבים. אולם בהחלטתי זו, שהיא החלטה מנהלית, כלל לא הוריתי על איחוד התביעות, וממילא אין בה לגרוע מזכות כלשהי של המבקשת.

בקשת הביטול אינה סדורה (גם בהינתן שמדובר בהליך המתברר בבית המשפט לתביעות קטנות), דבר המקשה על בחינתה. עם זאת נוכח ההסברים שבבקשה שלפיהם היא אינה דוברת עברית וכי חברתה ומתלמד למשפטים סייעו לה , לא אקשה על המבקשת ואידרש לבקשה במידת הניתן.

לגוף הדברים: החלטתי מיום 22.5.2019 כלל לא הורתה על איחוד דיון, כי אם ששני התיקים יישמעו לפני אותו מותב. אכן, המשיבים עתרו ביום 21.5.2019 לאיחוד הדיון (לאחר שקודם לכן עתרו ביום 15.5.2019 לדחיית מועד הדיון שנקבע בתביעת המבקשת נוכח הגשת תביעה בידם, בקשה שטופלה בידי מותב אחר). הבקשה לאיחוד הדיון הועברה לעיוני כמ"מ סגנית הנשיא במחלקה שבה מטופלים שני ההליכים. אך לא ראיתי ל תת הנחיות בעניין האיחוד. מטעם זה גם לא נדרשת תשובה של המבקשת. החלטתי היא מנהלית: כיוון שאין תועלת בכך ששני מותבים שיפוטיים ילמדו את פרטיה של מחלוקת אחת (והמדובר במחלוקת בין אותם בעלי דין, בקשר עם אותה שכירות), קבעתי מנהלית כי מותב אחד (כבוד הרשמת הבכירה טל כהן-אלימלך, שלפניה היה קבוע הדיון הקרוב יותר, בתביעת המבקשת, ליום 7.7.2019) ה וא שיישמע את שני ההליכים. בהתאם הועברה לטיפולה גם תביעת המשיבים, שהייתה קבועה לפני מותב אחר ליום 18.9.2019. הבהרתי בהחלטתי מיום 22.5.2019 כי כלל איני נדרש לשאלת האיחוד: המותב שידון בתיק הוא שיכריע בשאלת האיחוד, וטענות הצדדים בסוגיה זו שמורות להם. והטענות אכן עודן שמורות למבקשת. החלטתי אינה מקרינה גם על מועדי השמיעה של התביעות. מכאן שאין בהחלטתי דבר שיש לבטלו, לעניין האיחוד. יוער כי טענות המבקשת שהיא מעלה לגוף הדברים הן כאלה שתשמענה לעת בירור ההליך העיקרי, ואינן קשורות אף הן בהחלטתי.

יוער כי לאחר דברים אלה באה החלטתה של כבוד הרשמת הבכירה כהן-אלימלך מיום 30.5.2019, על כי שני התיקים יישמעו לפניה במאוחד, וזאת ביום 22.9.2019. מובן שתועלת קיימת גם לצדדים שניהם מכך שלא יצטרכו להגיע לבית המשפט בשני מועדים נפרדים; ומובן שבין אם יאוחדו התיקים ובין אם לאו, עדיין תידרש המבקשת להתגונן מפני תביעת המשיבים. עם זאת, ככל שהמבקשת סבורה שיש טעמים טובים שיצדיקו הפרדה בין שני התיקים, טענותיה עדיין שמורות לה, והמותב הדן בשני התיקים יכריע, כפי שכבר הבהרתי. יוער כי עצם שמיעתם של שני ההליכים לפני מותב אחד אף אינה מונעת את האפשרות למתן פסק דין בהיעדר הגנה בכל אחד מהם.

תוצאת האמור אפוא: החלטתי מיום 22.5.2019 בעינה, שהרי שכל שנקבע בה, מנהלית, הוא כי מותב שיפוטי אחד ישמע את שני ההליכים, והיא אינה עוסקת לא באיחוד התיקים, לא במועדים שבהם יישמעו התיקים, ובלא בתיקים לגופם. כל זכויותיה של המבקשת שמורות לה אפוא , ובידה להגיש כל בקשה, בין אם לעניין איחוד הדיונים, בין אם לעניין המועדים שבהם יישמעו ההליכים (לרבות להקדמת הדיון, או בקשר עם רצונם של המשיבים לדחות את מועד הדיון, כאמור בבקשתם מיום 15.5.2019, כאשר למבקשת טענות בעניין זה), בין אם לעניין הצורך במתן פסק דין בהיעדר הגנה בתביעתה, ובין אם לגוף הדברים. המותב הדן בתביעות אלה יוכל להידרש כחוכמתו .

המזכירות תביא בקשה זו ואת החלטתי גם לעיונה כבוד הרשמת הבכירה כהן-אלימלך, לידיעתה, וככל שתסבור כי יש ליתן הוראות נוספות.

תשומת לב המבקשת, נוכח התקלה בהתייצבותה לדיון ההוכחות שנקבע בעבר בתביעתה, הן להתייצבות, הן בצורך בהגשת כתב הגנה כנגד תביעת המשיבים. יש לקוות כי המסייעים בידי המבקשת נוכח מגבלות השפה, יידעו לסייע לה אף בעניין זה. המזכירות תדוור לצדדים.

ניתנה היום, ח' סיוון תשע"ט, 11 יוני 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נטליה איפטובה
נתבע: רונן כהן
שופט :
עורכי דין: