ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון דהן נגד יוחנן חיות :

לפני כבוד השופט רז נבון

התובע:
שמעון דהן

נגד

הנתבע:
יוחנן חיות

החלטה

בהמשך לדיון אשר התקיים במעמד הצדדים, ניתנת בזאת החלטתי, בעניין ההליכים המקדמיים:
אשר לגילוי המסמכים הספציפיים; להלן המסמכים אשר על התובע לגלות בהתאם למכתב הדרישה מיום 28.1.2019. מובן, כי, חובת הגילוי חלה על מסמכים קיימים שמצויים בידי התובע ו/או בשליטתו :
סעיף 1.1. למכתב הדרישה - יש לגלות את המסמכים.
סעיף 1.2. למכתב הדרישה – יש לגלות את המסמכים. אינני מקבל את הטענה לפיה העסקאות עם בנו של הנתבע, אינן רלבנטיות. מעיון בתצהיר העדות הראשית, שהגיש התובע, עולה, כי גם לשיטתו של התובע, ישנן אינדיקציות לפעילות עסקית משותפת עם בנו של הנתבע, שמעון (ראה: למשל סעיף 6 לתצהיר). גם לנוכח טענות הנתבע לפיהן, ההתקשרות נסבה סביב מערכת עסקית בין אותו שמעון לבין התובע, יש צורך בגילוי מלא על מנת שבית המשפט יוכל בסופו של יום, לבחון את הדברים, ולהכריע בפלוגתאות שבין הצדדים.
סעיף 1.3 למכתב הדרישה – יש לגלות את המסמכים, ככל שהם נוגעים לשטר החוב, ולכספים שניתנו בעניינו.
סעיף 1.4. למכתב הדרישה – יש לגלות את המסמכים. ראה הכרעתי לעיל, לעניין מסמכים הקשורים לבנו של הנתבע, שמעון.
סעיף 1.5. למכתב הדרישה – מעת שהובהר שאין מסמכים, אין מקום למסירת מסמכים.
סעיף 1.6 למכתב הדרישה - מעת שהובהר שאין מסמכים, אין מקום למסירת מסמכים.
סעיף 1.7. למכתב הדרישה – יש מקום למסור את המסמכים המבוקשים, על מנ ת להבין את מערכת היחסים הכוללת ביחס לטענות הצדדים.
סעיף 1.8 למכתב הדרישה - תשובת התובע מספקת ואין צורך במסמכים נוספים.
סעיף 1.9 למכתב הדרישה – יש למסור את המסמכים ככל שקיימים כאלה מעבר למסמכים שנמסרו.
סעיף 1.10 למכתב הדרישה - יש מקום למסור את המסמכים המבוקשים, על מנת להבין את מערכת היחסים הכוללת ביחס לטענות הצדדים.
סעיף 1.11 למכתב הדרישה – יש למסור את המסמכים ככל שקיימים.
סעיף 1.12 למכתב הדרישה – יש למסור את המסמכים ככל שקיימים.
סעיף 1.13 למכתב הדרישה – הובהר כי לא היו חיובי ריבית.
סעיף 1.14 למכתב הדרישה – הובהר כי לא היו חיובי ריבית.
סעיף 1.15 למכתב הדרישה – התובע הצהיר כי אין בידיו מסמכים.
סעיף 1.16 למכתב הדרישה – התובע הצהיר כי אין בידיו מסמכים.
סעיף 1.17 למכתב הדרישה – יש למסור צילומים של כל השטרות שניתנו בקשר עם החוב, כפי שהתבקש ככל שלא נמסרו.
סעיף 1.18 למכתב הדרישה - יש למסור צילומים של כל השטרות שניתנו בקשר עם החוב, כפי שהתבקש ככל שלא נמסרו.
סעיף 1.19 למכתב הדרישה – הובהר כי לא נמסרו שיקים.
סעיף 1.20 למכתב הדרישה – יש למסור את המסמכים.
סעיף 1.21 למכתב הדרישה – יש להבהיר, במפורש, אם לא קיים.
סעיף 1.22 למכתב הדרישה - יש להבהיר, במפורש, אם לא קיים.
סעיף 1.23 + 1.24 למכתב הדרישה – הובהר כי אין.
סעיף 1.25 – נמסרה תשובה ואין מסמכים נוספים.
סעיף 1.26 – למכתב הדרישה – יש למסור את כל הקבלות ככל שקיימות מעבר לקבלות שגולו.
סעיף 1.27 למכתב הדרישה - יש למסור את כל הקבלות ככל שקיימות מעבר לקבלות שגולו.
סעיף 1.28 – למכתב הדרישה - אין מקום להפנות, אלא יש לגלות בצורה ברורה את המסמכים שהתבקשו.
סעיף 1.29 למכתב הדרישה – יש לגלות.
סעיף 1.30 למכתב הדרישה – ככל שקיימים מסמכים נוספים יש לגלותם.
סעיף 1.31 למכתב הדרישה - ככל שקיימים מסמכים נוספים יש לגלותם.
סעיף 1.32 + 1.33 – למכתב הדרישה – יש להמציא כל הרישיונות הקיימים, לרבות תעודות עדכניות.
אשר לשאלון; על התובע ליתן תשובות טובות וממוקדות לשאלות הבאות:
שאלה מס' 2 - יש למסור את מלוא הפרטים והמידע בקשר עם העסקאות שנערכו בין התובע לבין בנו של הנתבע.
שאלה מס' 20 – נענתה בכלליות ויש להשיב בצורה ממוקדת וברורה.
שאלה מס' 21 – יש להשיב בצורה מדויקת ולצרף אסמכתאות לכל עסקה ועסקה.
שאלה מס' 22 – יש להשיב בצורה מדויקת ולצרף אסמכתאות לכל עסקה ועסקה.
שאלה מס' 23 – יש להשיב בצורה מדויקת ולצרף אסמכתאות לכל עסקה ועסקה.
שאלה מס' 24- יש להשיב בצורה מדויקת ולצרף אסמכתאות לכל עסקה ועסקה.
שאלה מס' 25 - יש להשיב בצורה מדויקת ולצרף אסמכתאות לכל עסקה ועסקה.
שאלה מס' 26- יש לפרט כיצד דווחה העסקה ולהשיב על השאלה.
שאלות מס' 28-35 – יש לפרט בצורה סדורה וברורה.
שאלה מס' 36- יש להשיב.
שאלה מס' 38- התשובה שניתנה אינה עונה לשאלה. יש להשיב.
שאלות מס' 40-41 – יש להשיב על השאלה ולצרף כרטסת, ככל שקיימת.

יש להשלים את ההליכים המקדמיים כמפורט בהחלטה זו עד ליום 1 ביולי 2019. התובע יישא בהוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום. לא מצאתי לנכון להורות על מחיקת התביעה- המדובר בסעד קיצוני לעת הזו.
התובע רשאי להדגיש תצהיר עדות ראשית מתוקן בשתי התביעות המאוחדות עד ליום 20 ביולי 2019; הנתבע רשאי להגיש תצהיר עדות ראשית מתוקן בשתי התביעות, ע ד ליום 15 בספטמבר 2019 (בשים לב לפגרה).
נקבע לישיבה מקדמית בנוכחות הצדדים ליום 29 בספטמבר 2019 בשעה 09:00. המזכירות תעדכן ביומני ותדוור לצדדים .

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמעון דהן
נתבע: יוחנן חיות
שופט :
עורכי דין: