ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד א' הרוש נגד ע"י ב"כ עו"ד ק' צדיק :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד א' הרוש
ח' ק'

נגד

הנתבעות
ע"י ב"כ עו"ד ק' צדיק

  1. עיריית אשדוד
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. עיון בכתבי הטענות שהוגשו מטעם הצדדים מעלה, כי התובעת לא צירפה לכתב התביעה חוות דעת רפואית מטעמה, ערוכה כדין, זאת בניגוד לתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984. ככל שחוות הדעת לא תוגש עד ל-4.8.2019, תהא מנועה התובעת מלטעון כל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת , זאת בהתאם לתקנה 137(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984.
הנתבעות רשאיות להגיש חוות דעת מטעמן, עד ליום 6.10.2019.

2. הנתבעות רשאיות להגיש הודעת צד ג' עד ליום 2.7.2019.
לא תוגש הודעת צד ג' עד למועד הנ"ל, לא אתיר עוד את הגשתה.

3. התובעת תגיש תצהיר נסיבות מפורט על האירוע הנטען, זאת עד ליום 2.7.2019, בו תפרט את השמות של כל העדים שבכוונתה להעיד להוכחת נסיבות האירוע, ותצרף את כל המוצגים שיש בהם כדי להוכיח את נסיבות האירוע. מובהר, שהתובעת לא תהיה רשאית לזמן לעדות או להציג ראיה שלא פורטו בתצהיר הנסיבות.

4. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה ינוהלו בין הצדדים כמפורט להלן:
א. בקשות לגילוי מסמכים ולמתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים יישלחו לצד שכנגד, בתוך 30 יום מהיום.
ב. תשובות לדרישות לגילוי מסמכים ותצהירי תשובות לשאלונים ופרטים נוספים יימסרו לצד המבקש בתוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה.
ג. הצדדים יסיימו את ההליכים המקדמיים בעניין גילוי מסמכים, שאלונים ופרטים נוספים, בתוך 75 יום מהיום.
ד. כל בקשה בעניינים הקשורים לגילוי מסמכים, שאלונים ופרטים נוספים, תוגש לבית המשפט ובמישרין לצד שכנגד בתוך 90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד זה, אראה בכך סיום של הליכי גילוי המסמכים, מתן תשובות לשאלונים ופרטים נוספים.
ה. כל בקשה בעניינים האחרים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 45 יום קודם למועד הדיון. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים במועד קדם המשפט.

5. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.

6. לאחר הגשת חוות הדעת הרפואיות, ככל שיוגשו, אקבע את המשך ניהול ההליך.

המזכירות תודיע לצדדים ותיצור ת"פ ליום 3.7.2019.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד א' הרוש
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ק' צדיק
שופט :
עורכי דין: