ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישל מזוז נגד משטרת ישראל ימ"ר נגב :

בפני כבוד ה שופט חיים פס

המבקש
מישל מזוז
ע"י ב"כ עו"ד גיא זהבי

נגד

המשיבה

משטרת ישראל ימ"ר נגב

החלטה

1. בפניי בקשה להחזרת התפוסים, שנתפסו ביום 13.11.17 במהלך חיפוש בביתו של המבקש במסגרת תיק פל"א 446624/17 .
במסגרת החיפוש נתפסו אצל המבקש:
כסף מזומן בסך 36,000 ₪.
צ'ק על שם אלירן לוי-גל אופנה בסך 3,000 ₪.
צ'ק על שם איינהורן מנחם בסך 6,000 ₪.
פלאפון מדגם סמסונג.
פלאפון מדגם גלקסי.
ארנק עור עם כרטיסי אשראי.

הבקשה הנ"ל מתייחסת לעניין הכסף המזומן בלבד כ אשר ביחס לשאר התפוסים הגיעו הצדדים להסכמות.

2. ביום 15.4.19 הגיש ב"כ המבקש בקשה להחזרת הכסף וזאת בחלוף למעלה מ-180 ימים מאז התפיסה ולאור העובדה כי לא הוגשה כל בקשה להארכת התפיסה על ידי המשיבה ולחילופין לא הוגש כתב אישום נגד המבקש .

3. בתגובה לבקשה טענה המשיבה כי במסגרת חקירה רחבת היקף נתפס הכסף בביתו של המבקש. לדבריה חומר החקירה מבסס את החשדות נגד המבקש ותיק החקירה הועבר ליחידת 'יהלום', אשר ממשיכה את פעולות החקירה.

4. בהמשך לאמור, ביום 7.5.19 הגישה המשיבה בקשה לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח משולב], התשכ"ט – 1969 (להלן: "הפקודה") למתן צו ארכה לתפיסת ה כספים עד לתום ההליכים בתיק.

5. ביום 20.5.19 התקיים דיון בפניי, במעמד הצדדים.

טיעוני הצדדים:

6. ב"כ המבקש טען כי מדובר בתיק שהחל לפני כשנה ומחצה ועבר מספר תחנות בדרך. לדבריו לאור הפגם המהותי בדבר אי הגשת בקשה להארכת תוקף הצו בדבר החזקת התפוסים הרי שיש להשיב את הכספים למבקש.

ב"כ המבקש הפנה בטיעוניו, לבש"פ 6686/99 עובדיה נ' מדינת ישראל (להלן: "עניין עובדיה") , שם נקבע כי בקשה להארכת תוקף החזקת תפוסים צריכה להיות מוגשת בתוך טווח הזמן של ה-180 ימים.

ב"כ המבקש אף הפנה להחלטה אשר ניתנה על ידי מותב זה בה"ת 47053-09-17 אדרי ואח' נ' מדינת ישראל (11.3.18) (להלן: עניין אדרי) , ממנה עולה כי המשיבה הייתה מודעת לתקלה הקיימת אצלה בעניין החזקת כספים בחשבונות הא פוטרופוס ומשלא עשתה דבר על מנת לתקן התקלה ביחס לתיק זה אין לה אלא להלין על עצמה.

עוד טען ב"כ המבקש כי גם אם תטען המשיבה כי למבקש קיימים תיקים נוספים, אשר נפתחו לאחר ביצוע החיפוש נשוא בקשה זו, הרי שאין זה המקום להעלות טענה זו שכן הבקשה שהגיש הינה ביחס לתפיסה שבוצעה ביום 13.11.17.

7. נציגת המשיבה טענה כי המשיבה לא הגישה בקשה להארכת תפוס במועדה שכן נוצר כשל תקשורתי הנוגע למערכות המ יחשוב בין האפוטרופוס הכללי לב ין המשיבה ולא התקבלה אינדיקציה ביחס לסיום תקופת התפיסה.
עוד הוסיפה כי מאז הערת בית המשפט שניתנה ב עניין אדרי, מפקידה המשיבה כספים שנתפסים בחשבון של משטרת ישראל ולא בחשבון האפוטרופוס וזאת כחלק מהפקת לקחים שביצעה .

באשר לטענת ב"כ המבקש כי התיק הועבר בין מספר יחידות השיבה כי התיק הועבר לפרקליטות כמקשה אחת, ויחידת יהלום החליטה לטפל במבקש הספציפי הזה עקב העבירות שמיחסות לו.

דיון והכרעה:

8. בפתח דברי אציין כי לאחר עיון בחומר החקירה המצוי בתיק קיים חשד סביר ואף מעבר לכך באשר לעבירות המיוחסות למבקש, עברות הלבנת הון ומס הכנסה.

כאמור בחיפוש שנערך בביתו של המבקש ביום 13.11.17 נתפס, בין היתר, סכום הכסף נשוא בקשה זו. ביחס לאותה חקירה עלה חשד כי המשיב עוסק בהלוואות בריבית ('שוק אפור') והתיק הועבר לטיפולה של יחידת 'יהלום'. ביום 21.3.19 בוצע בביתו של המבקש חיפוש נוסף, על פי צו, במסגרת פל"א 126846/2019, ובו נתפסו צ'קים רבים ורשימות בעלי חוב לכאורה, הקושרים אותו לעבירות המיוחסות לו.

9. המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת לתוצאה הנובעת ממחדלה של המשיבה באי הגשת בקשה להארכת הצו להחזקת תפוס וזאת במשך כשנה וחצי מאז תפיסת הכספים ביום 13.11.17.
ב"כ המבקש טוען כי התוצאה צריכה להיות השבת הכספים למבקש באופן מיידי ואילו המשיבה טוענת כי בשל החשדות הכבדים נגד המשיב וקיומן של פעולות חקירה רבות בעניינו וכן בשל העובדה כי אי הגשת הבקשה מטעמה להארכת תוקף החזקת התפוסים נבעה מטעות הרי שיש לאפשר המשך תפיסת הכספים עד לסיום החקירה.

10. סעיף 35 לפקודה קובע כדלקמן:

"אם תוך ששה חדשים מיום תפיסת החפץ על ידי המשטרה, או מיום שהגיע לידיה, לא הוגש המשפט אשר בו צריך החפץ לשמש ראיה ולא ניתן צו על אותו חפץ לפי סעיף 34, תחזיר המשטרה את החפץ לאדם אשר מידיו נלקח; אך רשאי בית משפט שלום, על-פי בקשת שוטר מוסמך או אדם מעוניין, להאריך את התקופה בתנאים שיקבע".

11. סעיף זה מאפשר למשטרה תקופת זמן בה היא יכולה להחזיק בנכס התפוס, כאשר בתוך תקופה זו יכולה המשטרה להגיש בקשה לבית המשפט לפי סעיף 34 לפקודה בכדי שיינתן צו אשר יאפשר להחזיק בחפץ לתקופה נוספת.

12. עיון בפסיקת בתי המשפט מעלה כי בסופו של יום מדובר בשאלה של איזונים בין האינטרסים השונים.

13. בבג"ץ 2393/91 פרידנברג נגד פרקליטות המדינה פד"י מה(4) 490 נדונה השאלה האם נתונה סמכות הארכה לבית משפט השלום גם כאשר לא הוארכה תקופת התפיסה על ידי המשטרה בתוך 180 ימים ולא הוגש כתב אישום בתקופה זו. נקבע כי אכן קיימת בידי בית המשפט הסמכות לעשות כן וזאת בנסיבות הספציפיות של כל תיק ותיק ותוך איזון בין האינטרסים השונים.

לעניין זה ראו דבריה של כבוד השופטת ט' שטרסברג- כהן בעניין עובדיה הנ"ל:
"כאשר על הכף מונחת זכות יסוד של הפרט על קניינו ומנגד סמכות הרשות ליטול ממנו את קניינו, על הרשות למלא בקפדנות אחר הוראות החוק ולנקוט את הצעדים המתחייבים ממנו כדי להפעיל את סמכותה. דרישה זו איננה פורמאלית גרידא. היא נובעת מתפיסת יסוד של המחוקק ושל השיטה בדבר האיזון ההולם בין צורכי הציבור ובין זכויות הפרט, ואין להקל ראש בצעדים שיש לנוקטם בדרך לפגיעה באותן זכויות".

14. כפי שנקבע על ידי בעניין אדרי לעיל בבוא בית המשפט לשקול מה דינם של תפוסים שבקשה להארכת התפיסה בעניינם הוגשה באיחור עליו להביא בחשבון מספר שיקולים ובהם א) העילה לתפיסת התפוסים מלכתחילה; ב) חומרת העברות; ג) נסיבות התיק; ד) האם פעולות החקירה הסתיימו והתיק שוכב כאבן שאין לה הופכין או שעבר לבחינת התביעה; ה) הסיבה להגשת הבקשה להמשך התפיסה באיחור; ו) האינטרס הציבורי במיצוי החקירה והמשך ההחזקה בתפוסים ונסיבות נוספות הנלמדות מהתיק.

15. במקרה דנן לא יכולה להיות מחלוקת כי מחדלה של המשיבה באי הגשת בקשה להארכת הצו להחזקת התפוסים במשך כשנה מתום תקופת התפיסה הראשונה הנו מחדל שורשי ועמוק.

הדברים מקבלים משנה תוקף בהינתן העובדה כי המשיבה הייתה מודעת לתקלה הקיימת בעניין כספים שהופקדו על ידה לחשבונות האפוטרופוס ולא פעלה על מנת לאתר את כלל הכספים מבעוד מועד ולהגיש בקשות מתאימות בעניינם.

כאמור, רק לאחר שהוגשה על ידי המבקש בקשה להשבת הכספי הגישה המשיבה בקשה מטעמה להארכת הצו להחזקת התפוסים.

16. מנגד, עיון בחומרי החקירה ובדו"ח הסודי שהוגשו לעיוני ובהם הסברי המשיבה להשתלשלות העניינים מעלה כי למעשה פעולות החקירה היו רציפות ו בחודשים האחרונים אף עובו הראיות נגד המבקש באופן משמעותי. אמנם, טרם הוחלט על הגשת כתב אישום, אולם הקף הפעולות שבוצעו עד כה מלמד על הקפה הנרחב של החקירה והצורך בהמשך ביצוע פעולות כאמור.

17. המדובר הוא לכאורה בעברות חמורות אותן ביצע המשיב ועוצמת הראיות נגדו, בשלב זה, הינה גבוהה ומשכך קיים אף אינטרס ציבורי מובהק במיצוי החקירה ובהמשך תפיסת הכספים.

18. אכן, וכפי שנאמר לעיל, מחדלה של המשיבה באי הגשת בקשה מתאימה ביחס לתפוסים הינו משמעותי, יחד עם זאת, בשקלול כלל האינטרסים אשר פורטו על ידי לעיל אני סבור כי יש לדחות בקשת המבקש להשבת התפוסים ולקבל באופן חלקי את בקשת המשיבה להארכת הצו להחזקת התפוסים כך שאני מאריך את הצו בדבר החזקת התפוסים, כספים בסך 36,000 ₪, ב- 90 ימים מהיום.

במידה ובפרק זמן תגיש המשיבה כתב אישום בעניינו של המבקש, יוכל ב"כ המבקש להגיש בקשה לתיק העיקרי באשר לתפוסים הנ"ל.

זכות ערעור כחוק.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מישל מזוז
נתבע: משטרת ישראל ימ"ר נגב
שופט :
עורכי דין: