ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין changsorn Non נגד יצחק בן רומנו :

לפני: כבוד השופט יעקב אזולאי
נציג ציבור המעסיקים מר אלברט שטרית
נציג ציבור העובדים מר דוד פטיטו

התובע
changsorn Non
ע"י ב"כ עו"ד נטלי אביטן

נגד

הנתבע
יצחק בן רומנו
ע"י ב"כ עו"ד גיא יפרח

פסק דין

1. בדיון מיום 03.06.19 הסמיכו הצדדים את בית הדין ליתן פסק דין על דרך הפשרה, כפי הסמכות הנתונה לביהמ"ש בסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. תוך שביקשו כי הסכום שייקבע ינוע בין 44,000 ₪ ל-52,000 ₪. הסכום שייפסק יכלול הוצאות משפט בסך של 4000 ₪.

2. בכלל זה, ב"כ הצדדים ביקשו כי התשלום בגין שכ"ט יהיה 16,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד הוצאת חשבונית מס כדין וכי תוספת המע"מ לא תיכלל בסכום פסק הדין.

3. למען הסר ספק, נבהיר כי אין בפסק דין זה, שניתן כאמור לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, משום קביעת ממצאים או קביעות בענייני מהימנות. למען השלמת התמונה ייאמר כי הסכום שנקבע לעיל הוא על יסוד איזון בין כלל השיקולים וההיבטים שחברו יחדיו בנסיבות העניין.
4. בית הדין חזר ועיין בכתבי הטענות על נספחיהם, בפרוטוקול הדיון מיום 27.11.17 (עדות מוקדמת) ומיום 7.6.18, ובפרט בתצהירי הצדדים, ואחר שנתנו דעתנו למלוא טענות הצדדים לרבות לסיכומי הצדדים בעל פה בדיון ולהלכה הנוהגת, אנו מורים כי לסילוק מלא, סופי ומוחלט של התביעה, ישלם הנתבע לתובע סך כולל של 44,000 ₪ בתוספת של 4000 ₪ בגין הוצאות משפט (סה"כ 48,000 ₪) וזאת באמצעות באת כוח ו, אשר ישולמו ב – 10 תשלומים שווים.

התשלום הראשון ע"ס 4800 ₪ ישולם תוך 21 ימים מיום שתמציא ב"כ התובע טופס ניכוי מס במקור מטעם שלטונות המס.

יתר התשלומים החל מ 3/8/19 וכל 3 לחודש עוקב . (9 תשלומים)

מובהר כי סכום זה כולל את הרכיבים הבאים:
א. בגין פיצויי פיטורין סך 21,770 ₪.
ב. בגין רכיב פנסיה סך 15,665 ₪.
ג. בגין זכויות סוציאליות 6,565 ₪
ד. בגין הוצאות משפט 4 ,000 ₪.
____________
סה"כ 48,000 ₪.

5. בכלל זה יישא הנתבע בסכום נוסף של 16,000 ₪ בתוספת מע"מ לפקודת ב"כ התובע אשר ישולמו בגין שכ"ט עו"ד. הסכום ישולם ב – 4 תשלומים שווים לפקודת ב"כ התובע. תשלום ראשון ע"ס 4000 ₪ בתוספת מע"מ בתאריך 3/7/19 ויתרת התשלומים בכל 3 לחודש עוקב (סה"כ 4 תשלומים)

6. הסכומים לעיל ישולמו במועדים הנקובים, שאם לא כן יישאו הסכומים, הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום בו התקבל פסק הדין ועד לביצוע התשלום בפועל.

7. בהינתן כי פסק הדין ניתן על דרך הפשרה, אנו מורים על השבת האגרה ככל ששולמה, בכפוף להוראות התקנות.

8. טרם סיום נציין, פעם נוספת, כי ראויה לשבח הסכמת הצדדים ובאי כוחם למתן פסק דין על דרך הפשרה, נוכח נסיבות ההליך דנא.

ניתן היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.

נציג ציבור עובדים
מר דוד פטיטו

יעקב אזולאי, שופט

נציג ציבור מעסיקים
מר אלברט שטרית


מעורבים
תובע: changsorn Non
נתבע: יצחק בן רומנו
שופט :
עורכי דין: