ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שומרה חברה לביטוח בע"מ נגד יינות ביתן בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת מרים קראוס

תובעת

שומרה חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רותי קיהל חריט

נגד

נתבעת

יינות ביתן בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל שמפל

פסק דין

פתח דבר וטענות הצדדים
לפני תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש בסך 27,470 ₪ שנגרמו בעטיה של תאונת דרכים שאירעה ביום 25.10.15.
לטענת התובעת, עת רכבה היה בחניה, ניתק לפתע שלט הנתבעת ופגע בעוצמה ברכבה.
לטענת הנתבעת, לא מוטלת עליה כל חבות בגין האירוע נשוא התביעה, המוכחש כשלעצמו, ככל שיש להטיל אחריות בגין המקרה נשוא התביעה, הרי שזו אמורה להיות מוטלת על כתפי בעלי/מחזיקי המגרש עליו עמד העמוד/השלט ו/או כתפי מתקין העמוד/השלט ו/או על כתפי עיריית עפולה או מי מטעמה.

דיון והכרעה
למעשה, אין מחלוקת בענייננו כי רכב התובעת נפגע משלט, שהיה מקובע לקרקע, בסמוך לעסק הנתבעת (סופרמרקט).
מן התמונות עולה כי מדובר בשלט פרסומי - המפרסם את עסק הנתבעת.
הנתבעת מודה בכתב הגנה כי הפעילה את העסק.
כמו-כן, על פי הסכם שכירות שצירפה לכתב הגנה, מוגדר " המושכר" המצוי במקרקעין כולל החניות הצמודות למבנה.
בענייננו, אירוע התאונה התרחש באחת מהחניות הצמודות לשלט כנ"ל.
מן האמור לעיל עולה בבירור כי חל כאן הכלל " הדבר מעיד על עצמו" על פי סעיף 41 לפקודת הנזיקין [ נוסח חדש], שזו לשונו:
"בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה – על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה".
על בסיס האמור בסעיפים 4-7 לעיל, ברי כי הינו בגדר "נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו".
ניתוקו של השלט עד כדי נפילתו, מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעת לא נקטה זהירות סבירה, מאשר עם המסקנה שהיא נקטה זהירות כזו. על-כן לפי מה שנאמר בסעיף 41 לפקודת הנזיקין, על הנתבעת הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה.
שעה שלא עשתה כן, לא יצא די חובתה לפי סעיף 41 לפקודת הנזיקין, ודי בכך כדי להטיל עליה אחריות לנזק שנגרם.
מדיניות משפטית ראויה היא כי צד הניזוק – יהיה לו ממי להיפרע וכי לא יכתת רגליו בדרך למציאת המזיק.
גם אם השלט הותקן על ידי צד ג', הרי שהדבר נעשה מטעם הנתבעת ועל פי הזמנתה – וככל ולא, וככל ולסברת הנתבעת בעל האחריות לנפילת השלט "מסתובב חופשי", חזקה כי הייתה מוכיחה אחרת.
לא דומה המקרה דנן למקרה בו נגרם נזק על ידי עץ שנפל או עמודי תאורה – או אז, בדרך-כלל, נמצא ה"נכס" הפוגע בתחומי השיפוט המוניציפליים של העירייה, לשלט פרסומי השייך לעסק המפורסם בשלט.
ראוי כי מי שמציב שלט פרסומי מטעמו – ינקוט משנה זהירות.
לאור האמור לעיל, ניתן בזאת פסק דין כדלהלן:
הנתבעת תשלם לתובעת סך של 27,470 ₪ , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, ועד התשלום המלא בפועל.
בנוסף תשא הנתבעת בשכ"ט עו"ד בסך 17.55%, בהוצאות עדים כפי שנקבע בפרוטוקול ובאגרה ששולמה והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
התיק ייסגר.

ניתן היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: יינות ביתן בע"מ
שופט :
עורכי דין: