ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רות קוליאן נגד יהודה ברמן בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

מבקשת

רות קוליאן

נגד

משיבה

יהודה ברמן בע"מ

פסק דין

הצדדים הגישו במשותף בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשת ה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "בקשת ההסתלקות", "בקשת האישור" ו"החוק" בהתאמה).
ביום 27. 9.17 הגישה רות קוליאן (להלן: "המבקשת") תובענה ובקשה לאישור כנגד חברת יהודה ברמן בע"מ (להלן: "המשיבה").
בתובענה ובבקשת האישור נטען, כי המשיבה משווקת עפרונות שטדלר, דבק סטיק UHU שהינו דבק פלסטי, דבק סטיק ארטליין (להלן: " המוצרים") אשר אינם כוללים על אריזתם הוראות אזהרה והוראות שימוש בשפה העברית כנדרש בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובצו הגנת הצרכן (סימון טובין) התשמ"ג-1983 (להלן: "צו הסימון").
עילות התביעה אותן טענה המבקשת בבקשת האישור הן הפרת סעיף 17 בחוק הגנת הצרכן והוראות סעיפים 2(ו) , 3 ו -4 בצו הסימון, עוולת הרשלנות מכוח סעיפים 35-36 בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] , הפרת חובת ההגינות ותום הלב לפי סעיפים 12 ו - 39 בחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973, וסעיף 1 בחוק עשיית עושר ולא במשפט תשל"ט -1979.
המבקשת העריכה את נזקה האישי בסך של 80 ₪ ואת הנזק לחברי הקבוצה בסכום כולל של 4 מיליון ₪.
ביום 28.2.18 הגישה המשיבה תשובה לבקשת האישור והכחישה את המיוחס לה על ידי המבקשת .
עמדת המשיבה היא כי דין הבקשה לאישור להידחות. זאת, בין היתר, מאחר ואין למבקשת עילת תביעה כנגד המשיבה, המבקשת לא רכשה מהמשיבה מוצרים כלשהם, שכן המשיבה לא מפעילה חנויות בעצמה, היא מייבאת ו/או משווקת מוצרים לחנויות והן אלו שמשווקות אותן לצרכנים.
לטענת המשיבה המוצר היחיד שיש לגביו ראייה לכאורה ששווק על ידה הוא דבק סטיק UHU שסומן כדין בעברית. המשיבה טוענת כי איננה מייבאת את המוצר דבק ארטליין, ולגבי המוצר עפרונות שטדלר, היא אומנם מייבאת מוצרים מסוגו, אלא שקיימים בשוק יבוא מקביל, זיופים וחיקויים למכביר. כאשר המוצרים הללו מיובאים על ידה הם מסומים כדין.
המשיבה טוענת כי המבקשת לא הצביעה על הוראת דין המחייבת סימון אזהרות על גבי דבק סטיק ועפרונות. כמו כן, טוענת המשיבה כי המבקשת לא פירטה אלו פרטים בדיוק נמנעו ממנה לדעת כתוצאה מאי הסימון, וחלף זאת נקבה המבקשת בסכומי נזקים מופרכים בעלמא. המשיבה טוענת עוד כי התובענה אינה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט וכי אין כל קבוצה שניתן לתבוע בשמה.
ביום 17.3.19 הגישו הצדדים בקשת הסתלקות בהסכמה.
המבקשת תמ כה את בקשת ההסתלקות בתצהיר בו הצהיר ה כי ה יא מבקשת להסתלק מבקשת האישור הואיל ו לאחר הגשת כתב התשובה מטעם המשיבה, שוחחו ב"כ ה צדדים ביניהם והגיעו להסכמה בדבר הגשת בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד המשיבה. זאת בין היתר, בהתייחס לשיקול האמור בסעיף 16(א)(2) לחוק – העדר התועלת שעתידה להביא הבקשה לאישור לחברי הקבוצה בנסיבות שתוארו לעיל .
יצוין כי הצדדים פירטו בבקשת ההסתלקות עילות תביעה שלא הופיעו בבקשת האישור (ר': סעיף 3 לבקשת ההסתלקות).
בא כוחה של המבקשת והמבקשת הצהירו כי הם לא קיבלו ולא יקבלו מאת המשיבה כל טובת הנאה שהיא, בקשר להסתלקות המבקשת מההליכים דנא.
המשיבה הביעה הסכמתה להסתלקות.
בהחלטת בית המשפט מיום 1.5.19 הבהיר בית המשפט לצדדים כי ככל שתתקבל הבקשה להסתלקות , בקשת האישור תימחק ולא תידחה כפי שהוסכם בין הצדדים מאחר והסתלקות איננה אמורה ליצור מעשה בית דין כלפי הקבוצה, ולצדדים ניתנה אפשרות לחזור בהם מהבקשה עד ליום 7.5.19 . נקבע כי בהעדר תגובה עד למועד זה תינתן החלטה בבקשה.
ביום 20.5.19 הודיעו הצדדים כי הם מבקשים מבית המשפט להורות על מחיקת בקשת האישור וכן על דחיית התביעה האישית של המבקשת.
לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, לנוכח הצהרות המבקשת בתצהיר ה ותגובת הצדדים מיום 20.5.19, אני מאשרת את ה סכמת הצדדים להסתלקות כאמור בסעיף 16(א) לחוק , וזאת ביחס לבקשת האישור כפי שהוגשה.
בנסיבות העניין כפי שפורטו לעיל לא ראיתי מקום ליתן הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) בחוק.
הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נ מחקת. תביעתה האישית של המבקש נדחית.
אין צו להוצאות.
ב"כ הצדדים ימציא ו העתק פסק הדין זה למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות .

ניתן היום, י"ז אייר תשע"ט, 22 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רות קוליאן
נתבע: יהודה ברמן בע"מ
שופט :
עורכי דין: