ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שנטל שושנה הירש נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת הבכירה אורית יעקבס
נציגת ציבור (עובדים) : גב' פביאן כהן לוגסי
נציג ציבור (מעסיקים): מר יוסף אלול

התובעת:
שנטל שושנה הירש
ע"י ב"כ עו"ד אסף דרכלר
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אברהים מסארווה

החלטה

1. תביעתה של התובע ת לתשלום דמי פגיעה, בגין הדליות, מהן ה יא סובלת, ברגליה, נדחתה על ידי הנתבע, כמפורט במכתבו מיום 17/9/17.
כנגד דחיה זו הוגשה התביעה שלפנינו.

2. בתאריך 12/3/19 הת קיימה ישיבת הוכחות וביום 15/5/19 הגישו הצדדים רשימת עובדות מוסכמות, בכדי שביה"ד יוכל למנות מומחה רפואי מטעמו.

3. לפיכך והואיל וגם מלוא החומר הרפואי שהזמין הנתבע, התקבל, הרינו ממנים בזאת את פרופ' יוסף זהבי - מומחה למחלות פנימיות ומחלות כלי דם כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין (להלן:" המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתה של התובע ת, כפי שיפורטו בסעיף 4 להחלטה זו, לבין הליקויים להם ה יא טוענת ברגליה.
שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.

4. להלן העובדות המוסכמות:
א. התובעת ילידת 1953.
ב. התובעת עובדת מזה 40 שנים כאחות בביה"ד "העמק" בעפולה, במחלקה האורולוגית-כירורגית, במשרה מלאה.
ג. עבודתה של התובעת כולל עמידה מרובה וממושכת על הרגליים, משך כ - 6 שעות ביום לפחות. הימצאותה של התובעת על רגליה כרוכה, לאורך השנים, הן בעמידה והן בהליכה ברחבי המחלקה ובין ארבעת חדרי המטופלים, אשר נמצאים במרחק של מספר מטרים אחד מהשני.
ד. מצבה של התובעת הוא כעולה מהמסמכים הרפואיים.

5. על מצבה הרפואי של התובע ת ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. הכרטיסים הרפואיים שהתקבלו מקופת חולים כללית, בהתאם לבקשתו של הנתבע.
ב. נספח ב' לכתב התביעה.
בנקודה זו מופנית תשומת ליבם של הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

6. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות וזאת בהתבסס על העובדות המפורטות בסעיף 3 דלעיל ובהתבסס על החומר הרפואי המצורף בזאת:
א. מהו הליקוי ממנו סובלת, התובעת, ברגליה? ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת
התובעת, לליקוים מהם היא סובלת ברגלי ה?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה חיובית, וקיים, לדעת המומחה, קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב על השאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקוי התובעת עקב עבודת ה נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי ה (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת תהיה חיובית, מתבקש המומחה להשיב על השאלה הבאה, בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על ליקויו של התובע? (השפעה משמעותית על פי הפסיקה, הינה בשיעור 20% ומעלה).

7. המומחה מתבקש, במידת האפשר, להעביר את חוות דעתו בתוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

8. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה ככל שהדבר יידרש.

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

10. לטיפול ולמעקב המזכירות.

ניתנה היום, י"ב ב אייר תשע"ט,17 במאי 2019, בהעדר הצדדים.

נציגת ציבור (עובדים)

יעקבס אורית,
שופטת בכירה

נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: שנטל שושנה הירש
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: