ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ב.ש.א. נגד צד ג' :


בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובעת
ב.ש.א.

נגד

נתבעת

צד ג'
א.ש. המסעדה של אמא בע"מ

רפאל בן אבו

החלטה

הצדדים יודיעו עד יום 28.5.19 עמדתם באשר למינוי מומחה מטעם בית המשפט אשר יתייחס למכלול הטענות העולות מחוות הדעת מטעם הצדדים.

הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים, לרבות חוות דעת מומחים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובע ת תגיש תצהירי עדות ראשית תוך 60 יום.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית תוך 30 יום לאחר מכן.
הצד השלישי יגיש תצהירי עדות ראשית תוך 30 יום לאחר שיוגשו תצהירי הנתבעת.
ימי הפגרה יובאו במניין הימים.

תצהירי חוקרים יובאו לעיון בית המשפט בדיון קדם ההוכחות, לצורך מתן החלטה בשאלת מועד המצאתם לבא כוח התובעת.

בד בבד, עם הגשת תצהירי העדויות, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

כל צד יגיש העתק נוסף של התצהירים ותיק המוצגים מטעמו באופן ידני למזכירות בית המשפט, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, יחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
תצהירים ותיקי מוצגים שיוגשו מרחוק באמצעות "נט המשפט", לא יתקבלו אלא אם במקביל יוגש גם עותק לצורך תיוק בתיק הנייר. תצהירים ותיקי מוצגים שיוגשו באמצעות המזכירות, לא יתקבלו, אלא אם יוגש מלבד העותק המיועד לסריקה, עותק נוסף כרוך לצורך תיוק בתיק הנייר.

לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר, או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט, ולאחר הגשת בקשה כדין. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.

אם לאחד מהצדדים יש מחלוקת על מסמך שצורף לתצהיר עדות ראשית והוא מבקש שעורך המסמך יזומן לעדות ייתן הודעה על כך לצד שכנגד לא יאוחר מ – 30 יום לפני הדיון בתזכורת קדם ההוכחות. בהעדר מעש יוגש המסמך כפי שהוא.

דיון קד"מ יידחה ליום 3.11.19 בשעה 10:30.

תז"פ ליום 29.5.19.

ניתנה היום, י"ג אייר תשע"ט, 18 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ב.ש.א.
נתבע: צד ג'
שופט :
עורכי דין: