ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה מגידש נגד כהן מוטורס חדרה בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

תובע

משה מגידש

נגד

נתבעים

1.כהן מוטורס חדרה בע"מ

2.יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

פסק דין

לפני תביעה להשבת תשלום בגין תיקון תקלה ברכב.

רקע

1. בתאריך 6.11.14 רכש התובע אצל נתבעת 2 - חברה העוסקת ב יבוא ושיווק כלי רכב, רכב מסוג שברולט סוניק מ.ר. 41-896-13 , שנת ייצור 2012 (להלן: "הרכב"). התובע רכש את הרכב עבור אשתו תמר הרשומה כבעליו.

2. בתאריך 12.7.18 תוקנה מערכת הגיר של הרכב במוסך המורשה שבבעלות נתבעת 1.

3. בעתירתו לחיוב הנתבעות או מי מהן בהשבת הסכום בעבור תיקון הרכב (320 ₪ עלות הבדיקה +2007 ₪ התיקון + הוצאות), טען התובע כי במהלך שנת 2016 פורסמו בתקשורת ידיעות לפיהן במספר דגמים של חברת שברולט ובכללם דגם הרכב הנדון , נתגלו תקלות בגיר שבעטיין הוציאה חברת UMI קריאה ללק וחותיה הזכאים לאחריות של 5 שנים או נסיעה של 150,000 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם, לפנות למ וסך מורשה לשם תיקון מערכת הגיר ללא עלות. מאחר שרכבו נסע עד למועד בו התגלתה התקלה כ- 101,000 ק"מ בלבד, אזי – כך טען התובע, היה על הנתבעות לשאת בעלות התיקון במלואה.

4. נתבעת 1 טענה להעדר יריבות בינה לבין התובע שכן לא היא היתה הגורם שהעניק את האחריות לרכב, ולגופו של עניין הוסיפה כי במועד בו הועבר אליה הרכב לצורך תיקונו לא חלו עליו תנאי האחריות המורחבת, ממילא.

5. נתבעת 2 טענה גם היא כי הודעת הרחבת האחריות המורחבת מטעם יצרן הרכב התייחסה למקרים בהם לא חלפו 5 שנים או 150,000 ק"מ לפי המוקדם, וכי מאחר שבמקרה זה התגלתה התקלה בחלוף כ- 6 שנים מאז מועד ייצורו של הרכב אזי גם תקופת האחריות המורחבת הסתיימה זה מכבר. לגופו של עניין טענה נתבעת 2 כי במסגרת "מחווה של רצון טוב" הסכים התובע הסכים לכך שהיצרן יישא בעלות החלקים שהוחלפו ואילו הוא ישלם את עלות התיקון עצמו (עבודה+שמנים).

טענות התובע

5. בעדותו בפני תיאר התובע את הנסיבות בהן הסתבר לו כי התקלות שנתגלו נבעו מפגם בייצור:
".. אני את הרכב רכשתי בשנת 2014 וב-2018 נתגלתה בו תקלה. פניתי למוסך על מנת שיבדקו, בדקו וגילו שזה גיר. חייבו אותי ב-320 ₪. ואז יצא אחד העובדים שלו אל הרחבה ואמר לי – עלות הגיר היא 10,000 ₪ פלוס מע"מ, אני מצאתי לנכון לזוז הצידה כי אין לי אפשרות לתקן גיר בסכום הזה. בדקתי עם החברים ... וגיליתי שהנושא צריך להיות תחת אחריות ב"ריקול". פניתי לחברה, דיברתי איתם, עם UMI. דיברתי עם הנציגות, אמרו לי תיכנס למוסך, הרכב באחריות, יבדקו את הנושא. ב-12.7 הר כב נכנס למוסך, בדקו... קיבלתי תשובה מאותו מנהל עבודה של המוסך, שהם הכירו באחריות, וזה מוקלט, להכנס לביצוע עבודה. עשו את התיקונים, באתי לשחרר את הרכב, התחילו להקים צעקות, כי הם ביקשו שאחתום על "מחווה מרצון". כשפניתי אליו ואמרתי לו שהעסק מוקלט, הוא החזיר לי את הטופס...".

6. לתמיכת טענותיו צרף התובע לכתב תביעתו את הודעת הרחבת האחריות לתיבת ההילוכים ברכב מתוצרת שברולט דגם סוניק משנת הייצור 2010-2013, והגיש את טפסי הבקשות להשתתפות בהוצאות תיקון באחריות במסגרת "מחווה של רצון טוב" – ת/1 ו- ת/2, ואת החשבוניות שניתנו לו במוסך של נתבעת 1 - ת/3, ת/4 ובמוסך "צמד הצפון" כחודשיים לאחר מכן - ת/5.

7. לסיכום הבהיר התובע באמרו: "... אני חושב שהיה צריך לתקן לי את הרכב בחינם. לקחו ממני כסף במרמה...".

טענות נתבעת 1

8. מנכ"ל נתבעת 1 מר אבינועם כהן, פרט את השתלשלות הארועים במקרה הנדון, כדלקמן:
בתאריך 12.7.18 הגיעו התובע ובתו שירלי אל המוסך, דיווחו על "נורת תקלה" שנדלקה ובקשו לבדוק את הרכב. עלות הבדיקה בסך של 320 ₪ שולמה על ידם ובתוך כך הובהר להם כי יש צורך בשיפוץ תיבת ההילוכים + מחשב גיר (ר' החשבונית ת/4). מר כהן הוסיף וטען כי אף אחד לא אמר לתובע שהסכום הזה יקוזז מא יזה שהוא תשלום בבוא העת וכי הלה לא הסכים לתיקון והלך.
בהמשך אותו היום התקשר אליו גיסו של התובע (חיים חומרי) ובקש לבדוק כיצד ניתן לסייע לתובע במימון התיקון במסגרת האחריות המורחבת, על אף שתקופת האחריות חלפה זה מכבר. משכך ועל אף שבהתאם להוראות היצרן היה על התובע להחליף את שמן הגיר לאחר 75,000 ק"מ והוא לא עשה זאת, הצליחה נתבעת 2 להשיג עבורו אישור לבקשה להשתתפות בהוצאות התיקון במסגרת של "מחווה של רצון טוב". בתו של התובע חתמה בשמו על טופס הבקשה – ר' הטופס מיום 12.7.18 – ת/ 2.

טענות נתבעת 2

9. נתבעת 2 אישרה כי במהלך חודש דצמבר 2016 הודיע יצרן הרכב על הרחבת אחריותו לתיבת ההילוכים המותקנת ב כלי הרכב הנ"ל למשך 5 שנים או 150,000 ק"מ לפי המוקדם, וטענה להגנתה כי מאחר שבמקרה זה התגלתה התקלה בחלוף כ- 6 שנים אזי גם אותה אחריות מורחבת לא חלה עליו.

10. בעדותו בפני הסביר נציג נתבעת 2 כי במסגרת המחווה לרצון טוב הסכימה נתבעת 2 לשאת בעלות חלקי החילוף שנדרשו לשם תיקון הרכב וכי בחתימתה על הטופס ת/2 הסכימה בתו של התובע לשאת בעלות החלפת השמנים והעבודה : "... חרף העובדה כי האחריות המורחבת הסתיימה, כמחווה של רצון טוב, נעשתה פניה מיוחדת ליצרן על ידנו באמצעות נתבעת 1 והוא אישר השתתפות של חלקים במאה אחוז והלקוח אמור לשלם על שמן ועבודה משום שהרכב כאמור חרג מהתקופה של החמש שנים שציינו. כמובן זה נעשה באופן הכי פתוח, כולל חתימה על מחווה של רצון טוב שזה על פי נהלי החברה ומי שחותם שזה במקרה הזה בתו, גם רשום שם בטופס עצמו, שהיא יודעת ומודעת לזה שהרכב אינו באחריות והתיקון נעשה כמחווה של רצון טוב ושלא תהיה לה כל טענה או תביעה כנגד התיקון שנעשה ברכב".

11. בנוסף לכך הסביר נציג נתבעת 2 כי במקרה זה לא מדובר היה ב"ריקול" (re call) שהיא – כשמה כן היא - קריאה חוזרת, בטיחותית, אלא בהחלטת היצרן בדבר הרחבת אחריותו על תקלות.

דיון והכרעה

12. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ונדרשתי לראיות שהונחו בפני, מסקנתי היא כי דין התביעה להידחות.

ואלה הם נימוקי:

א. הגם שאשת התובע היא הבעלים הרשום של הרכב ועל פניו היתה זו היא שצריכה להגיש את התביעה ולא התובע, החלטתי להתייחס לטענותיו לגופו של עניין ולא מצאתי בהן ממש. זאת בראש ובראשונה משום שנכון למועד בו הוכנס הרכב לתיקון במוסך של נתבעת 1 הסתיימה תקופת האחריות המורחבת בה תלה התובע את יהבו, שהרי מדובר היה בתקופה של "5 שנים או נסיעה של 150,000 ק"מ לפי מוקדם ביניהם וזאת החל ממועד עליית הרכב על הכביש...".

ב. חרף עובדה ברורה זו, ניאותה נתבעת 2 לשאת ב 100% מ עלות חלקי החילוף והיא עשתה כן במסגרת הליך "מחווה של רצון טוב", פשוטו כמשמעו.

ג. בתו של התובע חתמה בשמו על הטופס ת/2 ובעשותה כן אישרה כי "התיקון ... אושר במסגרת מחווה של רצון טוב למרות שתקופת האחריות על הרכב הסתיימה " והיא הצהירה כי "אין ולא תהיה לה טענה ו/או תביעה... בגין תיקון זה" , כי מי שיישא בעלות החלקים הוא היצרן ואילו מי שיישא בעלות העבודה והשמנים הוא הלקוח.

13. סוף דבר ומפני כל הנימוקים דלעיל החלטתי לדחות את התביעה.
התובע יישא בהוצאות הנתבעות בסך 500 ₪ לכל אחת ובסה"כ 1,000 ₪ וישלמן בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין ל ידיו, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בדואר רשום.

ניתן היום, י"ג אייר תשע"ט, 18 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה מגידש
נתבע: כהן מוטורס חדרה בע"מ
שופט :
עורכי דין: