ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צ.מ.ב. נגד מורה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובעים

  1. צ.מ.ב.
  2. ל.ב.

נגד

נתבעת
מורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, זאת במסגרת תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. הבקשה מתייחסת לשתי תאונות דרכים: תאונה ראשונה התרחשה ביום 23.12.13 בה נפגעו התובעים 1 ו- 2; תאונה שניה ארעה ביום 10.2.14 בה נפגעה התובעת 2. הנתבעת מתנגדת לבקשה .

לאחר שנתתי את דעתי לחומר הרפואי שהוצג ולטיעוני הצדדים, נחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה לצורך מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי באשר לתובע 1, ובאשר לתובעת 2 קיימת ראשית ראיה ולו בדוחק. זאת אף בשים לב לגישה הליברלית הנוהגת בכגון דא, ונוכח העובדה כי הדרך היחידה להוכחת טענות בעניין שברפואה במסגרת תביעה לפי חוק הפיצויים היא מינוי מומחה מטעם בית המשפט, וממילא דחיית בקשה למינוי כזה יש בה כדי לסגור את הדרך להוכיח את קיומה של נכות עקב התאונה.
יוער כי שאלת הקשר הסיבתי הרפואי בין ממצאים או פגימות כאלה ואחרות, ככל שתמצאנה, לבין התאונה נשוא התביעה (לגבי התובעת 2 מדובר כאמור בשתי תאונות), מסורה אף-היא לבחינתו של המומחה הרפואי.
עוד יוער, כי ככל שיתברר כי מינויו של המומחה היה מיותר, תוכל הנתבעת לטעון לקיזוז שכר המומחה מהפיצוי שייפסק. כמובן ששיקול הדעת בעניין זה שמור לבית המשפט.

אני ממנה אפוא את ד"ר ניסים אוחנה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתיק זה.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע צ.מ.ב. ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 23.12.13 , ואת התובעת ל.ב. ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונות מיום 23.12.13 ומיום 10.2.14 ובמיוחד יקבע:
האם לוקה מי מהתובעים כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של מי מהתובעים, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתם במקצוע ם, אם יש למי מהם כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבם בעתיד?
האם יהיה מי מהתובעים זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעים.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה מיום 23.12.13 לבין מצב התובע צ.מ.ב. לאחר התאונה ובין התאונות מיום 23.12.13 ומיום 10.2.14 לב ין מצב התובעת ל.ב. לאחר התאונות, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 10 ימים את כל המסמכים הרפואיים (המותרים בהגשה) המצויים תחת ידם והנוגעים לתובעים.

המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

שכר טרחת המומחה יעמוד על הסך של 4,500 ש"ח בתוספת מע"מ, בגין בדיקת כל אחד מהתובעים. בשלב זה תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה וזאת כמימון ביניים, אשר ישולם לו ישירות כנגד חשבונית, תוך 30 יום מהיום. אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט מייד עם ביצוע התשלום.

המומחה מתבקש למסור חוות דעתו עד יום 18.7.19.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת. המומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו באופן הבא:
תחשיב נזק מטעם התובעים יוגש עד יום 22.9.19 .
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 24.10.19 .

תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה .

בשלב זה נקבע קד"מ בפניי ליום 3.12.19 בשעה 09:30.

תז"פ ליום 18.7.19.

ניתנה היום, י"ג אייר תשע"ט, 18 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צ.מ.ב.
נתבע: מורה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: