ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה סלומון ביטון נגד החברה המרכזית בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת עירית קויפמן

מבקש

שלמה סלומון ביטון

נגד

משיבים

 1. החברה המרכזית בע"מ
 2. חברת חשמל בע"מ
 3. מפתח הזהב
 4. מיכאל וקנין
 5. קו אשראי בע"מ
 6. פלאפון תקשורת בע"מ
 7. אריה שטיינברג ז"ל
 8. אס אר אופיר וניהול בע"מ
 9. אלברט סבח
 10. ב"ס על יסודי מקיף דתי
 11. אמטיים הפצה בע"מ
 12. המשביר מחסני אופנה בע"מ
 13. איילון חברה לביטוח בע"מ
 14. ס.א טופז שירותים פיננסיים בע"מ

החלטה

לפני בקשה לפטור את המבקש מהפקדת עירבון בסך של 3,000 ₪, אותו נדרש להפקיד במסגרת בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידו.

המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים בתיק איחוד בהוצאה לפועל שמספרו 25-99929-98-2.
בקשת רשות הערעור הוגשה כנגד החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל נועה רגב, מיום 11.2.19 אשר ניתנה במסגרת בקשת החייב לקבלת צו הפטר, ובה הועלה צו התשלומים שנקבע למבקש לסך של 2,800 ₪. המבקש עותר בבר"ע לביטול ההחלטה האמורה והעמדת צו התשלומים על סך של 800 ₪. כן התבקש בית המשפט להורות על ביטול העיקול אשר הוטל על כספי ה פנסיה השוטפים של המבקש במבטחים ולהורות על קידום בירור בקשת ההפטר.

בבקשה לפטור אותו מהפקדת עירבון, טוען המבקש כי הוא חייב מוגבל באמצעים משנת 1998 ומשלם את צו התשלומים בסך 500 ₪ מדי חודש. המבקש טוען כי הוא מתגורר עם בת זוג ידועה בציבור וסמוכים על שולחנו שני ילדים – חייל ובן 15, וכי המשפחה משמשת כמשפחת אומנה לילד. כן טוען המבקש כי הוא סובל מבעיות בריאות. באשר לעיקול, נטען כי בשל הטלתו קיבל המבקש פנסיה בסך של 2195 ₪ בלבד. על כן נטען כי אין באפשרות המבקש להפקיד את סכום העירבון .
לבקשה צורף תצהיר המבקש ותדפיס תנועות בחשבון ל תקופה שמיום 1.1.19 עד יום 1.2.19 בלבד.

הבקשה הומצאה למשיבים. שניים מהמשיבים (המשיב 4 והמשיב 10) מסרו התנגדותם לבקשה ואילו יתר המשיבים לא מסרו כל תגובה.
לטענת המשיבים 4 ו- 10 , המבקש לא עומד במבחנים שנקבעו בפסיקה למתן פטור מהפקדת ערבון. לעניין זה נטען כי מדובר בערעור סרק וכ י טענות המבקש בדבר מצבו הכלכלי נטענו בעלמא ללא שהוצגה תשתית עובדתית וראייתית מלאה.

בבואו להכריע בבקשה, על בית המשפט לאזן בין שיקולים שונים. מחד, לא לחסום בפני בעל דין את דרכו לערכאות בשל מצבו הכלכלי. מאידך, לוודא שהצד שכנגד לא ימצא בחסרון כיס היה והערעור ידחה.
על כן, נקבע בפסיקה, כי בעל דין המבקש פטור מהפקדת עירבון נדרש לעמוד בשני תנאים מצטברים: האחד, הוכחת העדר יכולת כלכלית להפקיד עירבון והשני , קיומם של סיכויים טובים להליך.

בכל הנוגע ליכולת כלכלית או העדרה, על המבקש להידרש לפרטי יכולתו הכלכלית ובכלל זה לצרף מסמכים ולהצהיר על ניסיונו לגייס את סכום העירבון מקרוביו ומחבריו.
עיון בבקשת המבקש ובתצהיר אשר צורף על ידו מעלה, כי המבקש לא פירט במידה מספקת את מצבו הכלכלי בגינו, לטענתו, אין באפשרותו להפקיד את העירבון . כך, המבקש לא התייחס להכנסות התא המשפחתי כולו ולא צירף מסמכים למעט תדפיס תנועות בחשבון למשך חודש אחד. בהעדר פירוט ומסמכים כנדרש, לא ניתן ללמוד על מצבו הכלכלי הנוכחי של המבקש ולא ניתן לקבוע כי הוכיח העדר יכולת כלכלית להפקיד ערבון.

באשר לסיכויי ההליך, על המבקש להראות סיכוי אמיתי ולא די בסיכוי סתמי וקלוש.
בהחלטה מיום 11.2.19, נשוא בקשת רשות הערעור, קבעה כבוד הרשמת כי ה מבקש לא השלים את כל המסמכים הדרושים וכי חסרים מסמכים לצורך קידום בקשתו למתן צו הפטר. כבוד הרשמת פרטה בהחלטתה את כל המסמכים הדרושים. לעניין זה יצוין כי מלבד טענה בעלמא כי הומצאו המסמכים, לא התייחס המבקש בערעורו לקביעה זו של כבוד הרשמת ולא המציא אסמכתאות להמצאת המסמכים הדרושים.
באשר לצו התשלומים, על פי החלטת כבוד הרשמת, הסכום נקבע לאחר שהמבקש הצהיר כי סיים לפרוע הלוואות שנוכו משכרו בסך של 2,871 ₪ ולפיכך הועמד צו התשלומים על סך 2,800 ₪. במסגרת הבר"ע המבקש לא התייחס לעניין זה ולא המציא כל אסמכתא לפיה קביעתה העובדתית של כבוד הרשמת בעניין זה אינה נכונה. להשלמת התמונה יוער כי צו תשלומים קודם עמד על סך של 1,500 ₪ על פי החלטה מיום 23.10.18, והמבקש לא הגי ש בר"ע על קביעה זו .
באשר לטענות המבקש הנוגעות לעיקול כספי הפנסיה, יצוין כי החלטה בעניין העיקולים ניתנה במסגרת החלטה מיום 23.10.18. המבקש לא הגיש בר"ע על ההחלטה האמורה. ההחלטה מיום 11.2.19, נשוא הבר"ע שבפני , כלל לא מתייחסת לעניין העיקולים.
המבקש אינו יכול במסגרת בר"ע על החלטה מסוי מת, להעלות טענות הנוגעות להחלטות אחרות . ממילא ככל שהבר"ע מופנית גם כנגד ההחלטה מיום 23.10.18, הרי שהיא הוגשה באיחור ניכר ודי בכך כדי לדחותה.

לפיכך, מבלי לקבוע מסמרות ובזהירות הראויה, ספק אם ניתן לומר כי סיכויי הערעור טובים במידה המצדיקה פטור מהפקדת עירבון.

אשר על כן, הבקשה לפטור מהפקדת עירבון נדחית.
עירבון יופקד תוך 30 ימים.

תזכורת פנימית בפניי בחלוף המועד.

ניתנה היום, י"א אייר תשע"ט, 16 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה סלומון ביטון
נתבע: החברה המרכזית בע"מ
שופט :
עורכי דין: