ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל הלמן נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופט יחזקאל קינר

המבקש
מיכאל הלמן

נגד

המשיבה
איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בקשות האישור הוגשו לפי פרט 2 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק") ועניינה בטענה כי המשיבה גובה ממבוטחיה דמי אשראי בשיעור העולה על המותר על פי דין ו/או בשיעור העולה על זה המוצג למבוטחים בפוליסות, וזאת הן בביטוחים אישיים כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), תשמ"ד-1984 , והן בביטוחים אחרים.

2. הצדדים הגישו בקשה לאשר הסדר פשרה, ולאחר שעיינתי בבקשה ובהסדר הפשרה, כמו גם בפסקי דין שאישרו הסדרי פשרה קודמים בתביעות בעילות דומות נגד חברות ביטוח, וקיימתי דיון היום בבקשה בנוכחות הצדדים, הגעתי למסקנה כי אין מקום לדחות את הבקשה על הסף, ולכן אני מורה לפעול לגביה בהתאם להוראת סעיף 18( ג) לחוק ותקנה 12( ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010 . בכלל זה ניתנות ההוראות הבאות:

א. הצדדים יפרסמו ( על חשבון המשיבה) בתוך 14 יום ממועד מתן החלטה זו הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר פשרה ( להלן: "ההודעה") בשני עיתונים יומיים מבין ארבעת העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בישראל. גודל הפרסום יעלה בלפחות 20% על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן ( האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995.

ב. נוסח ההודעה שתפורסם כאמור יהיה הנוסח שצורף לבקשה לאישור הסדר הפשרה, בשינוי אחד, לפיו בפיסקה האחרונה בהודעה, המתחילה במילים " אדם הנמנה עם הקבוצה," יתווספו לאחר מכן המילים " אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה".

ג. העתק מההודעה בצירוף העתק מהבקשה לאישור הסדר הפשרה, העתק מהסדר הפשרה המתוקן והעתק מבקשת האישור וכן החלטה זו יימסרו על ידי הצדדים תוך 10 ימים למנהל בתי המשפט, למפקח על הביטוח וליועץ המשפטי לממשלה ( באמצעות פרקליטות מחוז מרכז – אזרחי).

ד. הצדדים יגישו עד ליום 3.6.19 עדכון בדבר פרסום ההודעה, אליה יצורפו הפרסומים עצמם, וכן בדבר מסירת ההודעה לגורמים הנזכרים בס"ק ( ג) לעיל

3. המזכירות תפתח את התיק לעיון היועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות מחוז מרכז ( אזרחי) ללא הגבלת זמן.

תז"פ ליום 5.6.19

ניתנה היום, י"א אייר תשע"ט, 16 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל הלמן
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: