ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום עומרי נגד בן - בטחון בע"מ :

לפני: כבוד השופטת סאוסן אלקאסם

התובעים
1. שלום עומרי (סע"ש 28444-10-15)
2. גיא רוזנפלד (סע"ש 28476-10-15)
3. אנטון גורודוב (סע"ש 28477-10-15
4. דוד יושבייב (סע"ש 28515-10-15)
5. שולגין טל טימופיי (סע"ש 25599-11-15)

ע"י ב"כ עו"ד איתי שטאוי
-
הנתבעת
בן - בטחון (1989) בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עו"ד רחל אילוז

החלטה

בתיק זה ניתן על ידנו פסק דין חלקי בו קבענו כי התביעה ברכיבים הפקדות לתגמולים ושעות נוספות מתקבלת, עקרונית. לאור קביעתנו כי אין מקום להתבסס על החישובים שהוגשו במסגרת התביעה, אפשרנו לצדדים להגיש תחשיבים מתוקנים לפי עקרונות חישוב השעות הנוספות שנקבעו בפסק הדין. לחילופין ובהעדר הסכמה על הגשת חישוב מתוקן כאמור, קבענו כי בית הדין ימנה מומחה לצורך ביצוע החישוב בפועל.
בתאריך 15.4.2019 הגישו התובעים בקשה כי ימונה מומחה מטעם בית הדין לביצוע החישובים .
ביום 28.4.2019, הגישה הנתבעת הודעתה כי היא מבקשת להג יש חישוב מתוקן מטעמה .
ביום 6.5.2019, הגישו התובעים תגובתם להודעת הנתבעת מיום 28.4.2019. בתגובתם עמדו על כך כי ימונה מומחה מטעם בית הדין. התובעים טענו כי הגשת תחשיב מתוקן מטעמם יהיה כרוך בהוצאה כספית וממילא לא תהא הסכמה בין הצדדים לעניין חישוב סופי. כך שאם ילכו בדרך הנתבעת, יהא עליהם לשלם פעמיים עבור חוות דעת – הן עבור חישוב מתוקן והן עבור חוות דעת של מומחה מטעם בית הדין.
בנסיבות אלו ולאור האמור בפסק הדין, אני ממנה רואה חשבן לצורך חישוב הפרשי הפקדות לתגמולים ושעות נוספות.

מבירור מול רו"ח, מר גדעון ברקסמאייר, הוא העביר הצעתו להכנת חוות דעת כלהלן:
תביעה
שם
הסכומים לא כוללים מע"מ
חלק התובע
(כולל מע"מ)
חלק הנתבעת
(כולל מע"מ)
28444-10-15
שלום עומרי
תובע 1 - 3,800 ₪
2,223 ₪
2,223 ₪
28476-10-15
גיא רוזנפלד
תובע 2 - 5,200 ₪
3,042 ₪
3,042 ₪
28477-10-15
אנטון גורודוב
תובע 3 - 5,100 ₪
2,983.5 ₪
2,983.5 ₪
28515-10-15
דוד יושבייב
תובע 4 - 6,300 ₪
3,685.5 ₪
3,685.5 ₪
25599-11-15
שולגין טל
תובע 5 -5,100 ₪
2,983.5 ₪
2,983.5 ₪

סה"כ

14,917.5 ₪

כפי שנקבע בפסק הדין – בשלב זה התובעים יישחצית משכר הטרחה והנת בעת תישא במחצית הנותרת משכר הטרחה – הסכומים יופקדו ע"י הצדדים בקופת בית הדין מבעוד מועד. לאחר קבלת חוות הדעת ובהתאם לתוצאותיה יקבע בפסק הדין המשלים מי יישא בעלות חוות הדעת או באיזו חלוקה.
משכך, אנו מורים כי הצדדים יפקידו בקופת בית הדין סך כולל של 29,835 ₪ (כולל מע"מ) כשכר טרחה למומחה: סכום של 14,917.5 ₪ יופקד ע"י הנתבעת והיתרה על ידי התובעים כחלוקה בטבלה לעיל. על הצדדים להפקיד את שכר הטרחה של המומחה בקופת בית הדין תוך 15 יום מהיום.
ככל שלמי מהצדדים התנגדות למינויו של רו"ח ברקמסאייר גדעון, יודיע על כך לבית הדין תוך 15 ימים מהיום תוך ציון הטעם לכך.
לאחר הפקדת שכר הטרחה בקופת בית הדין, תינתן על ידנו החלטת מינוי לרואה החשבון, אשר תומצא גם לצדדים.

ניתנה היום, י"א אייר תשע"ט, (16 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שלום עומרי
נתבע: בן - בטחון בע"מ
שופט :
עורכי דין: