ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מי חדרה בע"מ נגד אוהד תוהמי :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת/נתבעת

מי חדרה בע"מ ח"פ 514156421

נגד

משיב/תובע
אוהד תוהמי

החלטה

ביום 20.03.2019, ניתן פס"ד בהעדר הגנה כנגד המבקשת / הנתבעת 2.

ביום 08.04.2019 הגישה היא בקשה לביטול פסה"ד.

הבקשה נסמכת בתצהירו של ניר גטנר, סמנכ"ל כספים אצל המבקשת, המצהיר כי התאגיד הופתע לקבל פס"ד כנגדו ביום 20/3/2019 שכן עד אותה עת לא היה ידוע לו על היותו צד לתביעה בתיק זה.

כעולה מבקשת התובע ליתן פס"ד כתב התביעה הומצא לתאגיד ביום 14/1/2019 (סעיף 5 לתצהיר) אכן, כך עולה מהעתק קריא יותר של אישור המסירה שהוגש במסגרת בקשה מס' 8 – ש.ר.

עפ"י המוצהר בסעיף 6 כתב התביעה לא הומצא לתאגיד ולא בכל תאריך אחר.

ביום 14/1/2019 נמסר לתאגיד מסמך מטעם התובע, אך לא דובר בו בכתב התביעה, לו הייתה המבקשת צד, אלא בבקשה לתיקון כתב התביעה על דרך צירופו של התאגיד (הנתבעת 2) כצד.

עפ"י הנחזה מאישור המסירה שהוגש בבקשה מס' 8, המדובר בכתב תביעה מתוקן שאכן נתקבל אצל המבקשת, כעולה מחותמתה על פניו –ש .ר.

לא הומצאה למבקשת החלטה המתירה את תיקון כתב התביעה או כל החלטה אחרת.

המצהיר מסיק, כי התובע טעה או הטעה בבקשתו תוך הצגת אישור מסירה הנוגע לבקשת התובע לתיקון כתב התביעה ולכן מבוקש לבטל את פסה"ד.

תגובת התובע מיום 15/4/2019 נסמכת בתצהיר התובע ובה מצהיר הוא בסעיף 6, כי ביום 14/1/2019 המציא המצהיר / התובע את כתב התביעה המתוקן לנתבעת (הגשתו אושרה בהחלטה מיום 23/12/2018) ע"י כבוד השופט יעקב גולדברג.

פסק הדין הומצא אף הוא ע"י המצהיר למבקשת ביום 14/3/2019.

עוד מוצהר בסעיף 12, כי במועד המסירה העירה נציגת המבקשת, כי היא מכירה את התיק /פסק הדין.

ביום 30/4/2019 על גבי 7 עמודים הוגשה תשובת המבקשת, החוזרת הדגש והבהר על טענתה, כי לא הומצאה החלטה כלשהי המאשרת את תגובת התובע, לתיקון כתב התביעה או המורה על צירופו כנתבע או כצד לתביעה שבכותרת.

בחנתי את מכלול הכתבים ואציין, כי בפני מונחים שני תצהירים אשר אין בנמצא כל סממן של שקר באחד מהם, זולת מסקנות המצהירים שמנגד.

נטל ההוכחה לסתור את חזקת המסירה, רובץ על המבקשת ונטל זה, אינו יכול להיות מורם במצב בו שני המצהירים מביאים את ביהמ"ש למסקנה שלא ניתן להכריע מי מהם דובר אמת ומי אינו.

מכל מקום, על מנת להרים את נטל ההוכחה על מנת לסתור את חזקת הנכונות של תצהיר המוסר, ובענייננו המוסר היה התובע בעצמו, על הנתבעת להרים את הנטל בלמעלה מ- 50 אחוזים, כמתחייב מן הדין האזרחי.

אוסיף עוד, כי מקבלת המסירה עפ"י תצהיר המוסר ואישור המסירה, לא הגישה כל תצהיר ועובדה זו אף היא אינה תומכת בעמדת המבקשת.
לא נטען בשום מקום כי מי שהטביע את חותם המבקשת על גבי אישור המסירה היה המצהיר מטעמה, ומן הראוי היה, שיוגש תצהיר ע"י אותה עובדת התאגיד / הנתבע, לה מייחס התובע את החתמת אישור המסירה בחותמת התאגיד, כמו גם קבלת הכתב השייך.

אין לי אלא לקבוע, כי בנטל זה לא עמדה המבקשת, ולפיכך, אני דוחה את בקשתה, תוך חיובה בהוצאות התובע לשכ"ט עו"ד בסך 1,170.00 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, י"א אייר תשע"ט, 16 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מי חדרה בע"מ
נתבע: אוהד תוהמי
שופט :
עורכי דין: