ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ריווליס פלסטרו בע"מ נגד שר האוצר משה כחלון :

בפני כבוד ה שופט עודד שחם

עותרים

ריווליס פלסטרו בע"מ

על ידי י' בן אשר, עו"ד

נגד

משיבים

1.שר האוצר משה כחלון
2.שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן
3.משינת ישראל- הרשות להשקעות ולפיתוח התעשיה והכלכלה
4.מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

על ידי ע' משה, עו"ד, מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

פסק דין

בפניי שתי עתירות מנהליות, אשר הדיון בהן אוחד.

1. העתירות סבות על החלטות של ועדות ערר בעניינה של העותרת, בהן נדחו עררים שהגישה העותרת, ואושרו החלטות בדבר ביטול כתב אישור שניתן לעותרת לפי חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959, ובדבר השבה מלאה של מענקים בצירוף רבית והצמדה.

2. ניסיונות של הצדדים להגיע להסכמה במחלוקות ביניהם לא עלו יפה. במצב זה, ביקשו המשיבים להורות על מחיקת העתירות, תוך שהודיעו על הסכמתם להחזיר את העניין בעתירות לוועדת ההשגה, על מנת שזו תקבל החלטה חדשה ומנומקת. בהמשך להחלטתי מיום 7.5.19, עמדתם העדכנית של המשיבים לעניין זה מתייחסת הן להחלטה על עצם ביטול כתב האישור, הן לעניין השבת המענקים.

3. לעמדה זו של המשיבים יש יסוד בדין, הואיל והחלטותיה של ועדת הערר נעדרות הנמקה ממשית הכוללת התמודדות עם טענות העותרת בעררים שהגישה. בתגובה שהגישה, ביקשה העותרת להותיר את העתירות על כנן. לכך אין מקום, שכן יהיו ההחלטות החדשות שיתקבלו אשר יהיו, גם אם תבקש העותרת לתקוף אותן, לא יוכל הדבר להיעשות במתכונתן הנוכחית של העתירות, אשר מטבע הדברים אינן יכולות לכלול התייחסות לנימוקיה של ועדת הערר. אשר לבקשת העותרת כי יתאפשר לה להציג את תגובתה לעמדת מנהלת הרשות להשקעות בפני ועדת ההשגה, הרי שבבקשה זו יש היגיון, שכן היא תאפשר לוועדת ההשגה להחליט בעניין באופן מושכל, על יסוד טיעון מלא של העותרת. עם זאת, אין עוגן בדין לדרישת העותרת כי הדבר ייעשה בדיון בעל פה דווקא. ככלל, מוגשת השגה בכתב. לוועדת ההשגה נתון שיקול דעת לעניין זה. כך בכלל, וכך גם במקרה הנוכחי. ועדת ההשגה תיתן, אפוא, הוראות מתאימות כיצד ומתי יתאפשר לעותרת להתייחס לעמדת מנהלת ההשקעות בעררים, ובהמשך לכך, תיתן את החלטתה המנומקת בעררים.

4. אשר לבקשת העותרת כי אורה על קבלת העתירה ואחייב את המשיבים בהוצאות. ככלל, מקום בו משיב מביע הסכמתו להחזרת העניין אל הרשות המחליטה, ומה גם בלא שהיה צורך לקיים דיון בעתירה, יוצא כי הדיון בעתירה התייתר, ובנסיבות אלה אין מקום או צורך להורות על קבלת העתירה. מדיניות זו אף תואמת את האינטרס של כל הנוגעים בדבר לעודד את הרשות לנקוט, במקרים מתאימים, ב גישה מעשית כאמור. אשר לבקשה לחיוב בהוצאות, הרי שנוכח העיתוי והאופן בו נמסרה הודעת המשיבים, אשר נשענה על דרך הפעולה של בית המשפט במקרים דומים בעבר, לא מצאתי הצדקה מספקת לחיוב כאמור במקרה זה.

5. סוף דבר, אני מורה על מחיקת העתירות שבכותרת. אין צו להוצאות. האגרה תושב לעותרת, בניכוי הסכום הקבוע בתקנות.

ניתן היום, י"א אייר תשע"ט, 16 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ריווליס פלסטרו בע"מ
נתבע: שר האוצר משה כחלון
שופט :
עורכי דין: