ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענת חלבי דאי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופט תומר סילורה

המערערת
ענת חלבי דאי
ע"י ב"כ: עו"ד אלינור לוי מאיר – מטעם הסיוע המשפטי
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אסף שפירא

פסק דין

1. המערערת, ילידת שנת 1970, מערערת על החלטת ועדה רפואית לעררים ( נכות כללית) מיום 18.11.18 אשר קבעה כי נכותה הנפשית היא בשיעור 20% לפי פריט ליקוי 34 ב (3)ל תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז – 1956 .

2. הוועדה התכנסה בעקבות פסק דין מיום 9.7.2018 (ב"ל 51563-10-17) שנתן תוקף להסכמות הצדדים כדלקמן:

עניינה של המערערת יושב לוועדה הרפואית לעררים אשר תזמן את המערערת, תשקול שוב את החלטתה ושיעור נכותה בנוגע לנוירופטיה ותוך התייחסות לבדיקת EMG מיום 21.2.17.
כמו כן תשקול הוועדה עמדתה מחדש בפן הפסיכיאטרי, בהתייחס לקריטריונים המפורטים בסיפא של סעיף 34 (ב) כולם או חלקם לפי העניין, ותוך התייחסות למסמך ד"ר קנבסקי מיום 9.5.17.
המערערת ובא כוחה יוזמנו לטעון בפני הוועדה בעילת התכנסותה.
המערערת תהיה רשאית להציג לוועדה מסמכים שהינם עד למועד התכנסותה (23.5.17).

3. כאמור, הוועדה התכנסה ביום 9.10.18, שמעה את המערערת ובא ת כוח ה ולאחר מכן סיכמה את מסקנותיה כדלקמן:

הוועדה עיינה בפס"ד מתאריך 9.7.18 ומתייחסת כדלקמן:
מפנה פסק הדין את חברי הוועדה לתחום הפסיכיאטרי ומבקש התייחסות למסמך סצפיפי של ד"ר קניבסקי מ 9.5.17 וזאת למרות שבדיון הקודם של הוועדה לא הועלה ערר בתחום הפסיכיאטריה כלל. לאור זאת, נאלצה הוועדה לבדוק התובעת בתחום הפסיכיאטרי ולהתייחס למכלול התיעוד הקשור לפסיכיאטריה בתיקה של התובעת.
ממצאי הבדיקה: נראית מסודרת בהופעתה החיצונית, עירנית למתרחש סביבה, משתפת פעולה באופן מלא, עונה על שאלות לעניין. מוסרת תלונות שנשמעות כביטוי לתגובה הסתגלותית מתמשכת. כמו כן, מרבה להתלונן על כאבים בכל חלקי הגוף שזה ביטוי לפיברומיאלגיה והפרעה זו היא אינה חלק מנכות הפסיכיאטרית למרות שמשליכה רבות על המצב הנפשי, אך לציין כי בגין פיברומיאלגיה נקבעו לתובעת אחוזי נכות בתחום ריאומולוגי. אין עדות לדיכאון מג'ורי /או לפסיכוזה. בוחן מציאות תקין.
על מנת לציית לפס"ד, הוועדה מתייחסת למכתבו של ד"ר קנבסקי מ- 9.5.17. ד"ר קנבסקי מאבחן התובעת כלוקה בהפרעת הסתגלות בלבד ללא אבחנה נוספת של דיכאון מג'ורי וכדומה. תיאור מצב הקליני אינו שונה מממצאי בדיקה בעת הוע דה הנוכחית ולדעת הוועדה אין במכתב הנ"ל עילה לשינוי קביעות בתחום חומרת המצב הפסיכיאטרי. לאור זאת הוועדה דוחה את ערר התובעת בתחום הנפשי. הוועדה סבורה כי צדקה הוועדה מדרג I שקבעה 20% נכות ע"פ סעיף 34 א 3 (צ"ל 34 ב 3) לדעת הוועדה חומרת המצב היא מתונה לכל היותר.

4. ערעור זה מוגש על החלטת הוועדה בתחום הנפשי בלבד.

טענות הצדדים בתמצית

5. המערערת טוענת כי הוועדה לא פעלה בהתאם לפסק הדין ולא התייחסה לקריטריונים המפורטים בסיפא לסעיף 34 כפי שנתבקשה, המתייחסים למגבלה מוחלטת בתפקוד הסוציאלי והתעסוקתי והתעלמה מכך שהמערערת מוגבלת באופן מוחלט בהיבטים אלה בשל הדיכאון והחרדות בהן היא שרויה.

6. עוד טוענת המערערת כי הוועדה לא התייחסה כנדרש למסמך של ד"ר קנבסקי מיום 9.5.17 שכן קבעה כי מהמסמך עולה כי אין אבחנה לדיכאון וזאת בשעה שבמסמך מצוין כי המערערת במצב דיכאון חרדתי בתוספת תסמונת רדיפתית. בהקשר זה מציינת המערערת כי במסמך מאוחר יותר שכתב ד"ר קנבסקי מצוין כי המערערת במצב פסיכוטי, רדיפתי והלוצינטורי, כביטוי למחלת סכיזופרניה.

7. המשיב טוען כי דין הערעור להידחות שכן אין בו כדי להצביע על פגם משפטי של הוועדה שהתכנסה בעקבות פסק הדין המחזיר. לטענת המשיב, הוועדה שבה ובדקה את המערערת ונימקה את ממצאיה, לפיהם המערערת סובלת מכאבים על רקע תסמונת הפיברומיאלגיה וכי היא סובלת מהפרעת הסתגלות.

8. בהתייחס למסמך של ד"ר קנבסקי טוען המשיב כי אין בו כל אבחנה בדבר דיכאון מג'ורי או אמירה אחרת ממנה ניתן להבין כי המערערת לוקה בדיכאון מג'ורי וכי גם ממכתבו עולה כי המערערת סובלת מהפרעת הסתגלות ללא הפרעה של אבחנה נוספת.

המסגרת המשפטית

9. בהתאם להוראות סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995 (להלן - החוק) במסגרת ערעור על החלטות ועדות לעררים, מוסמך בית הדין לדון בשאלות משפטיות בלבד. במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, שקלה שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל (ארצי) 10014/98 הוד נ' המוסד לביטוח לאומי , פד"ע לד 213 (1999).

10. כאשר עניינו של מבוטח מוחזר לוועדה רפואית לעררים לדיון מחודש בעקבות פסק דין שבו נקבעו הוראות, על הוועדה להתייחס רק לאמור בפסק הדין ואל לה להתייחס לנושאים שלא פורטו בו. ביקורתו השיפוטית של בית הדין על החלטת הוועדה במקרה כזה, מוגבלת לבחינת שאלה יחידה - האם מילאה הוועדה אחר מצוות פסק הדין? (עב"ל (ארצי) 114/07 אבנר עורקבי נ' המוסד לביטוח לאומי (8.1.2008); עב"ל (ארצי) 53609-12-10 זכריה עודי נ' המוסד לביטוח לאומי (17.02.2014)].

11. בהתאם להלכות אלה ולאורן אבחן את החלטת ועדת הערר.

דיון והכרעה

12. עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה כי זו מילאה אחר הוראות פסק הדין המחזיר בפן הפסיכיאטרי , אשר הורה לה לשקול מחדש את עמדתה בהתייחס לקריטריונים שבסיפא לפריט ליקוי 34 (ב), כולם או חלקם לפי העניין ולהתייחס למסמך ד"ר קנבסקי מיום 9.5.17.

13. כעולה מהפרוטוקול, הוועדה ערכה למערערת בדיקה קלינית והגיעה לכלל מסקנה כי המערערת מסודרת בהופעתה, כי היא ערנית למתרחש וכי היא משתפת פעולה ועונה על השאלות שהיא נשאלת. עוד קבעה הוועדה על בסיס הבדיקה כי תלונותיה מתאימות לתגובה הסתגלותית מתמשכת, וכי הפיברומיאלגיה ממנה היא סובלת משליכה גם על מצבה הנפשי, כאשר בהקשר זה ציינה הוועדה כי המערערת קיבלה אחוזי נכות בנפרד.

14. על פי התרשמותה של הוועדה, במועד בדיקתה את המערערת לא נמצאה עדות לדיכאון מגו'רי ואף לא לפסיכוזה והוועדה התרשמה כי בוחן המציאות תקין.

15. בנסיבות אלה, סבורני כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין, שקלה את השיקולים הרלוונטיים, וקבעה את שיעור נכותה הנפשית של המערער ת תוך שימת לב לקריטריונים שבסעיף 34 (ב) ה מקנה נכות בשיעור 20% ואשר בו מצוין כדלקמן: "רמיסיה, סימנים קליניים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי וכן הגבלה בינונית של כושר העבודה".

16. באופן דומה שוכנעתי כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין גם בהתייחסותה למסמך של ד"ר קנבסקי מיום 9.5.17.

17. הוועדה ציינה כי עיינה במכתבו של ד"ר קנבסקי שאבחן את המערערת כלוקה בהפרעת הסתגלות ללא אבחנה נוספת של דיכאון מג'ורי וכדומה. עוד ציינה הוועדה כי תיאור מצבה הקליני של המערערת במכתבו של ד"ר קנבסקי אינו שונה מממצאי בדיקתה שלה, ולכן אין במכתב של ד"ר קנבסקי כדי לשנות קביעות בתחום חומרת המצב הפסיכיאטרי.

18. המערערת טענה בכתב הערעור כי מצבה הכללי חמור כיום בהרבה מכפי שהיה ואף הציגה מכתב עדכני מד"ר קנבסקי אשר ממנו עולה כי אכן מצבה של המערער הוחמר לכאורה. אבהיר, כי משעה שהמכתב העדכני של ד"ר קנבסקי הוא מאוחר למועד התכנסות הוועדה, הרי שהוועדה לא נדרשה להתייחס אליו ולא נפל פגם בהחלטת הוועדה בהקשר זה.

19. בבחינת למעלה מהדרוש אציין, כי ככל שאכן חלה החמרה במצבה של המערערת, כפי שעולה מנספח ה' אשר צורף לכתב הערעור, פתוחה בפני המערערת האפשרות להגיש תביעה להחמרה ולהציג בפני ועדה רפואית את המסמכים העדכניים שבידה.

20. סיכומם של דברים, החלטת הוועדה היא החלטה עניינית, מנומקת וסבירה, הממלאת אחר הוראות פסק הדין המחזיר והמצויה בתחום שיקול דעתה המקצועית-רפואי המסור לוועדה, ועל כן אין מקום להתערב בה.

סוף דבר:

21. (א) הערעור נדחה.

(ב) כמקובל בהליכים מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות חרף דחיית הערעור .

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י"א אייר תשע"ט, (16 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ענת חלבי דאי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: