ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרידה שממא נגד שלום שי לוריא בן יעיש :

בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעת

פרידה שממא

נגד

נתבעים

  1. שלום שי לוריא בן יעיש
  2. יצחק מימון
  3. ז'ילבר שמלה

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 16.2.2020 בשעה 10:30, בפניי.

על בעלי הדין להתייצב באופן אישי. במקרה של תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

טרם הוגש כתב הגנה מטעם נתבע 3. ככל שלא יוגש כתב הגנה מטעם נתבע זה עד ליום 18.6.19, תימחק התביעה כנגדו מחמת חוסר מעש ללא צורך בהתראה נוספת.

לקראת קדם המשפט, אני מורה כדלקמן:

בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים, אם יידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 ימים מהיום.

בקשת מי מהצדדים בעניינים אלה תוגש בתוך התקופה האמורה גם אם תינתנה אורכות הדדיות על ידי הצדדים, ובסמוך לאחר היווצרות העילה לבקשה.

בעניין בקשות ביניים יפעלו הצדדים בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 לרבות בדבר המצאת הבקשות והתגובות לצד שכנגד.

ככל שלא תוגש תשובה לבקשה במועד הקבוע בתקנות או שנקצב על ידי, יהא המבקש רשאי לעתור למתן החלטה, תוך שיצרף אישור בדבר המצאתה למשיב. ככל שהמבקש לא יעשה כן – ישקול בית המשפט מחיקת הבקשה.

ככל שיוגשו מסמכים לתיק העולים על 20 עמ' – יוגש במקביל עותק כרוך ומסומן בדגלונים אשר יועבר ללשכה לצורך תיוק בתיק הנייר.

ב"כ בעלי הדין יבואו ביניהם בדברים ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר, לרבות הסדר דיוני, יודיעו אותו בכתב קודם המועד שנקבע.

מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

משימה למתן החלטה ליום 19.6.19.

ניתנה היום, י"א אייר תשע"ט, 16 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרידה שממא
נתבע: שלום שי לוריא בן יעיש
שופט :
עורכי דין: