ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איילה תמר גל נגד עמוס צולשיין :

בפני כבוד ה שופט יעקב אזולאי
נציגת ציבור המעסיקים גב' ציפי ברנוי
נציג ציבור העובדים מר דוד פטיטו

התובעת:
איילה תמר גל
ע"י עו"ד רועי גיל

נגד

הנתבעת:

  1. "עם" שירותי שמאות בע"מ
  2. עמוס צולשיין

ע"י עו"ד איתן גת

פסק דין

1. בדיון מיום 13.5.19 הסמיכו הצדדים את בית הדין ליתן פסק דין על דרך הפשרה, כפי הסמכות הנתונה לביהמ"ש בסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. תוך שביקשו כי הסכום שייקבע ינוע בין 32,000 ₪ ל-40,000 ₪.

2. בכלל זה, ב"כ הצדדים הסכימו כי התשלום בגין שכ"ט ב"כ התובעת יהיה 20% בתוספת מע"מ כנגד הוצאת חשבונית מס כדין וכי תוספת המע"מ לא תיכלל בסכום פסק הדין.

3. למען הסר ספק, נבהיר כי אין בפסק דין זה, שניתן כאמור לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, משום קביעת ממצאים או קביעות בענייני מהימנות. למען השלמת התמונה ייאמר כי הסכום שנקבע לעיל אינו על דרך המיצוע, כי אם על יסוד איזון בין כלל השיקולים וההיבטים שחברו יחדיו בנסיבות העניין.
4. בית הדין חזר ועיין בכתבי הטענות על נספחיהם, בפרוטוקולי הדיונים שנערכו בינתיים, ובפרט בתצהירי הצדדים, ואחר שנתנו דעתנו למלוא טענות הצדדים לרבות לסיכומי הצדדים בעל פה בדיון ולהלכה הנוהגת, אנו מורים כי לסילוק מלא, סופי ומוחלט של התביעה, תשלם הנתבעת לתובעת סך כולל של 28,800 ₪, וזאת באמצעות בא כוחה, אשר ישולמו בתשלום אחד תוך שבעה ימים מיום שתמציא התובעת טופס ניכוי מס במקור מטעם שלטונות המס.

5. בכלל זה תישא הנתבעת בסכום נוסף של 7,200 ₪ בתוספת מע"מ לפקודת ב"כ התובעת אשר ישולמו בגין שכ"ט עו"ד. הסכום ישולם בתשלום אחד תוך שבעה ימים מיום שתמציא התובעת טופס ניכוי מס במקור מטעם שלטונות המס.

6. הסכום הנזכר, ישולם כאמור ממועד המצאת טופס ניכוי מס במקור מטעם שלטונות המס שאם לא כן יישא הסכום, הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום בו התקבל פסק הדין ועד לביצוע התשלום בפועל.

7. בכלל זה התביעה כנגד הנתבע 2 נדחית ללא צו להוצאות.

8. הנתבעת תדאג להמציא טופס 161 תוך 20 ימים ממועד פסק הדין ולא יאוחר מיום 3.6.19 במסגרתו יופיע הסכומים הבאים :

בגין פיצויי פיטורין סך 13,148 ₪.
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד סך 7,200 ₪.
זכויות סוציאליות סך של 15,652 ₪.

9. ההוצאות בסך 750 ₪ שנפסקו בהליכים המקדמיים ביום 21.4.19, בטלות.

10. בהינתן כי פסק הדין ניתן על דרך הפשרה, אנו מורים על השבת האגרה ככל ששולמה, בכפוף להוראות התקנות.

11. טרם סיום נציין, כי ראויה לשבח הסכמת הצדדים למתן פסק דין על דרך הפשרה, נוכח נסיבות ההליך דנא.

12. תשומת לב המזכירות כי יש לסגור ההליך ברישומי בית הדין.

ניתן היום, ח' אייר תשע"ט, 13 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

נציג ציבור עובדים
מר דוד פטיטו

יעקב אזולאי, שופט

נציגת ציבור מעסיקים
גב' ציפי בר נוי


מעורבים
תובע: איילה תמר גל
נתבע: עמוס צולשיין
שופט :
עורכי דין: