ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוניק אטיאס נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת הבכירה אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר אברהם אלוק

התובעת:
מוניק אטיאס
ע"י ב"כ עו"ד אלי מלול
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אברהים מסארווה

החלטה

1. תביעתה של התובעת לדמי פגיעה בגין הליקויים להם היא טוענת בכפות ידיה CTS) דו צדדי ), נדחו, על ידי הנתבע, במסגרת מכתבו מיום 1/5/18.
כנגד דחיה זו הוגשה התביעה שלפנינו.

2. בתאריך 30/4/19, התקיימה, לפנינו (הרכב חסר) ישיבת הוכחות במהלכה נחקרה התובעת על תצהיר עדותה הראשית, כאשר בסיום חקירתה, הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם ביה"ד ובהתאם להסכמה זו, הודיע ב"כ התובעת כי ידאג להעביר דיסק ובו סרטו בו יוצגו פעולות התובעת בעבודתה, כן נוסחו עובדות מוסכמות וכן נערכה בדיקה האם כל החומר הרפואי של התובעת, שהוזמן על ידי הנתבע, אכן התקבל ומשהתברר שכן, ניתן תוקף של החלטה להסכמה בדבר מינוי המומחה.

3. לפיכך,בהתאם להסכמת הצדדים והואיל וביום 12/5/19 הגיש ב"כ התובעת את הדיסק , הרינו ממנים בזאת את ד"ר דויד יפה - מומחה לכירורגיה אורטופדית, כמומחה רפואי מטעם ביה"ד (להלן:"המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בשאלת קיומו של קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת כפי שיפורטו בסעיף ה"עובדות המוסכמות" וכפי שיוצגו בדיסק שיצורף להחלטה זו לבין הליקוי , הנטען, בידיה - CTS, דו צדדי,ובהתייחס גם לחומר הרפואי שיצורף להחלטה זו.
שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
4. להלן העובדות המוסכמות:
א. התובעת ילידת 1967.
ב. מאז שנת 2011 התובעת עובדת ברציפות כספרית.
ג. במסגרת עבודתה מבצעת התובעת בעיקר פעולות של החלקות שיער, הוצאת גוונים, צביעת שיער, וביצוע פן - דיסק ובו סרטון המתעד פעולותיה אלו של התובעת יצורף להחלטת מינוי המומחה.
ד. היקף עבודתה של התובעת הינו 5 ימים בשבוע, 8 שעות ביום.

5. על מצבה הרפואי של התובעת ניתן ללמוד מן המסמכים הבאים:
א. כרטיסיה הרפואיים מקופ"ח כללית אשר התקבלו בהתאם לבקשת הנתבע.
ב. נספח ב' לכתב התביעה.
בנקודה זו מופנית תשומת ליבם של הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

6. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות וזאת בהתבסס על העובדות המוסכמות ועל החומר הרפואי:
א. מהו הליקוי ממנו סובלת התובעת בידיה?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובעת לליקוי ממנו היא סובלת?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה חיובית וקיים, לדעת המומחה, קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקויים, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי הליקוי של התובעת בידיה, עקב עבודתה, נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת תהיה חיובית, מתבקש המומחה להשיב על השאלה הבאה, בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיה האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על הליקוי? (השפעה משמעותית על פי הפסיקה, הינה בשיעור 20% ומעלה).

7. המומחה מתבקש, במידת האפשר, להעביר את חוות דעתו בתוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

8. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה ככל שהדבר יידרש.

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 14 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

10. לטיפול ולמעקב המזכירות.

ניתנה היום, י' באייר תשע"ט, 15 במאי 2019, בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית,
שופטת בכירה

נציג ציבור (עובדים)


מעורבים
תובע: מוניק אטיאס
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: