ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטלי רחל גנקין נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופט יוסי ברכיה

התובעת:

נטלי רחל גנקין

נגד

הנתבעת:
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשת התובעת לשומת הוצאות משפט, זאת לאחר שביום 3.3.19 ניתן פסק דין ב תיק דנן.
בבקשתה עתרה התובעת להחזר הוצאות בסך של 5,467 ₪ לפי הפירוט הבא:
שכר טרחה בעבור זימון מומחה בית המשפט בסך של 1,755 ₪.
אגרת בית משפט בסך 712 ₪.
הוצאות משרד ואחרות (לרבות הוצאות צילומי מסמכים, הגשת בקשות לבית המשפט, הוצאה עבור איסוף חומר רפואי, הוצאות נסיעה לבית המשפט והוצאות משלוח דברי דואר לנתבעת) המוערכות על ידה בסך 3,000 ₪.
הנתבעת מתנגדת לבקשה. בתגובתה טענה, כי בית המשפט החליט בצדק, שלא לפסוק לטובת התובעת הוצאות נוספות לאלה שכבר נפסקו על יד ו בפסק הדין. באשר להחזר שכר טרחת המומחה בעבור זימונו לחקירה, טענה הנתבעת כי התובעת זימנה את המומחה לחקירה. במצב בו המומחה לא חזר בו מקביעתו, יש לדחות את הבקש ה וזאת בשים לב לכך שגם בקש ת התובעת לאחר חקירת המומחה, למנות תחתיו מומחה אחר, נדחתה כאמור על ידי בית המשפט . לגבי אגרת בית המשפט ציינה הנתבעת בתגובתה, כי בית המשפט פסק בפסק הדין תשלום אגרה לתובעת , ולכן לא ברור מדוע היא מבקשת זאת שוב. באשר להוצאות האחרות, טענה הנתבעת כי התובעת מבקשת סכום גלוב אלי, כאשר לא צירפה לבקשתה ולו קבלה אחת ואין ראיה לכך שמדובר בהוצאות שבכלל שולמו על ידה במהלך ניהול ההליך.
בתשובתה לתגובת הנתבעת חזרה בה התובעת מבקשתה להחזר אגרה, לאחר שציינה כי נפלה טעות בבקשתה ואכן פסק בית המשפט תשלום אגרה. עם זאת, עמדה על בקש תה להחזר בגין שכר עדותו של המומחה וכן החזר בגין ההוצאות האחרות. לטענתה, אילו היה בוחר בית המשפט שלא לפסוק הוצאות לתובעת היה עושה כן במפורש בפסק הדין. באשר לשכר עדותו של מומחה בית המשפט, מרגע שהתובעת זכתה בתביעתה, על הנתבעת לשאת בהוצאות ניהול ההליך, לרבות שכר העדים מטעמה. באשר להוצאות האחרות, ציינה התובעת כי שעה שהתיק נמשך שנים רבות, לא שמרה התובעת את קבלות הוצאותיה. אולם לא יכול להיות חולק, כי לתובעת נגרמו הוצאות רבות לצורך ניהול ההליך.
דיון והכרעה
לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה, מצאתי לקבל את הבקשה בחלקה כך שהנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משרדיות שיוערכו באופן גלובאלי.
שכר עדותו של מומחה בית המשפט
התובעת עתרה לזימון פרופ' דודקביץ'.
התיק נקבע לשמיעת הוכחות וחקירתו של המומחה התקיימה ביום 24.5.18. כאמור, בהחלטתי מיום 28.8.18 מצאתי לאמץ את חוות דעת מומחה בית המשפט, לאחר שזו לא נסתרה בחקירתו לפניי. (יעויין גם בסע' 26-54 לפסק הדין).
בנסיבות אלו, לא מצאתי כי יהיה זה צודק להורות על החזר הוצאות המומחה שזומן לבקשת התובעת, נחקר על חוות דעתו וזו לא נסתרה. התובעת יזמה את זימון המומחה, בדיעבד התברר שהדבר אף לא הועיל לה, לכן עליה לשאת בהוצאות מימון המומחה.
יובהר, זכותה המלאה של התובעת לזמן את מומחה בית המשפט לחקירה, זכותה לבקש מינוי מומחה נוסף, וזכותה לא לקבל את הצעות בית המשפט. אין לבוא אליה בטרוניה על כך, אלו הן חלק מזכויותיה הדיוניות, ויש לשמור עליהן.
"הוצאות משרד ואחרות"
על אף שלא נכתב במפורש בפסק הדין כי לתובעת מגיעות הוצאות, הדבר לא נשלל בפסק הדין. אין גם מקום לשלול זאת.
תשלום בגין הוצאות משפט, מוכר וידוע בשיטתנו המשפטית.
ואולם, התובעת לא צירפה אסמכתאות להוכחת הוצאותיה השונות.
בהעדר אסמכתאות, על אף שברור שהוצאות משרדיות שונות אכן הוצאו, אפסוק פיצוי גלובאלי, שכידוע הוא על הצד הנמוך.
סך ההוצאות יוערכו בשיעור של 500 ₪.

סוף דבר
הבקשה מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לנתבעת בנוסף לאמור בפסק הדין מיום 3.3.19, סך נוסף של 500 ₪ , בגין הוצאות משרדיות.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נטלי רחל גנקין
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: