ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זמרת נצח בע"מ נגד וי.אר.אס. עיצובים בע"מ :

לפני כבוד ה שופט גלעד הס

התובעת

זמרת נצח בע"מ

נגד

הנתבעות

  1. וי.אר.אס. עיצובים בע"מ
  2. שנהב עור בע"מ
  3. חמדה גרציה ניימן
  4. ברוך שנהב
  5. רוית ניימן

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן במעמד צד אחד.
רקע
התביעה שלפני עניינה תביעה לדמי שכירות וכן לפיצוי מוסכם ביחס לשכירת דוכן בקניון ביאליק ברמת גן.
ביום 11.11.18 התקיים קדם משפט ראשון בתיק בנוכחות אישית של בעלי הדין. בקדם המשפט נכח גם מר יוסי כהן, נציגה של התובעת. מר יוסי כהן לא היה רק נוכח פאסיבי, אלא נטל חלק בדיון שהתנהל בקדם המשפט.
בסופו של קדם המשפט, ובנוכחות כלל הצדדים, לרבות מר יוסי כהן, קבע בית המשפט כי הצדדים יגישו תצהיר עדות ראשית בכתב, עוד קבע בית המשפט:
"קדם משפט לאחר הגשת תצהירים יתקיים בנוכחות אישית של בעלי הדין ביום 18.3.19 בשעה 09:00." (הדגשה במקור. - ג.ה.)
ביום 17.3.19, בערבו של הדיון הקבוע, הוגשה בקשה מטעם עו"ד צחי כהן, ב"כ התובעת, לשחררו מייצוג עקב מחלה קשה. היות והבקשה הוגשה לאחר השעה 17:00 היא נקלטה במערכת הנט רק ביום 18.3.19, ובכל מקרה לא נתקבלה בה החלטה עד לשעת הדיון.
ביום 18.3.19 התקיים דיון קדם המשפט, דיון אליו לא התייצבו התובעת או מי מטעמה , כאשר הנתבעים התייצבו באופן מלא.
לאור אי ההתייצבות ביקשו הנתבעים כי התביעה תדחה.
בית המשפט בפסק דין מנומק החליט כי אין מקום להיעתר לבקשה לדחיית התביעה, היות וסעד זה אינו מידתי, אלא יש להסתפק במחיקתה בלבד. כמו כן, חייב בית המשפט את התובעת בהוצאות מתונות של הנתבעים.
הבקשה, התשובות והתגובה לתשובות
ביום 19.3.19, הוגשה בקשה דחופה לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד.
במסגרת הבקשה טוענת התובעת כי ההיעדרות מהדיון נובעת ממחלתו של עו"ד צחי כהן ובפרט מכך שזה לא הודיע לתובעת על מועד הדיון.
עוד טוענת התובעת בבקשה לביטול כי לאור כך שלא ידעה על הדיון הקבוע יש לבטל את פסק הדין מטעמי צדק.
סיבה נוספת בגינה מבקשת התובעת לבטל את פסק הדין הינה מטעמי יעילות משפטית, היות וכבר הוגשו תצהירי עדות ראשית בתיק זה.
לבקשה צורף תצהיר מפורט של עו"ד צחי כהן, במסגרת התצהיר מבהיר עו"ד צחי כהן כי עקב בעיות רפואיות קשות נאלץ להפסיק את הייצוג בתיק. עוד מסביר עו"ד כהן כי הוא לוקח אחריות על הטעות שנעשתה ומסביר כי עקב טעות שלו לא הודיע לתובעת על הדיון.
בבקשה או בתצהיר אין התייחסות כלשהי לסיכויי התביעה.
הנתבעת 5 הגישה תשובה מפורטת, במסגרתה טענה כי אף אם עו"ד צחי כהן טעה ונבצר ממנו להתייצב עקב מחלתו, הרי על התובעת היה להתייצב וזאת לנוכח העובדה שמר יוסי כהן נכח בדיון עת נקבע המועד ו עת נקבעה חובת התייצבות אישית.
עוד ציינה המשיבה 5 כי אין בבקשה התייחסות לסיכויי התביעה, שהינם תנאי לביטול פסק דין שלא מחמת הצדק, וכי בכל מקרה סיכויי התביעה כנגדה אינם גבוהים.
הנתבעים 1-4 בתגובתם מציינים כי טענת עו"ד צחי כהן ובפרט טענת מר יוסי כהן כי לא ידעו על הדיון אינה אמת, וזאת כאשר שניהם נכחו בדיון עת בית המשפט קבע את מועד הדיון.
עוד נימקו הנתבעים 1-4 כי אין בבקשה התייחסות לסיכויי התביעה, אשר לטעמם הינ ם נמוכים , בין היתר , לאור נספח ג' לתצהיר הנתבעים 1-4.
התובעת הגישה תגובה לתשובות. במסגרת התגובה לתשובות חזרה התובעת על טענתה כי עו"ד צחי כהן או מי מטעמה לא ידעו על מועד הדיון. עוד חזרה התובעת על הטענה כי אי ההתייצבות נובעת ממחלתו של עו"ד צחי כהן. טענה נוספת שהעלתה התובעת הינה כי ניתן לרפא את הפגם בפסיקת הוצאות.
התובעת צרפה לתגובה לתשובות תצהירים של עו"ד צחי כהן ושל מר יוסי כהן. עו"ד צחי כהן בתצהירו המפורט לוקח את האשמה והאחריות בעניין אי ההתייצבות עליו בלבד, ומבקש כי ככל שיוטלו הוצאות יוטלו אלו עליו בלבד.
עוד הוגש תצהיר של מר יוסי כהן, אשר אף הוא מטיל את מלוא האחריות, שלא לומר האשמה, על עו"ד צחי כהן ומחלתו של זה. מר יוסי כהן מצהיר כי לא ידע על קיומו של הדיון וכי בא כוחו, כאמור עו"ד צחי כהן, לא עדכן אותו בעניין מועד הדיון.
אין בתגובת התובעת כל התייחסות לטענות הנתבעים בדבר העדר סיכויי תביעה.
דיון והכרעה
כללי - המסגרת הנורמטיבית
הדין הישראלי הכיר בשתי עילות לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד: העילה הראשונה, ביטול מ חמת "חובת הצדק" והעילה השנייה, ביטול מכוח שיקול דעתו בית המשפט.
העילה הראשונה עניינה במקרים בהם קיים פגם בהמצאת כתב התביעה או בזימון לדיון. במקרים שכאלו, הרי ככל שבית המשפט ישוכנע בקיומו של פגם בהמצאה או בזימון לדיון, יורה הוא על ב יטול פסק הדין וזאת ללא שיקול דעת, וללא תלות בסיכויי התביעה או ההגנה של מבקש הביטול .
ביטול שכזה הינו כאמור ביטול מכוח חובת הצדק, ר', לשם הדוגמא, רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מנהל מקרקעי ישראל [פורסם ב מאגר נבו] (2.6.13).
העילה השנייה רלוונטית רק כאשר לא נפל פגם בהמצאה או בזימון, ובמסגרת עילה זו שוקל בית המשפט האם ראוי לבטל את פסק הדין. במסגרת זו על בית המשפט לבחון שני פרמטרים עיקריים: הראשון, הסיבה לאי התייצבות, ו השני סיכויי התביעה או ההגנה של מבקש הביטול.
הפסיקה קבעה כי יש לתת משקל רב יותר לפרמטר של סיכויי התביעה או ההגנה, ר' רע"א 1957/12 זהרה חלה נ' יוסף כהן [פורסם במאגר נבו] (22.05.2012).
מן הכלל אל הפרט
ביטול מ- "חובת הצדק"
במקרה שלפניי אין עוררין כי אין מקום לביטול פסק הדין מחמת חובת הצדק, ואבאר:
מועד הדיון נקבע במעמד הצדדים, ותוך תיאום המועד עימם, כאשר במעמד זה היו נוכחים הן ב"כ התובעת והן מר יוסי כהן מטעם התובעת.
בסופו של הדיון אף נמסר לתובעת הפרוטוקול כאשר בו נרשם מועד הדיון.
לפיכך, הן התובעת והן בא כוחה זומנו כדין לדין ואין מקום לביטול מחמת חובת הצדק.
אבהיר כי לצורך בחינת ביטול מחמת חובת הצדק, אין צורך לבחון האם בפועל ומבחינה סובייקטיבית ידעה התובעת על מועד הדיון. ביטול מחמת חובת הצדק עניינו פגם אובייקטיבי שנפל בהמצאה או בזימון, כך ככל שנפל פגם אובייקטיבי שכזה פסק הדין יבוטל ללא שיקול דעת.
אולם, במקרים שאין פגם אובייקטיבי בהמצאה או בזימון, כלומר כאשר אלו נעשו כשורה, הרי אף אם יוכיח צד כי מבחינה סובייקטיבית לא ידע על הדיון, אין מדובר בביטול מחמת חובת הצדק, אלא בביטול מכוח שיקול דעת בית המשפט.
במקרה שלפני לא נפל פגם אובייקטיבי בזימון לדיון, כאשר זה נעשה בפרוטוקול הדיון ובנוכחות הצדדים. לפיכך, אן מקום לביטול מחמת הצדק.
ביטול מכוח שיקול דעת בית המשפט
סיכויי התביעה
הפרמטר הראשון שיש לבדוק לעניין ביטול מכוח שיקול דעת בית המשפט, הינו סיכויי התביעה.
עיינתי בבקשה ובתגובה לתשובות ולא מצאתי כל התייחסות של התובעת לסיכויי התביעה. בבקשה עצמה אין כל אזכור לסיכויי התביעה וכך גם בתצהיר המצורף לה.
זאת ועוד, למרות שהנתבעים טענו בתגובות באופן מפורש בדבר העדר סיכויי תביעה, הרי גם בתגובה לתשובות לא מצאתי התייחסות לקיומם של סיכויי התביעה וזאת למרות שצורף תצהיר של מר יוסי כהן מטעם התובעת אשר יכול היה להתייחס לנושא זה.
למעשה, די בכך שהתובעת כלל לא טענה לקיומם של סיכויי התביעה על מנת לדחות את הבקשה לביטול מכוח שיקול דעת בית המשפט.
בכל מקרה, אף לגופם של דברים, לא מצאתי כי סיכויי התביעה שלפני טובים. יש צורך להבהיר כי מדובר בשלב מקדמי, אמנם לאחר הגשת תצהירים, אך טרם נחקרו העדים ונשמעו סיכומים, כך שאין מקום לקבוע באופן נחרץ את גורל התביעה בשלב זה . אולם, עדיין, בשלב זה ניתן לומר כי קיימים קשיים ממשיים בתביעה.
כך, בקליפת אגוז ממש , אציין לגבי הנתבעים 1-4, כי נספח ג' לתצהיר נתבעים אלו, אשר הינו מכתב התובעת מיום 21.2.2017, מהווה הודאה לכאורה של התובעת על הסכמתה לסיום החוזה בחודש פברואר 2017.
לגבי הנתבעת 5 אציין כי לא מצאתי בראיות התובעת תשובה ממשית לטענה כי חתימתה אינה חתימת אותנטית.
אבהיר כי ציינתי נקודות אלו רק באופן כללי על מנת להמחיש כי קיימת בעיה בסיכויי התביעה כנגד כ לל הנתבעים. אולם ציון נקודות אלו הינו למעלה מן הצורך וזאת כאשר התובעת כלל לא טענה לסיכויי תביעה טובים בבקשה לביטול פסק הדין, וממילא לא הראתה סיכויי תביעה טובים שכאלו.
הסיבה לאי ההתייצבות
התובעת הסבירה באריכות בבקשה, בתגובה לתשובות ובתצהירים, כי הסיבה לאי ההתייצבות נובעת ממחלתו של עו"ד צחי כהן. אתייחס לטענה זו.
המחדל הנטען של עו"ד צחי כהן
עו"ד צחי כהן בשני תצהירים מטעמו לקח את האחריות על המחדל של אי התייצבות התובעת לדיון, והצהיר כי מחדל זה נגרם עקב טעות משרדית שלו ונובע בין היתר ממחלתו הקשה.
בית המשפט זה מכיר את עו"ד צחי כהן ממספר תיקים המתנהלים לפניו, ומותב זה לא רק מכיר את עו"ד צחי כהן אלא גם מוקיר אותו.
מדובר בעו"ד רציני, קפדן ומסור ללקוחותיו.
כמו כן, בית משפט זה מודע היטב למחלה שתקפה את עו"ד צחי כהן, ולקשיים שזו הטילה על עו"ד צחי כהן לתפקד כראוי.
לפיכך, אילו היה מדובר רק במחדל של עו"ד צחי כהן, ובידיעה שלו בלבד על מועד הדיון שלא הועברה ללקוח עקב טעות או עקב מחלה, נראה כי היה מקום לבטל את פסק הדין.
אולם, זה אינו המצב במקרה שלפניי, אין מדובר בזימון שנשלח לעו"ד צחי כהן בלבד, אשר עקב מחלה או בטעות לא הועבר ללקוח.
במקרה שלפניי, נציג התובעת, מר יוסי כהן נכח בדיון, ושמע באופן ישיר על מועד הדיון.
עוד אציין בהקשר זה כי בית המשפט לא "הכתיב" לצדדים את תאריך הדיון, אלא הציע תאריכים שונים וביקש כי הצדדים יבדקו ביומניהם כי התאריך אכן מתאים להם. כאמור, מר יוסי כהן מטעם התובעת נכח בדיון.
לפיכך, אף אם קיימת סיבה מוצדקת מבחינת עו"ד צחי כהן לאי ההתייצבות וזאת לאור מחלתו, הרי לא מצאתי סיבה ראויה מדוע מר יוסי כהן מטעם התובעת לא התייצב וזאת כאשר ידע על מועד הדיון.
אחדד, התובעת לא נתנה הסבר משכנע מדוע לא התייצב נציג מטעמה וזאת כאשר בית המשפט קבע באופן מפורש בדיון, בנוכחות נציג התובעת מר יוסי כהן, את מועד הדיון וכן כי קיימת חובת התייצבות מטעם התובעת.
מר יוסי כהן הסתפק בהצהרה (במסגרת התגובה לתשובה) : "אציין כי לא ידעתי על קיומו של הדיון...", אולם אינו נותן הסבר כלשהו איך למרות שהיה נוכח בדיון (נוכח פעיל) ושמע את החלטת בית המשפט בסופו של הדיון בכל זאת לא ידע על מועד הדיון.
אציין כי אין בידי הכלים לשפוט האם בפועל ידע או לא ידע מר יוסי כהן על מועד הדיון, אולם ברור כי היה על מר יוסי כהן לדעת על מועד זה , כאשר נכח בדיון וכאשר נמסר הפרוטוקול בסיומו של הדיון.
לפיכך, אף אם אנקוט בגישה מקלה כלפי מר יוסי כהן, ואניח כי זה לא היה מרוכז בסיומו של הדיון ולא הפנים את המועד שנקבע, הרי על אף שיש בכך צידוק מסוים לאי התייצבות לדיון, עדיין אין מדובר בהצדקה ברמה המצדיקה את ביטול פסק הדין וזאת בהעדר התייחסות כלשהי בבקשה לסיכויי התביעה.
סיכום
מן האמור לעיל עולה, כי התובעת זומנה כדין לדיון בסיומו של דיון קדם המשפט, ולכן אין מקום לביטול מחמת הצדק.
לעניין ביטול מכוח שיקול דעת בית המשפט, הרי אף אם אניח לטובת התובעת כי נציגה בדיון לא היה ער למועד שנקבע בדיון, ובכך יש הצדקה מסוימת להיעדרות, הרי בהעדר טיעון כלשהו לגבי סיכויי התביעה, וכאשר מהתצהירים שהוגשו אכן עולים קשיים של ממש בתביעה, אין מקום לבטל את פסק הדין.
עוד אציין כי הבאתי בחשבון בתוצאה זו את זכות הגישה לערכאות של התובעת, ר' רע"א 1957/12 זהרה חלה נ' יוסף כהן [פורסם במאגר נבו] (22.05.2012), ולכן למרות שבסמכות בית המשפט היה לדחות את התביעה, וייתכן וכך היה גם ראוי לעשות, נקטתי בסעד מתון יותר של מחיקת התביעה.
לא מצאתי גם כי שיקולי יעילות מצדיקים את הותרת התביעה על כנה, ואף אם הוגשו תצהירים, הרי ניתן יהיה להשתמש בהם בעתיד, ככל שתוגש תביעה נוספת.
בסיומם של דברים, אציין כי בעת האחרונה, בין היתר בהשפעת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות ( תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018), ניתן לראות שינוי מגמה בנושא ביטול פסק דין שלא מחמת הצדק, כאשר בתי המשפט אינם מבטלים עוד באופן אוטומטי פסקי דין שניתנו במעמד צד אחד . ר' , לשם הדוגמא , ת"א (שלום כ"ס) 47193-01-18‏ שיפוצי אלאמיר ע.מ 26361261 נ' אלפא אגרגטים ובטון בע"מ [‏פורסם בנבו] (6.5.2019).
אשר על כן אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הדין ומותר אותו על כנו.
לאור העובדה כי נפסקו הוצאות לתובעת במסגרת פסק הדין, לא מצאתי לנכון לפסוק הוצאות במסגרת בקשה זו.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זמרת נצח בע"מ
נתבע: וי.אר.אס. עיצובים בע"מ
שופט :
עורכי דין: