ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזנה פיקובסקי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת רויטל טרנר
נציג ציבור (עובדים) מר דוד לוי
נציגת ציבור (מע סיקים) גב' מאירה רון בן דרור

התובעת:
רוזנה פיקובסקי
ע"י ב"כ: עו"ד מאיר עטיה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד עדי עינב גולן

החלטה

1. התביעה בתיק זה עניינה בטענתה של התובעת לפגיעה בשמיעה בשל חשיפה לרעש מזיק.

2. תביעת התובעת נבחנה במסגרת סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה -1995, הקובע כדלקמן:
"84א. (א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);
(2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;
(3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה:
(א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);

(ב) היום שבו, לדעת הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה."

3. בדיון שהתקיים ביום 11.2.2019 , הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה למינוי מומחה רפואי בתחום א.א.ג., לעניין קביעת הליקוי והקשר הסיבתי לעבודתה של התובעת.

4. לפיכך, הרינו ממנים את ד"ר ראובן בן טובים, כמומחה רפואי בתחום א.א.ג., (להלן: המומחה) על מנת שיחווה דעתו ויענה על השאלות הבאות:
א. מהו הליקוי הרפואי של התובעת בתחום א.א.ג?
ב. האם כושר שמיעתה של התובע ת פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים בממוצע, בתדירויות הדיבור?
ג. מתי תועד לראשונה ליקוי השמיעה של התובעת ברשומה רפואית, כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996?
ד. האם קיים קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה ממנו סובלת התובע ת לבין חשיפת ה לרעש מזיק?
שכרו של המומחה ישולם מקופת בית הדין, כמקובל.

5. אלו הן העובדות המוסכמות בתיק:
א. התובעת ילידת 1965.
ב. התובעת עבדה במפעל עילית-שטראוס כפועלת ייצור, בחשיפה לרעש מזיק, החל מיום 1.1.94 ועד ליום 31.10.16, ולאחר מכן מחודש 8/2017 ועד לחודש 11/2017 כולל.

6. על מצבה הרפואי של התובעת, ניתן ללמוד מהתיעוד הרפואי הבא:
א. תיק אישי של התובעת אצל המעסיקה עילית-שטראוס .
ב. תיק מקצועי במרפאה תעסוקתית עפולה, באמצעות קופ"ח כללית, מכון מור.
ג. בדיקת שמיעה מיום 12.3.2013.
ד. בדיקת שמיעה מיום 25.3.2015.
ה. בדיקת שמיעה מיום 13.12.2017 מכון קונקט (נספח א' לכתב התביעה).
ו. בדיקת שמיעה מיום 29.5.2018 מכון גל.

7. המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

8. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה וכן להתייחס לבקשות לשאלות הבהרה, ככל שהדבר יידרש.

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 ימים לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה. במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 ימים, להגיב לה. ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 ימים לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

10. לטיפול ולמעקב המזכירות.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט (15 מאי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג ציבור (עובדים)
רויטל טרנר, שופטת
נציגת ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: רוזנה פיקובסקי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: