ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חאתם גאנם נגד ע"י ב"כ עוה"ד דקואר :

לפני כבוד השופטת תמר נאות פרי

המבקש

חאתם גאנם ת.ז. XXXXXX007
ע"י ב"כ עוה"ד גולדהמר ואח'

נגד

המשיבים
.1 ג'בר חמוד ת.ז. XXXXXX149
.2 ועדת הבחירות למועצה מקומית סאג'ור
ע"י ב"כ עוה"ד דקואר ואח'
.3 מנהל הבחירות למועצה מקומית סאג'ור
ע"י פרקליטות מחוז חיפה - אזרחי
.4 סאמח אבראהים ת.ז. XXXXXX329
ע"י ב"כ עוה"ד דקואר ואח'

החלטה

המבקש הגיש בקשה לזימון עדים באמצעות בית המשפט לקראת ישיבת ההוכחות הקבועה בתיק.
לאחר ששקלתי את הבקשה ואת התשובות – אני מורה כדלקמן:
א. לגבי מר שחר לוי, המשיב מס' 3 – יש לזמנו לישיבה ביום 2/6/2019. לא ברור לי מדוע יש צורך בהבאת הפתקים שבמחלוקת עצמם, שכן התקיים מפגש בנוכחות כל הצדדים, במהלכו נפרשו הפתקים ונרשם פרוטוקול המשקף את מה שראו כולם באותו מפגש. לכן, דומה כי הפתקים עצמם, או יותר נכון – התיאור הפיזי שלהם, אינו שנוי עוד במחלוקת (ואף נטען כי הפתקים צולמו – כך שמבחינתי אפשר להגיש בהסכמה את הצילום של הפתקים בישיבה הבאה). ככל שיתברר שיש צורך בהבאת הפתקים עצמם – נעשה זאת בישיבה השנייה שקבוע לתיק. לכן, לישיבה הראשונה, ביום 2/6/ 2019, נזמן את מר לוי ואשקול את הצורך בהבאת הפתקים עצמם בהתאם להתפתחויות. המזכירות תכין זימון לעד מר שחר לוי למסירה אישית מטעמו של ב"כ המבקש, בסיועו האדיב של ב"כ המשיב 3, מפרקליטות מחוז חיפה.
ב. לגבי החייל מר אברהים מלק חמוד – היות ויש הסכמה כי שהה בחו"ל במועד שבו נערכו הבחירות – דומה כי אין צורך בזימון שלו (מעבר לכך שלא הוגש תצהיר בתמיכה לבקשה ובו הסבר לגבי השאלה אם היה ניסיון לבקש ממנו תצהיר עוד טרם הגשת ההמרצה, או בכלל) . לא אורה על זימונו של החייל רק על מנת לשמוע ממנו שאכן היה בחו"ל בתאריך פלוני, שלגביו יש הסכמה. בנוסף, ככל שיש צורך בבירור לגבי התאריכים המדויקים של כניסתו ויציאתו מהארץ – הצדדים יכולים להגיע להסכמה בדבר המועדים, ולחילופין – לגבש הסכמה בדבר מתן צו שיופנה למשרד הפנים לקבלת תדפיס לגבי מועד יציאתו מהארץ.
ג. לגבי החייל מר פאדל גאנם – היות והוא הג יש תצהיר מטעם המבקש, יש לזמן אותו באמצעות מזכירות בית המשפט. המזכירות תכין זימון לעד זה למסירה אישית מטעמו של ב"כ המבקש. יש להסדיר את הנפקת הזימון והמסירה כבר מחר בבוקר בשים לב להיותו של העד חייל.

ד. לגבי מר שאדי מנסור, מזכיר קלפי מס' 2 – אמנם לא נטען שנעשה ניסיון לבקש ממנו להגיש תצהיר ואני תוהה מה תוכל לתרום לנו עדותו מעבר לאמור בפרוטוקול של הקלפי – כאשר את הפרוטוקול ניתן להגיש בהסכמה; ו עם זאת, מצאתי לזמן אותו לישיבה ביום 2/6/2019. המזכירות תכין זימון לעד זה למסירה אישית מטעמו של ב"כ המבקש. יש להסדיר את הנפקת הזימון.
ה. לגבי המצביעים אשר פרטיהם בסעיפים ה' עד טז' לבקשה – לא אורה על זימונם. הבעתי בקצרה את עמדתי לגבי האפשרות או הצורך לברר לגבי כל אחד מהו בדיוק מצבו הרפואי, לא הוגש תצהיר בתמיכה לבקשה לזמן אותם, לא נטען בכלל שנעשה ניסיון לפנות אל מי מהם עובר להגשת ההמרצה, ולכן, לא מצאתי להיעתר לבקשה לזמן אותם לבית המשפט. ויובהר – כי מהפרוטוקולים של ועדות הקלפי עולה כי אכן הם הצביעו באמצעות מלווים – ועצם הליווי אינו שנוי במחלוקת, כך שלגבי הליווי עצמו – נוכל להסתפק בהגשת הפרוטוקולים של הקלפי בהסכמה.
בתגובה לתשובה טוען המבקש בהקשר זה כי לא היה סיפק בידיו לפנות אל כל העדים שאת זימונם הוא מבקש, אלא שהיה לו זמן ממועד הבחירות ועד מועד הגשת ההמרצה לגבש את ראיותיו. אין כל הסבר לאי הגשת תצהירים מטעמם , לא נטען שהייתה פניה ולו לאחד מהם, אין בכלל תצהיר בתמיכה לבקשת זימון העדים - והעובדה שהמדובר בעדים רלבנטיים או בעדים שאינם בשליטת המבקש אינה יכולה לסייע לו. לטעמי, יש צורך בפנייה מקדימה גם לעדים פוטנציאליים שאינם "בשליטת בעל דין", כלומר, שהפנייה הנדרשת כתנאי לזימון עד מטעם בית המשפט אינה מתבצעת רק לעדים פוטנציאליים "שבשליטה" (ב דיוק כפי שפנה המבקש לחייל שהגיש תצהיר מטעמו). בדומה, לא אוכל לקבל את העמדה ולפיה הפנייה לעדים אפשריים אינה מתאימה לסוג זה של הליך או את הטענה לפיה לא היה מספיק זמן לעשות כן (וראו כי את שמות המצביעים ידע המבקש זה מכבר) – והכל, מעבר ל קושי שיש לגבי האפשרות לקיים בירור לגבי המחלות והמגבלות הפיזיות שיש, או שאין, לכל אחד מהאזרחים המצביעים. לכן, לא אורה על זימונם ו הנמקות מפורטות יותר לעמדתי זו , במידת הצורך, תובאנה בהמשך.
לכן, הבקשה מתקבלת בחלקה כאמור מעלה, ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חאתם גאנם
נתבע: ע"י ב"כ עוה"ד דקואר
שופט :
עורכי דין: