ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין ממייב נגד איי. אס. אס. שירותי ניקיון בע"מ :

15 מאי 2019
לפני: כבוד הרשמת מירי שי

התובע:
בנימין ממייב
ע"י ב"כ: עו"ד נטלי אבני
-
הנתבעות:

  1. איי. אס. אס. שירותי ניקיון בע"מ
  2. מפעל אליאנס

ע"י ב"כ: עו"ד דוד בכור

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בקשת התובע לפטרו מתשלום אגרת בית הדין, לפי תקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008, מטעמים של חוסר יכולת כלכלית.

2. בתצהיר הבקשה צוין שהתובע ובת זוגו מתקיימים מקצבת אזרח ותיק, בסכום כולל של 5,500 ש"ח לערך. התובע ציין עוד כי בבעלותו דירת מגורים בעיר חדרה והוא בעלים של רכב שנת יצור 1998.

3. הנתבעות טענו בתגובת ן כי דין הבקשה להידחות. נטען שהתובע לא הציג כל ראיה לכך שניסה למצות כל דרך להשגת הכסף הדרוש לתשלום האגרה, לרבות ניסיון להיעזר בבני משפחה, בקרובים ובבקשת הלוואה. עוד נטען, שמתדפיסי חשבון הבנק של התובע עולה שמלבד קצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי משולמות לו קצבאות נוספות מחברות הביטוח מגדל ומנורה.

4. לאחר שעיינתי בכתב התביעה, בתצהיר הבקשה ובתגובה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.

5. בקשה לפטור מאגרה מטעמים של חוסר יכולת כלכלית נבחנת על יסוד קיומם של שני תנאים מצטברים – ראשית, "היותו של ההליך מגלה עילה"; ושנית, העדר יכולת כלכלית.

6. אשר לעילת התביעה: בהתאם לכתב התביעה, התובע הועסק כעובד שכיר בשירות הנתבעת 1 מיום 1.5.2006 ועד חודש ינואר 2014 . בכתב התביעה עתר התובע לחייב את הנתבעות בתשלום הפרש פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ופיצוי לפי חוק איסור לשון הרע. סכום התביעה הכולל הועמד על סך 122,650 ש"ח. לכתב התביעה צורפו תלושי שכר, אישור העסקה ומסמכי שחרור, אשר מהם ניתן ללמוד על יחסי עבודה בין התובע ובין הנתבעת 1. בהתאם לאמור שוכנעתי כי התביעה מגלה עילה. די באמור כדי לקבוע, בשלב זה וצרכי הבקשה דנן, כי ככל שהתובע יוכיח את טענותיו ולו במקצת, הוא עשוי להיות זכאי ל סעדים – חלקם או כולם – אותם תבע. אינני מביעה דעה באשר לסיכויי הצלחת התביעה, אלא שיש להבין את הדברים כמכוונים לכך שאין התביעה טרדנית או קנטרנית.

7. אשר ליכולתו הכלכלית של התובע : המבקש פטור מאגרה עקב חוסר יכולת לשלמה נדרש לשאת בנטל ההוכחה לעניין זה. עליו לפרוש בפני בית הדין תמונה מלאה באשר לרכושו, הכנסותיו ומצבו הכלכלי. בהעדר פרישה מלאה שכזו דין הבקשה להידחות. עקרונות אלו מבטאים את העובדה שהפטור מתשלום האגרה הוא חריג לכלל.

8. עיון בתצהיר הבקשה מעלה כי התובע וב ת זוגו הם גמלאים. אולם, מלבד קצבת אזרח ותיק המשולמת לשניהם, ניתן ללמוד מתדפיס חשבון בנק לתקופה שמיום 1.10.18 ועד 25.3.19, כי שולם לתובע סכום של 57,645 ש"ח ממגדל מקפת, וכן הועבר לחשבונו סכום של 4,214 ש"ח ממנורה מבטחים. התובע לא פירט סכומים אלה בבקשתו, אלא טען שאין לו מקור הכנסה מעבר לקצבה מאת המוסד לביטוח לאומי. לא זו אף זו: התובע הצהיר שבבעלותו דירת מגורים והוא בעלים של רכב. לא ניתן בבקשה הסבר כיצד מומן הייצוג המשפטי שעה שהתובע אינו מיוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי. אף לא הוצג אישור הבנק בדבר קיומם או אי קיומם של תכניות חסכון, פיקדונות, ניירות ערך וכיו"ב. כמו כן, לא צורפו לבקשה דפי פירוט פעולות בכרטיסי אשראי לששת החודשים שקדמו להגשת הבקש ה (על פי תדפיסי חשבון הבנק קיים כרטיס אשראי לאומי קארד).

9. לכל האמור יש להוסיף כי התובע לא פירט בתצהירו האם קודם להגשת הבקשה מיצ ה את כל האפשרויות העומדות לפניו לתשלום האגרה, כגון נטילת הלוואה או פנייה לעזרת קרובי משפחה לצורך גיוס כספים לתשלום האגרה.

10. זאת ואף זאת: בהתאם לתלושי שכרו של התובע, הנתבעת 1 ערכה לו ביטוח פנסיוני בחברת מ גדל מקפת, אולם גם בעניין זה לא הוצגו הנתונים בנוגע לסכומים שהופקדו לזכות התובע ברכיב תגמולים בקרן הפנסיה .

סוף דבר:

11. לאור כל האמור, אני נעתרת לבקשה בחלקה. אני מורה על הפחתת סכום האגרה כך שתועמד על סכום של 750 ש"ח והתובע רשאי לשלמה ב שלושה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מיום 2.6.19, ויתר התשלומים בכל 2 לחודש שלאחריו.

מזכירות - מעקב תשלום האגרה בהתאם לסעיף 11 להחלטה.
התיק יועבר לקביעה לפי סדר התיקים מסוגו.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, (15 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: בנימין ממייב
נתבע: איי. אס. אס. שירותי ניקיון בע"מ
שופט :
עורכי דין: