ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה פרנקו נגד מלכה מיכאל :

מערער

שלמה פרנקו - בעצמו

נגד

המשיבים

1.מלכה מיכאל
2.יאיר גינדס
3.מצפה ים שיווק וייעוץ בע"מ
4.גק.גבאי יזמות בניה ונדלן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חן אלגבלי

פסק דין

בפני ערעור על החלטת כבוד הרשם של בית משפט זה (כבוד השופטת נפתלי שילה), מיום 6.12.18, בע"א 11768-11-18, לפיה דחה את בקשת המערער להאריך לו את המועד להגשת ערעור על פסק דין שניתן על ידי בית המשפט השלום, וזאת מחמת אי תמיכת בקשתו בתצהיר, העדר טעם מיוחד המצדיק מתן ארכה ובהעדר הסבר אשר יש בו כדי להצדיק אי הגשת הערעור במועד.

העובדות שאינן שנויות במחלוקת
בין המבקש למשיבים נתגלעה מחלוקת סביב הסכמי הלוואה שנחתמו בין המשיבים לבין חברה בשם טרדר איי בע"מ (להלן: "החברה") בה היו המערער ומר מאיר חזן (להלן: "חזן") בעלי מניות.
המשיבים הגישו תביעה בהליך של סדר דין מקוצר כנגד החברה, חזן והמערער, להשבת כספי ההלוואה. חזן והמערער צורפו כנתבעים מכח ערבותם.
החברה וחזן לא הגישו בקשות רשות להתגונן, ואילו המערער הגיש בקשת רשות להתגונן וניתנה לו רשות להתגונן בשתי טענות בלבד, האחת בטענה כי לא הוכח כי סכומי ההלוואות אכן הופקדו בחשבון החברה, והשניה כי המשיבים לא בחרו בחלופת השבת ההלוואה בהתאם להוראות הסכמי ההלוואה, וכי יש לראות בכספים שהעבירו ככספי השקעה בחברה, ומכאן טען כי אינו ערב לכספים אלה.
בית המשפט קמא דן ארוכות בטענותיו של המערער, ועל בסיס עדויות הצדדים, המסמכים שבאו בפניו, דחה את טענות המערער, קיבל את התביעה וחייב את החברה, חזן והמערער, לשלם למשיבים את סכום התביעה.
פסק הדין של בית משפט קמא ניתן ביום 11.7.18. לטענת המערער, פסק הדין הגיע לידיו רק ביום 27.7.18.
בהינתן מועדי הפגרה ופגרת סוכות, המועד להגשת הערעור חלף ביום 21.101.18 (על פי מועד מתן פסק הדין), ולכל המאוחר ביום 27.10.18 , (המועד הנטען למסירת פסק הדין לידי המערער).
המערער הגיש הערעור, על פסק הדין של בית משפט השלום , לבית משפט זה, ביום 6.11.18 . לצד הערעור הגיש בקשת ארכה להגשת הערעור, אותה כאמור דחה כבוד הרשם.
בדחותו הבקשה קבע כבוד הרשם כי הבקשה איננה נתמכת בתצהיר, כי אין בנמצא טעם מיוחד המצדיק מתן ארכה וכי לא ניתן הסבר מניח את הדעת המצדיק הגשת הערעור באיחור כה ניכר.
במסגרת הערעור שבפני חזר וטען המערער כי נדרש לחזור ולעבור על חומר רב וכי הספיק לעשות כן במסגרת הזמן אשר עמד לרשותו, ומכאן נבע האיחור בהגשת הערעור.
המערער הוסיף וטען כי לא ידע שעליו לתמוך בקשתו בתצהיר.
אשר לסיכויי הצלחתו בערעור, חזר וטען המערער כי פסק דינו של בית המשפט קמא מבוסס על גרסאות שקריות שהושמעו מפי העדים ובפרט מפי המשיבים, שקרים שלטענתו ניכרים בעליל מן הראיות.
לאחר שחזרתי ושמעתי טענות המערער, עיינתי בפסק דינו של בית משפט קמא ובחומר המוצגים הרב שבא בפני, כמו גם החלטת כבוד הרשם הנכבד, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות.
כלל הוא כי בקשה להארכת מועדים הקבועים בתקנות סדר דין אזרחי, חייבת להיתמך בתצהיר המבקש אשר יש בו כדי להסביר מדוע לא הגיש בקשותיו במסגרת המועדים הקבועים וכן לפרט הם סיכויי הצלחתו בהליך המשפטי אותו הוא מבקש, אשר יצדיק את מתן הארכה.
המערער בחר לייצג עצמו ולא לשכור שירותיו של עורך דין. אין בכך כדי לפטור אותו מן החובה לנהל הליכים משפטיים בהתאם להוראות תקנות סדרי הדין, ועל כן אין בטענה כי לא ידע שעליו לתמול בקשתו בתצהיר כדי להועיל לו.
אשר לעצם האיחור בהגשת הערעור, אין די בטעם כי מדובר במסמכים רבים אותם נדרש ללמוד לשם הכנת הערעור כדי לסייע. בפועל, פסק הדין של בית משפט קמא הומצא לידיו של המערער בסוף חודש יולי, בפועל עמד לרשותו פרק זמן ניכר ביותר, עד סוף חודש אוקטובר, להגיש את הודעת הערעור. גם בהינתן מועדי הפגרה, עמד בפניו פרק זמן ניכר הקבוע בתקנות, ואין בכמות החומר הנטענת, אותה יש להניח הכיר המערער מקרוב בהינתן העובדה כי ייצג עצמו בהליך בבית משפט קמא, כדי להצדיק מתן הארכה המבוקשת.

גם באשר לסיכויי הצלחתו בערעור, לא שוכנעתי כי סיכויים אלו קיימים. המדובר במחלוקת עובדתית אשר הוכרעה בהנמקה מפורטת של בית משפט קמא תוך העדפת גרסה אחת על פני האחרת.
עקרון הוא כי ערכאת הערעור תמנע מלהתערב בקביעות עובדתיות של הערכאה קמא, אלא במקרים חריגים בהם נמצא כשל לוגי בדרך הסקת המסקנות. המערער לא הצביע על כשל שכזה ורק טען טענה גורפת ולפיה כל עדויות המשיבים, לרבות עדותו של חזן, הינן עדות כזב. אין באמור די.

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הערעור.

המערער ישא בהוצאות המשיבים בסך של 5,000 ₪.

ניתן היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה פרנקו
נתבע: מלכה מיכאל
שופט :
עורכי דין: