ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן גבאי נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה :

לפני כבוד ה שופטת עמיתה מרים סוקולוב

המערערים

1.יהונתן גבאי
2.יהודית גבאי

נגד

המשיבה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

פסק דין

בפני ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בבני ברק מיום 10.1.2019 (כבוד השופט א' הרמלין). לפיה נדחתה בקשת המערערים לביטול צו הפסקת העבודות שניתן לפני שלוש שנים, בחודש ינואר 2015 על ידי בית משפט קמא (כבוד השופט א' סלע).

הרקע
ביום 23.6.2014 ניתן למערערים היתר מס' 17796 לתוספת עליית גג בדירתם. לדברי הוועדה המקומית אשר דנה בבקשתם הראשונה להיתר של המערערים ואישרה אותה בכפוף לתנאים מסוימים ביום 10.3.2014. ההיתר יצא בטעות לגג ב טון בעוד שהמערערים בבקשתם ביקשו כי גג עליית הגג יבנה מפנלים, בניה קלה וזאת בשל הטעיה מצידם של המערערים.

ביום 27.11.2014 ניתן צו מנהלי להפסקת העבודות שביצעו המערערים, בעקבות הגילוי על התרמית שביצעו בבקשה להיתר בניה.
ביום 29.12.2014 החליטה הוועדה המקומית להקפיא את ההיתר ואת ביצוע הבניה עד למתן החלטה סופית לגבי בקשת המערערים. החלטה זו ניתנה בעקבות תלונות שהגישו שכני המערערים בנוגע לגג הבטון.
ביום 4.1.2015 ניתן לגבי המערערים צו הפסקת עבודות מנהלי נוסף לאחר שהמערערים המשיכו בעבודות הבניה ללא היתר.
ביום 8.1.2015 ניתן על ידי בית משפט לעניינים מקומיים בבני ברק (כבוד השופט א' סלע) צו הפסקה שיפוטי בעניינם של המערערים.
ביום 19.1.2015 הוועדה המקומית קבעה כי על המערערים להמציא התחייבות לתיקונים בהתאם לחווה"ד קונסטרוקטור בלתי תלוי. המערערים לא המציאו התחייבות לתיקונים וחרף זאת הגישו המרצת פתיחה לבית משפט השלום בתל אביב. המרצה זו נמחקה.
המערערים הגישו בקשה לשינויים להיתר ובמסגרת בקשה זו ביקשו תוספת שטח לחדרי הגג, שיפור מיגון, סוכה לדירתם ועוד. ביום 4.1.2016 דחתה הוועדה המקומית את בקשתם.
המערערים הגישו ערר לוועדת הערר על החלטה זו. ביום 5.5.1026 קיימה וועדת הערר דיון בערר וביום 25.9.2016 דחתה וועדת הערר את הערר.
על החלטה זו, הגישו המערערים עתירה מנהלית וביום 28.6.2018 נדחתה עתירתם.
על החלטה זו, הגישו המערערים ערעור לבית המשפט העליון וערעור זה טרם נידון.
ביום 10.1.2019 נדחתה בקשתם של המערערים שהוגשה לבית המשפט לעניינים מקומיים בבני ברק לביטול צו ההריסה השיפוטי. על החלטה זו, הוגש הערעור נשוא הדיון.

להלן בתמצית נימוקי הערעור:
שגה בית משפט קמא משלא בחן והתעלם מעוצמת הראיות והחומרים שהוצגו בפניו ומנגד קיבל את דברי העירייה אשר נסתרו על ידי ראיות המערערים. נטען על ידי המערערים כי מעולם לא בוטל היתר הבניה - לא בוועדה המקומית ולא על ידי בית משפט.
שגה בית משפט קמא בכך שהתעלם מהעובדה כי התיק כנגד המערערים נפתח על ידי פקח ולא על ידי התובעת העירונית או על ידי יו"ר הוועדה המקומית כך שפעולה זו בוצעה בחוסר סמכות. זאת ועוד, פקח זה פוטר על ידי העירייה נוכח העובדה שלקח שוחד.
בית משפט קמא טעה טעות חמורה כשהתעלם מטענת של המערערים בנוגע לאכיפה בררנית. בית משפט קמא לא ירד לשורשו של העניין והותיר אותם "מול שוקת שבורה".
התנהלות המשיבה מונעת משיקולים זרים ומהווה פגיעה בשיקולי הצדק הטבעי, חוסר הגינות וחוסר תום לב ואף אפליה. בעוד המשיבה נוקטת נגד המערערים בסנקציות, היא לא עושה מאומה נגד השכנים אשר ביצעו חריגות בניה ללא היתרים.

דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים ועיינתי במסמכים שצורפו לערעור ובראיות שבתיק ביהמ"ש קמא, שוכנתי כי דין הערעור להידחות.

מרבית טענותיהם של המערערים נוגעות להליכים קודמים שהתנהלו והסתיימו לפני שנים ולכן לא ניתן לערער עליהם כגון החלטתו של ביהמ"ש קמא מינואר 2015, ולא להחלטתו של ביהמ"ש קמא מיום 10.1.2019 שהיא נשוא הדיון בפני .

כאמור לעיל, נגד המערערים ניתן בינואר 2015 צו הפסקת עבודות מהנימוקים שפורטו לעיל.
כפי שקבע ביהמ"ש קמא בהחלטתו, למערערים אין כיום היתר בניה בר תוקף לבניה שבנו. ההיתר שניתן להם הוקפא על הוועדה המקומית ביום 29.12.2014 ואיננו בר תוקף, לאחר שהוועדה המקומית קבעה כי המערערים קבלו את הסכמת השכנים במרמה והטעו אותם בנוגע לאופי המבנה שיבנה.
למרות שנערכו לאחר מכן פגישות בין הצדדים, לא המציאו המערערים לביהמ"ש קמא ולא לערכאת הערעור החלטה נוספת של הוועדה המקומית אשר משנה את החלטתה להקפיא את היתר הבניה.
ועדת הערר המחוזית דחתה את ערעורם.
גם עתירה מנהלית שהגישו המערערים על החלטת הוועדה המקומית - נדחתה ביום 28.6.2018.

לסיכום, בשלב זה אין למערערים היתר בניה בר תוקף ועל כן לא שגה ביהמ"ש קמא בקבעו כי אין מקום לבטל את צו הפסק ת העבודות שניתן על ידי ביהמ"ש קמא לפני למעלה משלוש שנים.

אי לכך ולאור כל האמור לעיל, לא מצאתי כי שגה ביהמ"ש קמא בשיקוליו ובקביעותיו, אשר על כן אני דוחה את הערעור.

ניתן היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהונתן גבאי
נתבע: הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שופט :
עורכי דין: