ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הודגש, כי מסגנון בקשתו ותגובתו של המומחה... נגד רום ארד הנדסה בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

בעניין המבקש

מר יוסף איזנשטדט

נגד

המשיבים

1. רום ארד הנדסה בע"מ
ע"י עו"ד נדב כנפו

2. תמרה קרייזמן-נביאסקי
ע"י ב"כ עו"ד דליה גליק

3. נופים פרוייקטים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו עמר ועו"ד סמדר איתן זיסמן ואח'

4. לוי יוסף ובניו בידוד איטום ובניה (2000) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מרדכי תגר ועוה"ד אלשלום ואח'

החלטה

1. לפני בקשת המבקש - מומחה שמונה על ידי בית משפט השלום בתחום האיטום לבטל את פסק דיני מיום 26/3/19.

2. המערערת רום ארד הנדסה בע"מ - הנתבעת בת.א. 60025-03-16 ביקשה לפסול את המומחה שמונה בתיק קמא.
בקשת הפסילה נבעה בעיקרה מהתנהלות המומחה בביקור בדירה, שבעניין ליקויים שבה, הוגשה התביעה קמא, ובכלל זה הרמת קול, גידופים והשפלה.

3. התובעת בתיק קמא - המשיבה 2 לא מצאה פגם במומחיותו של המומחה, אך בהגינותה ומשלא הכחישה את ההתנהלות הנטענת ואת אמירות המומחה בעת הביקור בדירה, הותירה את ההחלטה בבקשה לפסילה לשיקול דעת בית משפט.

4. בבית משפט קמא הגיש המומחה תגובתו לבקשת הפסילה ובית משפט השלום קבע, כי מינויו יישאר בתוקפו.

5. בפסק דיני מיום 26/3/19 התקבל הערעור והחלטתי כי יש מקום לפסול את המומחה.
פסק הדין ניתן לאחר שניתנה הזדמנות גם למומחה להשיב לבקשת רשות הערעור ותשובתו לא הוגשה.
פסילת המומחה נבעה לא בשל היעדר מומחיות או מקצועיות בתחום האיטום אלא קבעתי בסעיף 12 ה' לפסק הדין:
"השאלה שיש לבחון היא: האם האמירות של המומחה והתנהלותו בביקור בדירה ביום 19/12/18 הם פגם הנופל לשורשו של ההליך באופן המצדיק פסילתו.
מהאמירות שיוחסו למומחה במסגרת הבקשה לפסילתו עולה חשש למשוא פנים. המומחה גילה נטייה ברורה ובלתי מוצדקת נגד המבקשת, עד שיש בכך להצביע על חוסר אובייקטיביות.
משלא הוכחשו האמירות המיוחסות למומחה וכל בעלי הדין אינם מכחישים את ההתנהלות, לאור אובדן האמון של המבקשת במומחה עוד בעת הביקור בדירה, ובשים לב לכך שהבקשה לפסילת מומחה מיום 27.12.18 הוגשה זמן קצר ביותר לאחר שהמומחה קיים ביקור במקום (12.12.18) וטרם הגשת חוות הדעת מטעם המומחה, מצאתי כי היה מקום להורות על פסילתו של המומחה, ללא שיש בכך קביעה כלשהי בנוגע למומחיותו בתחום.
למעלה מן הצורך אוסיף כי נוכח עיכוב הביצוע שניתן בהליך זה, לא היה כלל מקום למסור את חוות הדעת לידי משיבה 1.
התנהלות זו אינה תקינה ויש בה משום חיזוק לטענות המבקשת ביחס להתנהלות המומחה".

6. בטרם ניתן פסק הדין הודיע ב"כ המערערת כי ביום 20/3/19 שוחח המומחה עם משרדו.
הודיע כי באותו מועד נודע לו על ההחלטה בדבר הצורך בהגשת תגובה וכי יגיש תגובה בתוך 5 ימים.

7. משלא הוגשה תגובה, ניתן ביום 26/3/19 פסק דין בערעור.

8. לאחר מתן פסק הדין ביקש המומחה לבטל את פסק הדין.
טען כי החלטת בית משפט בדבר הצורך בהגשת תגובתו לא נמסרה לו כדין, אלא ב"כ המערערת רק שלח אליו בפקס את ההחלטה, ביודעו כי הוא משתקם מניתוח קשה בכתובת אחרת. מיד כשנודע לו על ההחלטה, הוא הודיע כי יגיש תגובה ובסופו של יום הגיש תגובה.
נטען, כי יש לו סיכוי טוב לגופו של עניין. הטענות נגדו הן בגדר עלילות דם ומצוצות מן האצבע וההחלטות השיפוטיות שצוינו על ידי המערערת ביחס אליו הן שגויות.

9. המערערת ביקשה לדחות את הבקשה.
מפנה לנוסח התגובה ולאמירות לא ראויות כלפי כלל הנתבעות בתיק קמא ונגד מומחים שהגישו חוות דעת בתיק זה ובתיקים אחרים. מה גם שבניגוד מוחלט להחלטתי , העביר המומחה לתובעת את חוות דעתו שהוכנה.
המערער ת טענה כי למומחה אין כלל מעמד באופן המאפשר לו הגשת הבקשה. ההחלטה בדבר צורך בהגשת תגובה נשלחה לו בדואר אלקטרוני. לכתובת שהוא מסר. מה גם שהמומחה הודה כי שוחח עם ב"כ המערערת ביום 20/3/19 והודיע, כי יגיש תגובה בתוך 5 ימים וזו לא הוגשה. לא נטען בשיחה דבר בנוגע למצב רפואי ותגובה לא הוגשה עד ליום 25/3/19.
הודגש, כי מסגנון בקשתו ותגובתו של המומחה מתחזקת נכונות ההכרעה לפסול אותו מלהיות מומחה בתיק.

10. המומחה בתשובתו מפרט, מדוע לדידו עובדי המערערת, לרבות המהנדס מטעמה אינם מקצועיים, וכי מהנדס מטעם המערערת שהתבקש על ידו להשיב לשאלות שמר על "זכות השתיקה".
מפרט: מדוע עובדי המערערת לטענתו ניסו להלך עליו אימים, וכי לנוכח התנהלות המערערת "מעילה בת עוולה לא תצא לה זכות ערעור פסוקה" ו"כי המערערת שחששה מהבשורה (חוו"ד מומחה - א.כ.) ניסתה בכזב להרוג את השליח... ולהבאיש ריחו".
על כן הוא הגיש תלונה במשטרה על עדות שקר לגבי עובדת המערערת.

תשובתו משתרעת על לא פחות מ- 28 עמודים (!) ובמסגרתה מר חיב ומפרט מדוע דווקא הוא מקצועי מבין כל המעורבים.

11. דין הבקשה לביטול פסק דין להידחות.
א) כיוון שידעתי טרם מתן פסק הדין כי המומחה עלול להיפגע מפסק הדין נתתי לו את זכות התגובה.
תגובתו הוגשה גם בבית משפט קמא ועמדתו היתה לנגד עיניי כאשר נתתי את פסק הדין למרות שלא הגיש תגובתו במסגרת הערעור.
קבעתי בהחלטתי מיום 12/3/19 כי ב"כ המערערת ידאג למסירה אישית (שכן המומחה לא היה משיב בתיק והמזכירות לא יכלה למסור לו את ההחלטה).
ב"כ המערערת הודיע ביום 24/3/19 כי שלח בדוא"ל את הבקשה וההחלטה וכי המומחה הודיע כי צפה בבקשה ובהחלטה רק ביום 20/3/19 (למרות משלוח הדוא"ל ביום 12/3/19) והוא שהה מחוץ למשרדו עד כה.
לכן יגיש תגובה בתוך 5 ימים מעת שצפה בדו א"ל - קרי 25/3/19.

בנסיבות אלו, קבעתי בהחלטתי מיום 24/3/19 כי אמתין עד ליום 25/3/19. רק לאחר מכן ניתן פסק דין ביום 2 6/3/19, כאשר רק ביום 26/3/19 הגיש המומחה בקשה להארכת מועד להגשת תגובה. אישר כי קיבל את החלטת בית משפט עוד ביום 20/3/19 אך לא "במסירה אישית".

ב) במקרה דנן, אין מקום לבטל פסק דין "מחובת הצדק" שכן מסירת המסמכים באמצעות דוא"ל שמסר המומחה היתה תקינה, מה גם שהמומחה אישר כי ביום 20/3/19 כבר ידע על הצורך בהגשת תגובה. הוא אינו מכחישיחה עם משרד ב"כ המערערת במסגרתה הודיע כי מניין הימים להגשת תגובה יתחיל רק ביום 20/5/19.
לכן, משלא הגיש תגובה במועד, ממועד ידיעתו, ממילא ניתן פסק הדין כדין.

ג) "כלל הידיעה" גובר על "כלל ההמצאה" במקרה שכזה ואין חולק על הידיעה לפחות מיום 20/5/19.

ד) באשר לסיכויי ההליך:
כאשר בית משפט מתבקש ליתן פסק דין שניתן כדין, יש לבחון את סיבת המחדל ואת סיכויי ההליך.
דומני, כי בלשוןן המעטה, סיכויי ההליך מבחינת המומחה הינם קלושים ביותר.

לא קבעתי בפסק הדין וגם איני קובעת בהחלטה זו כל קביעה ביחס למומחיותו המקצועית של המומחה.
טענות המערערת התבססו על אמירות והתנהלות, שיצרה חשש ממשי למשוא פנים של מומחה מטעם בית משפט כלפי בעל דין.
גם התובעת בהגינותה ולמרות שהמומחה פעל "לטובתה" ובהתאמה לאינטרסים שלה לא הכחישה את אותן אמירות.
דומני, כי תגובות המומחה לאחר פסק הדין ובבקשה אך מחזקות את החשש הממשי והוודאי לאותו "משוא פנים" כנגד המערערת.
עיינתי היטב בתגובת המומחה שהוגשה לבית משפט קמא. לא מצאתי שם הכחשה בנוגע לאמירות וההתנהלות בעת הביקור בדירה.
בהחלטתי מיום 11/4/19 קבעתי:
"בבקשה לעיכוב ביצוע יש לבחון את סיכויי ההליך ואת מאזן הנוחות.
במקרה דנן פסלתי את המומחה בשל אמירות מסוימות שאמר וקבעתי כי אין בפסילה משום קביעה כלשהי בנוגע למומחיות המומחה בתחום הרלוונטי.
לא נקבעה כל קביעה הפוגעת במומחיותו המקצועית ותגובתו לבר"ע, לו היתה מוגשת במועדה טרם מתן פסק דין, היא היתה רק תגובה משנית, כאשר עמדת בעלי הדין בהליך היא העיקרית...".

כאשר מעיינים בתשובה לתגובה שהוגשה על ידי המומחה, אך ברור הוא כי במקרה דנן המומחה אינו יכול להיות קצין בית משפט ולנהוג באובייקט יביות כלפי כלל בעלי הדין.

כתיבת חוות הדעת לא מסיימת עבודתו של מומחה. קיים שלב של שאלות הב הרה, חקירת מומחה בבית משפט וכו' ובנסיבות שנוצרו המבקש אינו יכול למלא תפקיד של מומחה מטעם בית משפט.
אשר על כן, ומשלא נקבע כי המומחה אינו מקצועי, אלא כי התבטאויות ואמירות הן אלו שמונעות ממנו לשמש מומחה אובייקטיבי וכלל בעלי הדין לא הכחישו את אותן אמירות , אין הצדקה לביטול פסק הדין.

12. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין הבקשה לביטול פסק דין להידחות.

ב) הרבה לפנים משורת הדין, ולאור הנסיבות הרפואיות שתוארו, לא אפסוק הוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.