ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ נגד רואד הנו :

בפני כבוד הרשם הבכיר ראמי נאסר

התובעת:

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבע:

רואד הנו

פסק דין

הצדדים הסמיכוני ליתן הכרעה בתיק על דרך הפשרה, לאחר שהסברתי לצדדים את המשמעות של ההכרעה בדרך זו, וזאת מכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

יש לציין כי סעיף 79א. לחוק יוצר הסדר שתחותלו על כל סוגי הסכסוכים בפני הערכאות ועל כל רכיבי ההכרעה בסכסוכים אלה, לרבות קביעת אחריות, אשם תורם, חלוקת אחריות ועוד. צדדים אשר מפקידים הכרעות אלה בידי בית המשפט על מנת שיפסוק על דרך הפשרה, מסכימים למעשה לקיצור משך ההתדיינות ביניהם ולקיום הליך מהיר שתוצאותיו סופיות, בכפוף לאפשרויות הערעור הקבועות בדין.

במהלך הדיון שמעתי את הנהגים אשר אף הדגימו לפניי באמצעות רכבי הדגמה באופן מפורט ומדוקדק את אופן התרחשות התאונה, איש איש לגרסתו. נוסף על כך, שמעתי את העד מטעם הנתבע שראה התרחשות התאונה והתרשמתי באופן ישיר מעדות כל העדים.

כמו כן, עמדתי על נסיבות התאונה; מקום התאונה שהתרחש בכביש מהיר; מיקום הרכבים ומיקום הפגיעות ברכבים; ועיינתי בכל הראיות שהוצגו בפניי לרבות חוו"ד השמאי מטעם התובעת ותצלומי הרכבים וסרטונים שצילמו שני הצדדים..

לאור האמור לעיל, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלבנטיות לרבות תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובשים לב להסכמת הצדדים הנ"ל, אני קובע כי נזקיה של התובעת עומדים על סך כולל מע"מ של 8,154 ₪, וכי האחריות לתאונה היא 75% : 25%.

לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 2,038 ₪ . בנוסף, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת מחצית ראשונה של אגרת בית משפט בסך של 374 ₪, הוצאות משפט בסך 300 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,170 ₪, ובסה"כ 3,882 ₪ .
הסכומים האמורים ישולמו לב"כ התובעת תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן, ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בנסיבות העניין, אני פוטר את התובעת מתשלום המחצית השניה של האגרה.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתן היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: רואד הנו
שופט :
עורכי דין: