ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.ל נגד משה כפיר :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובעת
מ.ל
ע"י עו"ד רועי אסור

נגד

נתבעים

  1. משה כפיר
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

ע"י עו"ד אפרת קום

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובעת, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובעת הגישה תביעה לפיצויים בגין פגיעת ה בתאונת דרכים שאירעה לטענת ה ביום 11.3.18.
התובעת ביקש ה למנות מומח ה רפואי בתחום האורתופדי. לטענת ה, היא סובלת עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת מתנגדת לבקשה, לטענתה, התובעת לא הציגה רצף טיפולי וראשית ראיה למינוי מומחה מטעם בית המשפט.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, מצאתי כי לנוכח ההלכה המרחיבה בעניין מינוי מומחים, הוכחה ראשית ראיה לנזק, ועל כן יש להיעתר לבקשה לקבל חוות דעת לקביעת הנכות הרפואית בתחום האורתופדי.
לפיכך אני מורה על מינויו של דר' נפתלי ליברמן , מרח' אלון 19 עומר טל' 052-XXXX665 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורתופדי.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות האירוע מיום 11.3.18 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה תישא הנתבעת בשכרו של המומחה וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4500 ₪ בתוספת מע"מ.
הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 12.7.19.
התיק יובא בפני ביום 14.7.19.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 1.11.19.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 21.11.19.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.
התיק נקבע לעיון ליום 22.11.19.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ט, 12 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.ל
נתבע: משה כפיר
שופט :
עורכי דין: