ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד עדי אלבוים נגד סני שרותי תברואה בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת דגית ויסמן
נציגת ציבור (עובדים), גב' רחל קפר

התובע
Mehari Kidane 4628/116086
ע"י ב"כ עו"ד עדי אלבוים
-
הנתבעים
1. סני שרותי תברואה (1999) בע"מ
(ניתן פסק דין ביום 1.1.18)

2. עירית ראשון לציון
ע"י ב"כ עו"ד אוראל נדב

פסק דין

  1. התובע, נתין אריתריאה, עבד בטיאוט רחובות בעיר ראשון לציון, כעובד של הנתבעת מס' 1, כנגדה ניתן פסק דין בהעדר הגנה ביום 1.1.18.
  2. על פי הנטען בכתב התביעה, התובע עבד בניקיון רחובות בעיר ראשל"צ כשנה, מיום 27.6.11 ועד יום 30.6.12. עוד נטען כי התובע קיבל תלושי שכר מהנתבעת מס' 1 אשר לא ניתנת לאיתור וכי יחסיה עם הנתבעת מס' 2, עיריית ראשון לציון, אינם ברורים.

לגבי תנאי העסקתו של התובע, נטען שעבד 6 ימים בשבוע, בין השעות 6:00 עד 13:00 וכי קיבל 20 ₪ לשעה.
התובע הוסיף וטען שקיבל רק ארבע תלושי שכר, שהנתונים המפורטים בהם הם פיקטיביים.
על יסוד טיעון זה, נתבעו 28,000 ₪.
ביחס לנתבעת מס' 2, שפסק דין זה עוסק רק בחבותה כלפי התובע, נטען בכתב התביעה כי היא התעלמה לחלוטין מתנאי העסקתו של התובע ולא עמדה על כך שישולמו לו כל זכויותיו ועל כן יש לראות בה כמעסיקה במשותף של התובע, יחד עם הנתבעת מס' 1.
3. הנתבעת מס' 2 טענה בכתב ההגנה שיש לדחות את התביעה כנגדה על הסף, מאחר שלא התקיימו בינה ובין התובע יחסי עובד – מעסיק, אלא התובע הועסק במסגרת התקשרות במתווה של מיקור חוץ אותנטי ולגיטימי של פונקציות, במכרז לשירותי ניקיון בו זכתה הנתבעת מס' 1. עוד נטען כי העובדה שהנתבעת מס' 2 פיקחה על השירות שקיבלה אינה הופכת אותה למעסיקה.
4. בתצהיר התובע נטען שהתובע פוטר על ידי מנהל בשם שרון, שאמר לתובע שאינו עובד טוב ולכן שילך הביתה.
התובע אישר שהנתבעת מס' 1 שילמה לו את השכר ומסרה לו תלושים.
כן נטען שהתובע קיבל 20 ₪ לשעה וכי מה שכתוב בתלושים לגבי גובה השכר הוא שקר.
לגבי הנתבעת מס' 2, כל שנטען בתצהיר התובע הוא ש"לפי מה עו"ד שלי אמר לי עירייה לא שילמה מספיק כסף אז אין לה כסף שסיימתי את עבודתי".
בנוסף, לתצהיר התובע צורפו ארבעה תלושי שכר של הנתבעת מס' 1, מהם עולה כי התובע החל לעבוד אצלה ביום 27.6.11 ( התלושים לחודשים 1, 3, 4, 6 בשנת 2012) וכי השתכר שכר מינימום שעתי, בהיקף משתנה בין 112 שעות ל - 157 שעות בחודש וכן שולמה לו לעתים תמורה בגין עבודה בשעות נוספות.
5. מטעם הנתבעת העידו גב' אורנית ששון צדוק, ממנוה על פיקוח ובקרה בעירייה, מר יקיר חיים, ממונה על הפיקוח באגף התברואה בעירייה ומר שרון חיים, מנהל מרחב מערב בעירייה.
6. למעט ארבעה תלושי שכר, מהם עולה שהתובע עבד אצל הנתבעת מס' 1 מיום 27.6.11 ועד חודש יוני 2012 ( כולל), אין כל ראיה מטעם התובע. לא הוצגה כל ראיה שתתמוך בטענה לפיה הסכומים שנרשמו בתלושי השכר אינם משקפים את השכר שהתובע קיבל בפועל. לא הוצגו רישומים או יומנים לגבי תקופת העבודה.
גם אין כל רישום של התובע לגבי הסכומים שהוא קיבל. לא הוצגו ראיות אחרות שיכולות לתמוך בטענות התובע לגבי הסכומים שקיבל בפועל. זאת למרות שהתובע העיד שקיבל את השכר בהמחאות שנפרעו ( עמוד 9, שורות 30 – 33, עמוד 6, שורות 20 - 21), היינו ניתן היה להציג תיעוד כלשהו בנושא הסכומים שהתובע קיבל.
כלומר, התמונה הראייתית שהוצגה מטעם התובע, אשר טוען טענות חמורות לגבי נכונות התלושים שניתנו לו ( העולות כדי ייחוס אחריות פלילית למעסיק), היא דלה וחסרה באופן משמעותי.
7. בנוסף, עדות התובע לא היתה מהימנה. בניגוד למתואר בתצהיר התובע, לפיו הנתבעת מס' 1 מסרה לו תלושי שכר, התובע העיד בחקירתו הנגדית ש"העיריה נתנה לנו תלוש" (עמוד 6, שורה 19 ור' גם בשורות 22 -23).
התובע העיד שנציג העיריה שהיה ממונה עליו הוא אדם בשם שרון. התובע חזר על שם זה מספר פעמים ולמעשה זהו השם היחיד שהזכיר בחקירתו הנגדית ( עמוד 6, שורות 25 – 31, עמוד 7, שורות 9 – 22, עמוד 8 שורה 1, שורות 19 – 22, עמוד 9, שורות 2 -3, 8- 9).
בנוסף, התובע ציין שלא ראה את אותו " שרון" בבית הדין ( עמוד 6 שורות 32 – 33).
עדות זו אינה מתיישבת עם העובדה שמטעם הנתבעת מס' 2 התייצב בישיבת ההוכחות מר שרון חיים, שהוא מפקח אזור במחלקת התברואה ועל פי עדותו, הוא המפקח היחיד שנקרא " שרון" במרחב מערב של הנתבעת מס' 2 (עמוד 16 שורה 33 עד עמוד 17, שורה1).
כלומר, לא ייתכן שאדם בשם " שרון" שפעל בשם הנתבעת מס' 2 היה בקשרי עבודה עם התובע ואף פיטר את התובע ( לשיטת התובע), שעה שהעובד היחיד בשם זה, במערך הרלוונטי לעיסוקו של התובע, התייצב בבית הדין והתובע כלל לא זיהה אותו.
יתירה מכך, מר שרון חיים העיד בתצהירו שמעולם לא פיטר את התובע וגם לא ביקש מקבלן השירות לעשות זאת.
עניין זה מעורר גם סימני שאלה לגבי נכונות גרסתו של התובע כאילו פוטר מעבודתו.
8. יש להוסיף כי גם הטענה ( בכתב התביעה ואף בסיכומי התובע – סעיף 10) לפיה התובע קיבל רק ארבעה תלושי שכר, התבררה כלא נכונה, עת התובע אישר שקיבל את תלושי השכר ואיבד אותם כאשר עבד דירה ( עמוד 8, שורות 2- 5).
9. לאור כל האמור לעיל, ובעיקר הראיות הדלות מצד התובע וכן עדותו הבלתי משכנעת, נדחית הטענה לפיה הסכומים המפורטים בתלושי השכר שהוצגו אינם משקפים את הסכומים שהתובע קיבל בפועל וכי השכר ששולם לו נמוך משכר המינימום.
מאחר שהתובע מבסס את הטענות לגבי אחריות הנתבעת מס' 2 על שתי עובדות מרכזיות שהוכחו כלא נכונות – אי קבלת תלושי שכר ואי תשלום שכר מינימום, די באמור לעיל כדי לדחות את התביעה כנגד הנתבעת מס' 2.
10. להשלמת התמונה יש לציין כי על פי ההסכם שנערך בין הנתבעות ואשר הוצג על ידי הנתבעת מס' 2, מדובר במכרז לשירותי ניקיון והתמורה שולמה בגין שירותים אלה. זאת בשונה מהתקשרות לאספקת עובדים. על כן הניסיון להתבסס על סעיף התמורה, אשר נקבעה לפי גודל השטח שבו יבוצעו עבודות הניקיון, הוא ניסיון מלאכותי, ואין יסוד למסקנת התובע כאילו מדובר בקביעת תמורה נמוכה משכר המינימום לעובדים.

11. אשר לאחריות הנתבעת מס' 2 לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -2011 – חוק זה נכנס לתוקף ימים ספורים לפני שהתובע סיים את עבודתו ( לפי גרסתו). אין יסוד לטענות התובע לגבי החלת הוראות החוק באופן רטרואקטיבי. מעבר לכך, לא נסתרה עדותה של גב' ששון צדוק, שהעידה מטעם הנתבעת מס' 2, כי גם לפני כניסת החוק לתוקף, זו בדקה את תנאי השכר לעובדי קבלן השירות ואף הציגה אישור רו"ח בנושא ( נספח ג' לתצהירה). מקום בו לא הובאו ראיות לגבי אופן הבדיקה וכאשר למעט טענה כללית לפיה לא היה מקום להסתמך על רו"ח של קבלן השירות בעניין זה, אין כל ראיה לכך שהאמור באישורו אינו נכון או מדויק, אין בסברות שהוצגו מטעם התובע בסיכומיו להוות טעם מספיק לחיובה של הנתבעת מס' 2 בחובות המעסיק הישיר.
12. לסיכום כל האמור לעיל – עדות התובע לא היתה מהימנה ולא הוכח שהתובע השתכר שכר הנמוך משכר המינימום. כמו כן, לא הוכח שהתובע פוטר מעבודתו בכלל, על ידי אדם בשם " שרון" או נציג אחר מטעם הנתבעת.
גם לא הוצגו ראיות או הוכחו נסיבות המצדיקות את חיוב המשתמש, הנתבעת מס' 2, שהתקשרה בהסכם לקבלת שירותי ניקיון וטיאוט רחובות, בחובות המעסיק הישיר.

13. סוף דבר – התביעה כנגד הנתבעת מס' 2 נדחית.

התובע ישא בהוצאות הנתבעת מס' 2 בסך 4,000 ₪, שאם לא ישולמו בתוך 30 ימים, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות לערער על פסק הדין, שתוגש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך 15 ימים מקבלתו.

ניתן היום, כ"ו ניסן תשע"ט, (01 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

רחל קפר
נציגת ציבור (עובדים)

דגית ויסמן, שופטת


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד עדי אלבוים
נתבע: סני שרותי תברואה בע"מ
שופט :
עורכי דין: