ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדה אלבז נגד קמילה מטבחים בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

עדה אלבז

נגד

נתבעים

קמילה מטבחים בע"מ

פסק דין

1.א.מונחות לפני תביעה ותביעה שכנגד בסדר דין מהיר.

1.ב.סכום התביעה 33,400 ₪. סכום התביעה שכנגד 5,900 ₪.

2.כתב התביעה הוגש בראשית כתביעה קטנה. התביעה הקטנה הועברה לבית משפט השלום. בכתב התביעה נטען בקליפת האגוז ממש כי ב- 22.5.2017 חתמה התובעת על חוזה מול הנתבעת להספקת מטבח; בהזמנה נאמר לה כי המטבח יותקן תוך חודשיים – שלו שה ; מני אז עברו חמישה חו דשים ויותר והמבטח לא מוכן; הדבר גורם לה עוגמת נפש והוצאה כספית גדולה.

3.א.הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טענה כי החוזה לרכישת מטבת נכרת ב14.12.2016; סה"כ העסקה 33,500 ₪ ;לאחר חתימת ההזמנה בוצעה מדידה ותואמו מספר פגישות; ב- 12.1.2017 הוד יעה התובעת כי היא מעוניינת כי ההתקנה ת תבצע אחרי חג ה פסח; רק ביום 22.5.2017 חתמה התובעת על תכנית הביצוע; בחלוף כששים ימים – ביום , 27.7.2017 הותקן המטבח בביתה של התובעת .

3.ב. עוד טענה הנתבעת כי התובעת הייתה צריכה לשלם לנתבעת בגין מספר חריגות אך לפנים משורת הדין הנתבעת לא גבתה תשלום בגינן ; משהוגשה התביעה דנן – עומדת כעת הנ תבעת על תשלום בגין תוספות אלו. מדובר בסכום של 400 ש"ח בגין הרמת הארונות; סך של 3,000 ₪ בגין התקנת יחידה נוספת, והחלפת חיפוי צד בסך של 1,500 ₪. סכומים אלה תובעת אותם הנתבעת כעת במסגרת התביעה שכנגד.

3.ג. הנתבעת הוסיפה וטענה במסגרת כתב ההגנה כי נגרם עיכוב מסוים עקב הזמנת שיש בחתיכות במקום בפלטה אחת על ידי התובעת ובנה.

מהלך הדיון-

4.לאחר העברת התובענה לבית משפט השלום, הוגש כתב תביעה מתוקן בו הוספה טענה חדשה כי העבודה לא הושלמה וכי נותרו בה מספר ליקויים.

העדויות הראשיות הוגשו בתצהירים –

5.א.התובעת טענה בתצהירה כי הובטח לה כי המטבח י ותקן בביתה תוך חודש וחצי מיום ההזמנה ; ב 14.12.2016 שילמה מקדמה בסך 3,000 ₪ ; היא פירקה את המטבח הישן והכינה את המקום להתקנה; ב - 28.5.2016 אישרה את ביצוע ההזמנה ושילמה את יתרת הכסף; היא הייתה אמורה לקבל את המטבח ארבעים יום ממועד התשלום; לאחר כחודש וחצי בערך התק שרה לברר לגבי מועד התקנה ובמשך שבוע יים לא קיבלה תשובה.

5.ב. עוד טענה התובעת בתצהירה כי ב - 27.7.2017 - לאחר 61 ימים ממ ועד ביצוע ההזמנה הודיעה לנתבעת כי אם לא תקבל את המטבח כי אז תבטל את העסקה, זאת לאחר כשחודשיים בהם הייתה ללא מטבח כלל וללא ברז מים. ב - 27.7.2017 הודיעה לה הנתבעת כי יבואו מתקינים מטעמה באותו יום לבצע את ההתקנה , אכן הגיעו מתקינים אך רוב המטבח הגיע באופן חלקי בלבד; היו חוסרים רבים ו מידות לא נכונות שהתגברו עליהן בדרכים לא מקצועיות תוך שהשאירו או תה עם מטבח חלקי שלא מתקרב לסיום.

5.ג. התובעת הוסיפה וטענה בתצהירה כי ב - 30.7.2017 הג יעה עם בנה לסניף הנתבעת והובטח לה כי יגיע לה ארון חסר ויינתן לה כפיצוי חיפוי צד למטבח ללא תוספת תשלום ; ברם, ששה שבועות חלפו ו לא הגיע הארון החסר. השיש הותקן רק בתא ריך 13.9.2017 ועדיין המטבח לא היה קרוב לסיום – ללא מגירות , זכו כית, חיפוי צד , "סוקלים", גלריות זכוכיות, מדפים בתוך הארונות ומ קום למיקרוגל.

5.ד.לטענת התובעת – כמעט שנה שהיא לא משתמשת במטבח; המטבח ללא זכוכית ;מים יכולים לחדור לארונות ולהרוס אותם.

6. המצהיר מטעם הנתבעת הצהיר כי המטבח הותקן כמוסכם תוך ששים יום מיום החתימה על תכנית הביצוע; בוצעו מספר חריגים ללא תשלום לפנים משורת הדין אך כעת הנתבעת תובעת אותם במסגרת התביעה שכנגד; לאחר ההתקנה התובעת ובנה ביקשו להחליף חיפוי צד ומבוקשם ניתן להם ; כמו כן ביקשו לבצע קנט אחורי וגם זה סופק להם ללא תשלום; עד היום התובעת ובנה לא הגיעו לבחור את הצבע עובר חיפוי זכויות.

בא כוח הנתבעת חקר את התובעת על תצהירה. התובעת לא חקרה את המצהיר מטעם הנתבעת על תצהירו – למעט שאלה אחת שנגעה למספר הפעמים שהתקשור אליו מטם התובעת.

דיון והכרעה:

7.לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את המצוגים , באתי לכלל מסק נה כי עלי לדחות את התביעה ואת התביעה שכנגנד.

להלן הנימוקים באופן תמציתי:

דחיית התביעה:

8.הראיה המרכזית עילה התבססה התבועת היא עדותה.

9.א.עדותה של התובעת עשתה ע לי רושם רע ביותר ואינני נותן בה אימון.

9.ב.בחקירתה הנגדית ניסתה התובעת באופן שיטתי להכשיל את החקירה הנגדית; התובעת התחמקה ממתן תשובות והטיחה ללא הרף בבא כוח התובעת כי הוא "שקרן"; לא נתנה לו להשלים שאלות והתפרצה תוך כדי שהיא תוקפת אותו במלים גסות. התובעת הפגינה מניפולטיביות כאשר מצד אחד תקפה בבוטות יתירה את בא כוח התובעת ומצד שני בכתה.

להלן מספר דוגמאות הממחישות את הכשלת החקירה הנגדית :

"ש. האם זה נכון שאם עכשיו נלך לבית שלך בחתיכה הזו יש...
ת. תגיד לי אתה נורמלי? בא לי לא יודעת מה לזרוק עליך יא חתיכת מטומטם. הביאו לי חתיכות חתיכות, הכל מצולם. הם לא הביאו ארון מושלם. אני חיכיתי כל הזמן הזה, חצי שנה מחכה. שמתי את זה על המיטה, זה נשבר לי. הם מצלמים מה שהם רוצים. מה הזמנתי חצי מטבח ושילמתי מטבח שלם?"

"ש. זה לא ארון שהזמנת, זה מה שהבאנו לך בנוסף.
ת. איזה שקרן, יימח שמך. אני לא יכולה להזמין כיור בלי שיש, השיש באמצע. מה זה השטויות האלה?"

"ש. את לא הזמנת קנט אחורי...
ת. לא נכון, אני הזמנתי מה שהזמנתי. זה מה שקיבלתי, לא פניתי אליהם ולא שום דבר. זה מה שהם עשו לי."
"ש. באת אחרי ההתקנה...
ת. איך אני אקח בלי קנט? אני הזמנתי הכל ביחד. הם חייבים לרשום, אתה עו"ד אז את כל השקרים הם רשמו לך."

"ש. אמרו לך שזה עולה 1000 ₪ אנחנו נעשה לך את זה למרות...
ת. לא היה, אין דבר כזה שיגידו לי 1000 ₪ ואני אגיד להם כן."

"ש. אמרו לך...
ת. לא אמרו לי, לא אמרו, אמרתי מה אני רוצה הזמינו וזהו. מההתחלה אני הזמנתי. אמרתי לך מה שהזמנתי קיבלתי."

ש. אמרו לך...
ת. לא אמרו, אני אומרת לך לא. "

"ש. אני מראה לך...
ת. תן לי, אני רוצה להראות לשופט כל מה שצרפתי. "

"ש. אני מראה לך נספח ג' לתצהיר של הנתבעת. אני מראה לך שיש ריבוע שחור.
ת. איזה שקרנים. הריבוע הזה, אני רוצה להגיד לך למה הריבוע הזה... איזה נוכלים."

"ש. אני מראה לך תמונה.
ת. לא רוצה לראות תמונות. מה זה אני הזמנתי חצי מטבח?"

10.בהינתן שעדותה של התובעת היא הראיה היחידה מטעמה, ונוכח חוסר מהימנותה הבולט שהשתקף בציטוטים שהבאנו לעיל, הרי שדי בכך כדי לדחות את התביעה. יחד עם זאת, ועל מנת למצות את הדיון נצביע על מספר נקודות נוספות:

10.א.התובעת לא הגישה תצהיר עדות ראשית מטעם בנה אף כי על פי עדותה היה בנה מעורב בהשתלשלות הדברים ואף העיד מטעמה בבית המשפט לתביעות קטנות וניסה להתערב שלא כדין במהלך הדי ון בסדר דין מהיר.

10.ב.התובעת לא הגישה חוות דעת של בעל מקצוע לתמיכה בטענותיה.

10.ג.טענותיה של התובעת רבות מאוד ומתפרשות כמעט על כל התחומים הן מבחינת טיב העבודה הן מבחינת מועדי הביצוע . טענותיה אינן נתמכות באף מסמך והן בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת". אילו נכונה הטענה כי המטבח אינו שלם ואינו נ יתן לשימוש כיצד חרף הזמן הרב שחלף לא הובא על ידה בעל מקצוע אחר להשלמת החסר?

10.ד.התובעת לא חקרה את המצהיר מטעם הנתבעת למעט שאלה אחת חסרת השלכות.

11. ואם לא די בכל האמור, להלן סתירות נוספות שעלו מגרסתה של התובעת:

11.א. בכתב התביעה טענה כי חתמה על ההזמנה ב 22.5.2017 וכי הוסכם כי המטבח יותקן לאחר חודשיים שלושה.

11.ב.בדיון מיום 18.2.2018 אמרה כי :" הוא אמר תוך חודש וחצי אנחנו עושים מטבח.. נתתי להם חודשיים.. אמרתי חודשיים בסדר".

11.ג. התובעת הצהירה בעדותה כי "בחודש שביעי הרכיבו רק את השלד". עמוד 1 לפרוטוקול שורה 21.

11.ד. בכתב התביעה המתוקן בסעיף 4 ט' הצהירה כי השלד הותקן בחודש ספטמבר.

11.ה. כשנשאל הבן של התובעת תוך כמה זמן צריך להגיע המטבח השיב כי " לא יודע תוך 40 ימים משהו כזה" עמוד 2 לפרוטוקול שורות 4,5.

כשנשאל מה חסר במטבח השיב כי " הוא כביכול סיים- זכוכית לא התקינו , הפס למטה צריך לתקן המגירות לא מכוונות ". עמוד 2 לפרוטוקול שורות 14-16. בכתב התביעה המתוקן נולדו עוד כהנה וכהנה ליקויים.

11.ו.בסעיף 3 לתצהיר עדותה הראשית טענה התובעת כי אישרה את ביצוע ההזמה ב 28.5.2017 וכי 40 יום ממועד התשלום הייתה צריכה לקבל את המטבח.

ברם, בכתב התביעה המתוקן טענה כי הנתבעת התחייבה להתקין את המטבח תוך חודשיים מיום ההזמנה.

עיננו הרואות שלגבי הטענה החשובה והפשוטה של מועד האספקה נתנה התובעת ובנה מספר גרסאות שונות.

12. לאור כל האמור התובעת לא הוכיחה דבר. אין מנוס אלא להעדיף את גרסת הנתבעת.

דחיית התביעה שכנגד:

12.הנתבעת עצמה ציינה כי פריטי התביעה שכנגד לא נדרשו על ידה . כתב ההגנה שהגישה הנתבעת מעיד על התביעה שכנגד כתביעה שהוגשה כמשקל נגד לתביעה ולא הייתה מוגשת אלמלא הוגשה התביעה.

13.עוד אוסיף כי לא הוגשה חוות דעת להוכחת מחיר התוספות מושא התביעה שכנגד.

לפני סיום אעיר כי הנתבעת ברוב הגינותה וא ף כי נגרמו לה הוצאות משפט הסכימה לדחייה הדדית של התביעות ללא צו להוצאות אך התובעת דחתה הצעה זו.

סוף דבר:

סוף דבר הוא שאני דוחה את התביעה ואת התביעה שכנגד.

נוכח הפער בסכומי התביעות אני מחייב את התובעת - נתבעת שכנגד לשלם לנתבעת – תובעת שכנגד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,500 ₪.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ו' אייר תשע"ט, 11 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדה אלבז
נתבע: קמילה מטבחים בע"מ
שופט :
עורכי דין: