ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסן בוקור נגד סוזוקה ע.פ. בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת סאוסן אלקאסם
נציג ציבור (עובדים) - מר משה קרבצקי
נציג ציבור (מעסיקים) - מר טרודי עאמר

התובע
ניסן בוקור
ע"י ב"כ: עו"ד גרא פולגר
-
הנתבעת
סוזוקה ע.פ. בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דלית כסלו-ספקטור

פסק דין

הצדדים הסמיכו את ביה"ד לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 בסכום שייקבע בטווח הסכומים 40,000 ₪ עד 80,000 ש"ח .

לאחר שנתנו דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו לרבות תלושי משכורת, דו"חות נוכחות וסיכום הצדדים למתכונת שעות העבודה של התובע ושעות עבודתו בפועל , תוך שקילת טענות הצדדים באשר לסיכום שנערך ביניהם לתנאי תשלום ה משכורת ונסיבות סיום העבודה, הכל בהתחשב בסיכויים וסיכונים של כל צד, ובכפוף לטענת ההתיישנות, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל של 6 2,800 ₪ ברוטו כמפורט להלן:

עבור פיצויי פיטורים 35,000 ₪.
תגמולי מעסיק 11,800 ₪
שעות נוספות 1 6,000 ₪

כמו כן תוסיף הנתבעת ותשלם השתתפות בשכ"ט עו"ד בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין.

הסכומים ישולמו תוך שלושים יום ממועד מתן פסק דין זה.

לא ישולמו הסכומים הקבועים בסעיף 2 במועדם, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ביום 7.9.17 ועד למועד התשלום בפועל.

התובע רשאי להמציא לנתבעת בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שנפסק בסעיף 2 לעיל. לא ימציא התובע החלטה של רשות המס במועד האמור, ינוכה מס כדין.

החזר אגרה בהתאם לתקנות.

ניתן היום, ל' ניסן תשע"ט, (05 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר משה קרבצקי
נציג עובדים

סאוסן אלקאסם
שופטת

מר טרודי עאמר
נציג מעסיקים


מעורבים
תובע: ניסן בוקור
נתבע: סוזוקה ע.פ. בע"מ
שופט :
עורכי דין: