ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ספי חפצדי נגד ניר לוי :

בפני כבוד ה שופטת ליאת בנמלך

התובע

ספי חפצדי

נגד

הנתבע

ניר לוי

פסק דין

1. בתביעה שבכותרת עתר התובע לפינוי מושכר, וזאת ביחס לנכס של שני חדרי משרדים בבניין המצוי ברח' דוד המלך 22 בירושלים (להלן: המושכר), אותם שכר הנתבע מן התובע (או מאביו). הליך זה הועבר, לבקשת הנתבע, לדיון בסדר דין רגיל (החלטה כבוד השופטת י' ייטב מיום 26.12.2017).

נוכח העברת ההליך לדיון בסדר דין רגיל, נקבע התיק להגשת תצהירים ולהוכחות. התובע הגיש תצהיריו במועד שנקבע (בהתאם להחלטה מיום 16.9.2018, בה נקבע מועד נדחה להגשת תצהירים) ואילו הנתבע לא הגיש תצהירים מטעמו במועד שנקבע לכך. תחילה הגיש הנתבע בקשה לזימון עדים אשר נדחתה (החלטה מיום 21.10.2018); כעשרה ימים לאחר המועד שנקבע להגשת תצהיריו - ועשרה ימים לפני מועד ההוכחות - ציין הנתבע בהודעה שהגיש כי לא הגיש טיעונים מטעמו בשל העברת האינטרנט למשרד חדש אליו הוא עתיד לעבור; כעבור שישה ימים נוספים הודיע כי הוא "מצוי בהליך של העברת משרד" וכי בכוונתו להגיש תצהיר מטעמו; במקביל נעשה נסיון על ידי הנתבע להגיש תצהירו (עיון ב"נט המשפט" מלמד כי התצהיר לא התקבל לרישום, וכי מדובר בתצהיר קצר בו נטען, בין היתר, כי ידוע לתובע שהנתבע "עוזב מרצונו"); ויומיים לפני מועד דיון ההוכחות הגיש הנתבע הודעה בה הודיע כי יום קודם לכן פינה את המושכר, וכי משכך ההליך הפך לתיאורטי.

משפינה הנתבע את המושכר אכן התייתר בירורו של ההליך, ומועד ההוכחות בוטל, והתובענה נמחקת בזאת.

נותרה להכרעה סוגיית ההוצאות, בה הגישו הצדדים טיעון קצר מטעמם.

2. עיינתי בטענות הצדדים.

כעולה מן המתואר הנתבע בחר, מטעמיו, שלא לנהל את ההליך עד תום, ויומיים לפני מועד ההוכחות הודיע כי פינה את המושכר וכי ההליך התייתר. עיתוי הודעתו של הנתבע מעורר קושי הן משום שהתובע הגיש תצהיריו במועד (הנדחה) שנקבע והיה עליו להיערך לדיון ההוכחות, והן נוכח ביטול זמנו של בית המשפט. הנתבע לא הבהיר בתגובתו מתי הוחלט על ידו לעזוב את המושכר, מדוע לא הודיע לבית המשפט מבעוד מועד כי ההליך צפוי להתייתר, ומדוע המתין עם הודעה זו עד ערב ישיבת ההוכחות. אדגיש כי אין די בהקשר זה בידיעתו הנטענת של התובע על כך שהנתבע מחפש משרדים חלופיים, שכן היה מקום להגיש בעניין זה הודעה ברורה לבית המשפט, מה גם שבחיפוש משרד חלופי לא היה כדי לייתר את ההליך כל עוד הנתבע לא פינה בפועל את המושכר דנן. עוד אצייין כי לא ניתן לקבל את טענת הנתבע כי אין מקום לפסוק הוצאות משהתובע לא הוכיח את טענותיו לגופן, וזאת בשים לב לכך ששאלת קיומה של עילת פינוי לא התבררה לגופה נוכח בחירתו של הנתבע לפנות את המושכר לפני בירור ההליך לגופו, כמו גם בהתחשב בשלב הדיוני המתקדם בו בחר הנתבע לעשות כן (סמוך לפני ישיבת ההוכחות). ממילא איני מוצאת לקבל את טענתו של הנתבע, כי יש לפסוק הוצאות לטובתו שלו.

אוסיף כי לא נעלמה מעיני טענת הנתבע לפיה עזב את המושכר באין ברירה ונוכח התנכלויות נטענות של התובע. אולם אין בכך לשנות ממסקנתי, שכן הנתבע היה רשאי לעמוד על הוכחת מלוא טענותיו במסגרת ההליך הנוכחי ולהוכיח כי לא קמה עילת פינוי, וכאמור מועד ההוכחות היה סמוך, ומשבחר שלא להביא טענותיו לכלל בירור, ונוכח השתלשלות הדברים המתוארת לעיל, סבורה אני כי הכף נוטה לחיוב הנתבע בהוצאות התובע.

מן הצד השני יש ליתן משקל לכך שקיום ישיבת ההוכחות, על עלויותיה, נחסך לבסוף; לכך שההליך הסתיים מבלי שנדרשה הכרעה שיפוטית לגופם של דברים; ולכך שנפסקו הוצאות לטובת התובע במסגרת בקשת ביניים (החלטה מיום 26.7.2018), כך שחלק מעלויות ייצוגו , עליהן עמד בטיעוניו, כבר נלקחו בחשבון.

לאחר איזון בין כל השיקולים הצריכים לעניין, הנתבע מחויב בהוצאות התובע ובשכר טרחת עורך-דין בסכום כולל של 10,000 ש"ח.

סכום זה ישולם בתוך 30 ימים, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין.

ניתן היום, כ"ח ניסן תשע"ט, 03 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ספי חפצדי
נתבע: ניר לוי
שופט :
עורכי דין: