ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.א. נגד עיריית אשדוד :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
א.א.
ע"י ב"כ עו"ד דותן לינדנברג ואח'

נגד

נתבעת
עיריית אשדוד
ע"י ב"כ עו"ד אורי ירון ואח'

החלטה

1. בהסכמת הצדדים, אני ממנה בזאת את פרופ' ישראל דודקביץ' מבית חולים איכילוב כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתיק זה בתחום האורתופדי.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע א.א. ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות הארוע מיום 2.5.17 , ובמיוחד יקבע:

האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתו במקצועו, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין הארוע לבין מצב התובע לאחר הארוע, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לארוע, אם ישנו כזה.

2. באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 10 ימים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע.

3. שכר טרחת המומחה יעמוד על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשכר טרחת המומחה תישא הנתבעת בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ישירות ע"י המומחה. שכר טרחתו של המומחה ישולם ישירות לידיו תוך 21 יום מהיום.
אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט עד ליום 12.5.19.
המומחה לא יתחיל בעבודתו, אלא לאחר ששכר טרחתו שולם לו במלואו.

4. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים עד יום 16.6.19.

5. שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מקבלת חוות הדעת. תשובות המומחה בתוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.

6. אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך מיד לבית המשפט.

7. לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה, יגישו הצדדים תחשיבי נזק מטעמם, כדלקמן:
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד ליום 22.9.19;
תחשיב נזק מטעם הנתבע יוגש עד ליום 10.10.19.

8. בעמוד הראשון של התחשיבים יופיעו תאריך לידה של התובע, מועד האירוע הנטען, מספר ימי האשפוז, תקופות אי הכושר המלא והחלקי ומועדיהן, בסיס השכר לפיו נערך החישוב וכן אחוזי הנכות הרפואית והתפקודית לפיהם נערך התחשיב.

לתחשיבים יצורפו כל האסמכתאות לביסוס האמור בהם (כגון תלושי שכר עבור 6חודשים לפני מועד התאונה ולתקופה שבה נטען כי הייתה נכות זמנית וימי מחלה, קבלות, אסמכתאות על קבלת דמי פגיעה מהמל"ל וכיו"ב). הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.

היה ואורך תחשיב הנזק יעלה על 20 עמ' או שהוא כולל תמונות, יוגש תחשיב הנזק לבית המשפט בשני עותקים פיזיים: האחד – עותק לצורך סריקה, והשני – עותק כרוך שנספחיו ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", עליו מצויין כי הוא מיועד לתיוק בתיק הנייר.

תחשיב שלא יוגש בהתאם להוראות האמורות ייחשב כלא הוגש.

לאחר קבלת תחשיבי הצדדים ישקול בית המשפט שליחת הצעה בכתב לצדדים .

לאור האמור יידחה דיון קד"מ ליום 19.11.19 בשעה 9:00.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה למומחה ולבאי כוח הצדדים ותקבע תז"פ ליום 17.6.19.

ניתנה היום, י"א ניסן תשע"ט, 16 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.א.
נתבע: עיריית אשדוד
שופט :
עורכי דין: