ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד מימון נגד לינדנר מערכות כיבוי אש בע"מ :


לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

מבקש

דוד מימון

נגד

משיבה
לינדנר מערכות כיבוי אש בע"מ

החלטה

1. לפני בקשת הנתבע להורות ל תובעת להפקיד 12,000 ש"ח בקופת בית המשפט לצורך הבטחת תשלום הוצאותיו בהתאם לסעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

2. בהתאם לכתב התביעה שכנגד המדובר בתביעה חוזית, כספית על סך 80,000 ₪ .

רקע עובדתי:
3. לטענת התובעת שכנגד /המשיבה, הנתבע שכנגד /המבקש לאורך השנים קיבל עבודות שיפוץ ותיקון מהתובעת שכנגד חלקן בוצעו בהצלחה וחלקן כשלו כישלון חרוץ ונזקקו לתיקונים חוזרים ללא הועיל, עד למצב של איבוד לקוחות וספגה הפסדים כלכליים רבים מנטישת הלקוחות שלא היו מרוצים מעבודת הנתבע שכנגד. התובעת שכנגד פנתה מספר פעמיים בדרישה תיקון חוזר עבור לקוחותיה ובמקרים רבים התעלם הנתבע שכנגד.

4. הנתבע מצדו, מכחיש את המיוחס לו בכתב התביעה. לטענת ו, התובעת עבדה במהלך שנים רבות עובדה משותפת ופורייה עם הנתבע ומעולם לא הוגשה דרישה בגין נזקים. התובעת טוענת בכתב תביעתה בגין מספר עבודות שביצע הנתבע וכי לטענתה הנתבע לא סיפק את השירות, הנתבע מתכחש לכתוב וטוען כי ביצע את העבודות על פי הצעת המחיר אשר אינה כללה התקנה.

טענות הצדדים בבקשה לגופה:
5. לטענת הנתבע (המבקש) סיכויי התביעה קלושים וממילא כי התובעת עצמה חייבת לנתבע כספים רבים. באשר למצבה הכלכלי של התובעת טוען הנתבע כי המידע אינו מצוי בידו אך עיון בתדפיס רשם החברות מעלה, כי קיים חוב אגרה שנתית על סך 1,488 ₪, וכן, קיימים כ-4 שעבודים.

6. לטענת התובעת (המשיבה) סיכויי התביעה גבוהים, וכי בקשתו של הנתבע מקוממת ולוקה בחוסר תום לב, הנתבע והתובעת עבדו במשך שנים רבות, כאשר במהלך אותן ההתקשרויות שולמו כל החשבוניות שהוצאו לתובעת ולא היה חשש לאיתנות הכלכלית שלה.

7. הבקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע הוגשה מכוח סעיף 353א לחוק החברות. חוק החברות קובע תנאים מכבידים יותר, מבחינתה של התובעת, מאלה הקבועים בסעיף 519 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984.

8. לא אחת, נקבע בפסיקה כי סעיף 353א לחוק החברות מורה כי חברה בעירבון מוגבל תחויב, כברירת מחדל, להפקיד ערובה להוצאות הנתבע – אלא אם הוכיחה שיש ביכולתה לשלם הוצאות אלה, או שבית המשפט סבר כי "נסיבות העניין אינן מצדיקות" חיוב בערובה (ר' רע"א 7221/16 הטכניון נ' מילגרום, [פורסם במאגרים] פסקה 3 (13.9.2017); וכן, רע"א 4381/17 תועלת לציבור נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם במאגרים, 02.10.2017)).

9. מאחר והנטל הוא על התובעת להוכיח את מצבה הכלכלי, על התובעת שכנגד היה לצרף אסמכתאות על מנת לבסס את טענותיה המוכיחות כי יהיה באפשרותה לשאת בהוצאות ככל שתחויב בהן. התובעת לא צירפו כל אסמכתא בעניין זה, התומכת בטענותיה באשר למצבה הכלכלי. בהתאם לכך לא הרימה את הנטל המוטל עליה בכדי להוכיח איתנות כלכלית.

10. באשר לסיכויי התביעה, אשר נשקלים בזהירות בשלב זה בהינתן כי אלו יבחנו בבוא הזמן על ידי המותב היושב בתיק לגופו, לא מצאתי לקבוע בשלב זה כי סיכויי התביעה קלושים. יחד עם זאת, אין להתעלם מטענות ההגנה הרבות של הנתבע אשר בנסיבות העניין מעוררות תהייה מסוימת ביחס לסיכויי ההליך.

11. בהתאם לכך, אני מורה לתובעת, להפקיד תוך 45 ימים סך של 8,000 ₪ כערובה להבטחת הוצאות הנתבע אשר יהא בה להבטיח באופן חלקי שיפוי בגין הוצאותיה.

12. ככל שהערובה לא תופקד במועד, תדחה התביעה שכנגד בהתאם להוראות החוק.

לת.פ המזכירות.

ניתנה היום, י"א ניסן תשע"ט, 16 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד מימון
נתבע: לינדנר מערכות כיבוי אש בע"מ
שופט :
עורכי דין: