ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן בלביליה נגד מאיר בן שטרית :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובע

אילן בלביליה

נגד

נתבעים

  1. מאיר בן שטרית
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מהיום 08.04.2019 ולאור הסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את המומחה משה פסו מרח' הפועל 37, הרצליה, נייד 050-XXXX334 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת הרכב וחוות הדעת שהוגשו לתיק בית המשפט על ידי הצדדים.

2. המומחה יתבקש לחוות דעתו המקצועית בשאלת הנזקים שנגרמו עקב התאונה שהתרחשה ביום 29.08 .2017 (להלן: "התאונה") ולתת דעתו לפערים שבחוות הדעת כפי שהוגשו על ידי הצדים לתיק .

3. בנוסף, יואיל המומחה להעריך את אופן תיקון הנזקים שנגרמו עקב התאונה, ככל שקיימים, לרבות הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל נזק ועלותו של כל תיקון.

4. המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים והשמאים מטעמם. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

5. למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

6. עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

7. חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 30 יום מהיום.

8. הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 4-5 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

9. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

10. קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

11. אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

12.אנשי קשר
ב"כ התובעת: 050-XXXX282
משרד פאר לוי ב"כ הנתבעים: 03-XXXX047

13.המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 40 יום מהיום.

ניתנה היום, ד' ניסן תשע"ט, 09 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן בלביליה
נתבע: מאיר בן שטרית
שופט :
עורכי דין: