ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוח ראוף זיינלוב ז"ל נגד ליטבין ציגאן :

32

הנתבע/ המבקש:
ליטבין ציגאן

נגד

התובעים/ המשיבים:

  1. עזבון המנוח ראוף זיינלוב ז"ל
  2. לודמילה זיינלוב

החלטה

רקע וטענות הצדדים

בפני תביעה לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) התשכ"ח-1968. תובע 1 - עזבון המנוח זיינלוב ראוף ז"ל (יליד 1989) ותובעת 2 – סבתו של המנוח, תובעים את הנתבעים על כי במחדליהם ובמעשיהם גרמו למות המנוח, בשנת 2010.
ב"כ נתבע 5 המלומד , מבקש להורות על מחיקתו של תובע 1, מחמת הודעתו של ב"כ תובע 1 בתיק ת"א 14622-06-17 - שמתנהל בבית המשפט המחוזי ת"א - בו הודיע כי טרם נקבעה זהות יורשיו החוקיים של המנוח, ומשכך, "תובע 1" אינו יישות משפטית מוכרת ועל כן לא ניתן להמשיך בתביעה במתכונתה הנוכחית.
ב"כ תובע 1 המלומד , מתנגד לבקשה זו בציינו שבהתאם להחלטתי מיום 20.7.18, תיק זה נמצא בעיכוב הליכים ובמצב שכזה, אין מקום לנקיטת הליכים בתיק לרבות הליך בקשת מחיקת בעל דין.
המבקש הבהיר בתגובתו לתשובת המשיב, כי בקשתו אינה עוסקת בשאלות מהותיות, אלא מדובר בבקשה מקדמית ופרוצדוראלית גרידא – בקשה למחיקת בעל דין שאינו מהווה ישות משפטית חוקית היכולה לפעול ולהגיש התביעה – וככזו , ניתנת לדיון ולהכרעה על אף העיכוב הליכים בתיק .

דיון והכרעה:

תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, קובעת בהי לישנה:

"בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת אחד מבעלי הדין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה".

זכותו של מגיש התביעה לבחור את העיתוי ואת המסגרת הרצויים לו לבירור זכויותיו ולמימושן. עם זאת פיצול התדיינות באותה מסכת עובדתית בין שתי ערכאות שונות היא תופעה לא רצויה הפוגעת בתפקודה היעיל של מערכת המשפט ועשויה להביא להכרעות סותרות ולפגיעה באמון הציבור ברשות השופטת. במצב שכזה , נהוג לעשות שימוש בדוקטרינה: lis alibi pendens - שלפיה בית המשפט יימנע מלדון בעניין התלוי ועומד בבית משפט אחר (ע"א 3868/95 ורבר נ' ורבר).
במקרה דנן, ביום 20.7.2018 ניתנה על ידי החלטה, המורה על עיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד בהתאם לשיקולים של יעילות הדיון, חסכון במשאבי ביהמ"ש ומניעת הכבדה מיותרת על הצד שכנגד על סמך האמור ב רע"א 8018/15 לקח נ' דובינצקי (14.1.16 ).
משעוכבו כל ההליכים בתיק זה, אין מקום להגיש בקשות מהסוג שהוגשו. לפיכך, הריני מורה על דחיית הבקשה למחיקת תובע 1, עד להכרעה בסוגיה הנדונה בתיק 14622-06-17. לכשתינתן החלטה בסוגיית צו הירושה של המנוח ומעמדו של תובע 1, וככל ויעלה צורך בצירוף, מחיקה או שינוי של בעלי דין, יוכלו הצדדים להגיש בקשתם בהתאם .
נתבע 5 יישא בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪ , ללא קשר לתוצאות המשפט.

תז"פ קבלת עדכון מהצדדים מה קורה בתיק המחוזי ליום 18/10/019.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום .

ניתנה היום, ד' ניסן תשע"ט, 09 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזבון המנוח ראוף זיינלוב ז"ל
נתבע: ליטבין ציגאן
שופט :
עורכי דין: