ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נ.ד. שירותי מצליח בע"מ נגד זאפ גרופ בע"מ :


בפני כבוד ה רשמת שלי רוזמן פרקש

מבקשת

נ.ד. שירותי מצליח בע"מ

נגד

משיבה
זאפ גרופ בע"מ

החלטה

כנגד המבקשת הוגשה ללשכת ההוצאה לפועל תביעה לסכום קצוב בסך 12,870 ₪. בקשה להארכת מועד וההתנגדות הועברו לבית המשפט.

אשר לבקשה להארכת מועד. הגב' ורוניקה פרבושין היא מנהלת ובעלת מניות יחידה במבקשת (להלן: " המבקשת"). עורך-דין דמיטרי פרבושין מייצג את החברה בהתאם לייפוי כוח מיום 14.6.17. המבקשת קיבלה לידיה מכתב התראה ביום 15.6.18 כך על-פי אישור המסירה. המבקשת טענה כי מצאה את ההתראה בתיבת הדואר. לא נתבקשה חקירת המוסר. ביום 6.8.18 נפתח תיק ההוצאה לפועל. ביום 25.9.18 נמסרה האזהרה בתיק לגב' גבריאלה, המתגוררת עם המבקשת וחתמה על אישור המסירה. ההתנגדות הוגשה ביום 14.11.18 באיחור שמשכו כ-20 ימים.

כידוע, המועד להגשת התנגדות קבוע בחיקוק ולפיכך נדרש טעם מיוחד להאריכו. במהלך השנים הגמישה הפסיקה את עמדתה וכיום קיימת נטייה להקל בבחינת הטעמים המיוחדים, על מנת לאפשר למחלוקות להתברר לגופן ולהימנע מפסקי דין על יסוד נימוקים טכניים או מחדלים של בעלי דין. מגמה זו באה להגשים, ככל שניתן, את זכות הגישה לערכאות, שהפכה לזכות חוקתית. מכאן, שאפילו נסיבות של רשלנות, אינן מונעות לחלוטין הארכת המועד ובלבד שבעל הדין אינו מסתפק בבקשה סתמית, אלא מבאר הנסיבות.

כאשר מדובר בבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, נקבע בפסיקה כי יש מקום לגישה מקלה אף יותר ( ר' לדוגמא פסקה 17 לת"ת ( י-ם) 56816-10-10 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' שלומי עזרן, מיום 3.5.11).

הגם שהמבקשת חדלה במחדל דיוני מהותי בהעדר הגשת ההתנגדות במועד, הרי שבמכלול הנסיבות ובהינתן שמדובר באיחור שמשכו כ-20 ימים, מצאתי לקבל את הבקשה להארכת המועד, תוך התחשבות בכלל שלפיו נדיר הפגם הדיוני שאינו ניתן לריפוי באמצעות פסיקת הוצאות הולמת.

אשר להתנגדות גופה. המבקשת לא התייצבה לדיון ובשל כך נמנעה מהצד שכנגד זכותו המוקנית לחקירה, למצער בכל הנוגע למסירה. מטעם המבקשת הצהיר והתייצב מר פברושין אשר לא נחקר . ניסיון להידברות לא צלח ואין מנוס ממתן החלטה זו.

בין הצדדים נכרת לכאורה הסכם. תמצית טענת המבקשת, כי ההסכם נחתם על-ידי אדם אשר אינו מוכר לה, מר דימיטרי בייזדרנקו. לצד ההסכם נחתם מסמך שכותרתו "בקשה לתשלום באמצעות צד ג'". המבקשת לכאורה חתומה על מסמך זה לצד שמה המודפס. המבקשת לא טענה דבר בהתנגדותה ובמהלך הדיון בקשר למסמך זה. הטענה שלפיה גם החתימה על מסמך זה היא מזויפת הועלתה לראשונה בסיכום. לצד ההסכם ומסמך התשלום כאמור, נמסרה במעמד החתימה לידי המשיבה גם תעודת עוסק מורשה של המבקשת-החברה. המבקשת לא סיפקה הסבר, וודאי לא כזה המניח את הדעת, כיצד הגיע אל אותו אדם, זר לשיטתה, תעודת העוסק מורשה שלה.

מטרתו של הליך דיון בבקשת התנגדות הינה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו. לפיכך נפסק כי גם מי שההגנה שבפיו דחוקה וסיכוייו לדחיית התביעה נגדו קטנים, יקבל מתן רשות להתגונן כנגד התביעה על מנת להיכנס בשערי בית המשפט.

זהו אינו מצב הדברים בענייננו. כידוע, הלכה פסוקה כי המבקש רשות להתגונן חייב להכנס לפרטי העניין שעליו מבוססת הגנתו ואינו רשאי להסתפק בטענות כלליות ( ר' בר-אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהדורה שתים-עשרה 2014, עמ' 239). כללים אלה, כך נקבע, יוצרים איזון באשר לנטל המוטל על המבקש רשות להתגונן. מצד אחד הנטל אינו רב ודי להוכיח כי ההגנה איננה הגנת בדים ומצד שני כדי לעמוד בנטל מינימאלי זה על המבקש להגיש תצהיר מפורט ומגובה במסמכים אשר מפרט בצורה קונקרטית וברורה את מהות הגנתו ( שם, עמ' 241).

סיכומו של דבר. בהינתן שהמבקשת עשתה דין לעצמה, לא הגישה תצהיר לתמיכה בהתנגדות וזאת מבלי שהועלתה כל טענה מדוע נמנע ממנה לעשות כן וכן לא התייצבה לדיון; וכן שטענת הזיוף נטענה בעלמא; וכן שלא סופק כל הסבר כיצד הגיעה לידיו של אותו גורם זר תעודת העוסק מורשה; וכן שלא ניתן כל הסבר לכך שבכרטיס האשראי של המבקשת בוצע ביום 8.10.17, כחודשיים לאחר החתימה על ההסכם חיוב למשיבה בסך 2,574 ₪ ולאחר מכן מסרה המבקשת לידי המשיבה 5 שיקים לפירעון חוב, נחה דעתי כי גרסתה של המבקשת דחוקה והיא על סף הגנת בדים. במצב דברים זה, יש הצדקה אפוא להורות על הפקדה מלאה.

אשר על כן, בכפוף להפקדת סך 12,870 ₪ בקופת בית המשפט עד יום 8.5.19, תינתן למבקשת הרשות להתגונן. ימי הפגרה במניין הימים. היה ולא יופקד הסכום, ההתנגדות תידחה.

בגין האיחור בהגשת ההתנגדות תישא המבקשת בהוצאות המשיבה בסך 1, 500 ₪ אשר ישולמו לה בתוך 30 ימים מהיום במנותק מכל החלטה אחרת.

תפ 9.5.19.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ט, 08 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נ.ד. שירותי מצליח בע"מ
נתבע: זאפ גרופ בע"מ
שופט :
עורכי דין: