ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד איתי גביר :

לפני כבוד ה שופט אברהם הימן

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

המשיב

איתי גביר

החלטה

עניינה של החלטה זו הוא בשאלת חלופת מעצר.

רקע דיוני

כנגד המשיב הוגש ביום 17.1.19 כתב אישום המייחס לו ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד וזיוף מסמך בכוונה לקבל דבר (אישום ראשון), ריבוי עבירות של שיבוש מהלכי משפט (אישום שני), שימוש בדרכון מזויף והתחזות כאדם אחר במטרה להונות (אישום שלישי).

על פי המתואר בכתב האישום, המשיב וגיא מונסונגו (להלן- "מונסונגו") חברו יחדיו לקידום ומימוש תכנית מרמה, אותה החל לבצע קודם לכן מונסונגו, ובמסגרתה שיווק פרויקטים פיקטיביים בנדל"ן, ביודעו כי לא יצאו אל הפועל, בין אם בשל כך שאין לו זכות חוזית בפרויקטים ובין אם בשל כך שלא הגיש בקשות להיתרי בנייה. מטרתו של מונסונגו, ובהמשך שלו ושל המשיב, הייתה לקבל לידיהם במרמה כספי "דמי רצינות" מלקוחות, להעבירו לפריטה בנש"מים (ר''ת של "ותן שירותי מטבע") , באמצעות המשיב, ולהשתמש בכסף שהתקבל לשימושים אישיים ולשם המשך ביצוע העבירות. המשיב חבר למונסונגו ופעל עמו בצוותא על מנת להגדיל את תקבולי הכספים, במטרה לעשות שימוש ברכוש אסור. בפועל, ביצע המשיב ערבוב מכוון בפעולות שביצע בכספים שהתקבלו במרמה בין החברות ובין החשבונות, על מנת להקשות על המעקב אחריהם, כמו גם על מנת להסוות את השימוש בכספים לצרכים פרטיים. מיום מעצרו של מונסונגו ואחרים, ועד ליום בו הוגשה בקשת המעצר, ביודעו שהוא מבוקש, ניסה המשיב להתחמק מן הדין, תוך שהוא מחזיק בזהויות בדויות ויוצא מן הארץ בדרכון מזויף. בנוסף, על פי הנטען, פנה המשיב ביום 8.11.16, לאחר שנפתחה החקירה נגד מונסונגו ומעורבים נוספים בפרשת המרמה, אל עורך דין המר המעורב בפרשה, כמי שפתח חשבון נאמנות על פי הסכם נאמנות פיקטיבי, על מנת לתאם עמו גרסאות, וכן פנה למאיה דרייבלט אשר סייעה לתכנית המרמה בכך שהציגה עצמה בכזב כאדריכלית של הפרויקט בניסיון לתאם עמה גרסאות, ביודעו כי הוא צפוי להיחקר על ידי המשטרה.

בדיון שהתקיים ביום 21.2.19 הודיע בא כוח המשיב כי הוא מסכים לקיומן של ראיות לכאורה ועילות מעצר.

בהחלטה שניתנה באותו היום הורה בית המשפט (כבוד השופטת ל' ביבי) על עריכת תסקיר.

תסקיר הוגש ובדיון שהתקיים לפני ביום 18.3.19 ביקש בא כוח המשיב כי אורה לשירות המבחן לערוך תסקיר משלים אשר יבהיר את הערכת הסיכון בהתייחס לחלקו של המשיב בפרשה ויתייחס לאפשרות של המשך מעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני.

תסקיר משלים הוגש, ובדיון שהתקיים לפני ביום 3.4.19 שמעתי את טיעוני באי כוח הצדדים.

תסקיר שירות מבחן

בתסקירו הראשון העריך שירות המבחן כי הסיכון הנשקף מהמשיב הינו משמעותי והוא אינו קשור רק לבריחתו מן הדין אלא גם להתנהלות מניפולטיבית במסגרת החלופה ובתוכה. שירות המבחן ציין כי להערכתו נוכח מאפייניו, יתקשה המשיב להתנהל באופן אחראי לאורך זמן כמו גם להיענות לגבולות וסמכות. שירות המבחן התרשם כי המשיב מנהל אורח חיים בלתי יציב לאורך השנים ומתקשה למלא את תפקידיו השונים ב אחריות וכי הוא מאופיין בדפוסי תקשורת עקיפים. שירות המבחן התרשם אף כי המשיב הפנים דפוסי התנהגות מניפולטיביים ומייצר קשרים בעלי אופי אינטרסנטי, מתוך ניסיון לקדם את צרכיו. שירות המבחן בחן אפשרות לחלופת מעצר בבני ברק בפיקוח של שלושה ממכריו של המשיב לסירוגין, ואולם העריך כי אלה אינם מתאימים לשמש כמפקחים. בתוך כך ציין שירות המבחן כי במהלך שיחה עם המפקחים התרשם כי אלה התקשו להכיר במאפייניו האישיותיים של המשיב אשר זוהו כמגבירי סיכון ובלחצים שילכו ויתגברו ובהתאמה יגבירו את הסיכון להתנהגות בלתי אחראית ופורצת גבול מצדו. בסופו של תסקיר באה המלצה שלילית של שירות המבחן. שירות המבחן נימק המלצתו זו על סיכון משמעותי הקיים, להערכתו, להישנות התנהגות מניפולטיבית במסגרת החלופה, הן כלפי המפקחים והן סביב התנהגות בעייתית מתוך החלופה, כמו גם בריחה נוספת מן הדין.

בתסקירו המשלים הבהיר שירות המבחן כי בעת שגיבש לראשונה את הערכתו בדבר הסיכון במצבו של המשיב, היה ער לחלקו של המשיב בפרשה וכן התייחס למעורבות פלילית קודמת ולאופי בו ניהל המשיב את חייו לאור ך שנים. שירות המבחן הדגיש כי מוקדי הסיכון שזיהה אינם מאפשרים לשחרר את המשיב ממעצר, ואלה אינם מתבססים רק על האישומים המיוחסים לו, אלא אף על התנהלותו בשיחה עם שירות המבחן, אשר חיזקה את ההתרשמות מדפוסים ועמדות בעייתיים. שירות המבחן שב והעריך כי קיים סיכון משמעותי כי אם ישוחרר המשיב בתנאים מגבילים יגבר הסיכון במצבו לרבות סביב סיכון לשיבוש הליכי משפט. שירות המבחן ציין כי בהערכתו התחשב בעובדה כי על אף שבמהלך השנתיים בהן נמלט המשיב מרשויות החוק לא יצא מן הארץ נמנע הוא מלהסגיר עצמו תוך שימוש בזהויות בדויות, וכי כיום, לאחר שנעצר, גובר הלחץ בו נתון המשיב ובהתאמה גובר הסיכון לבריחה מן הדין. שירות המבחן סבור כי נוכח אופי מוקדי הסיכון במצבו של המשיב והערכתו כי אלה אינם קשורים בהכרח ליציאתו מכתובת המעצר, המשך מעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני אינו מהווה גורם מפחית סיכון משמעותי, במיוחד כשנראה שהמשיב אינו מורתע מגורמי אכיפת החוק, כפי שעלה מהתנהלותו בשנתיים שקדמו עד למעצרו. שירות המבחן הוסיף וציין כי אף נוכח דינמיקת היחסים בין המשיב לבין המפקחים המוצעים, מולם התנהל בהסתרה מתמשכת כשמעורבותם בחייו חלקית בלבד, הם אינם מתאימים לשמש כערבים לקיום תנאי מעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני.

טיעוני באי כוח הצדדים

באת כוח המבקשת טענה כי יש לאמץ את המלצתו השלילית של התסקיר ולהורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים. לטענתה, המעשים המיוחסים למשיב בכתב האישום מבססים שתי עילות מעצר: האחת מסוכנות ו השנייה חשש לשיבוש מהלכי משפט והימלטות מן הדין. באת כוח המבקשת טענה כי אמנם חלקו של המשיב בפרשת ההונאה קטן באופן יחסי לחלקו של מונסונגו, שהיה היוזם והמחולל של תכנית המרמה, אולם מסוכנותו של המשיב באה לידי ביטוי שלקח חלק בתכנית מרמה שיטתית ומתוחכמת, לאורך תקופה ארוכה , תוך שהוא עושה שימוש ברכוש אסור ופועל להסתיר את מקורו ואת מקומו, באמצעות פתיחת חברות על שם אנשי קש באופן פיקטיבי יחד עם אחרים, ותוך פריטת סכומי הכסף בחברות המרת כספים, ולמעשה היה שותף לתכנית המרמה וסייע להוצאתה אל הפועל. כמו כן , נטען כי מסוכנותו של המשיב עולה אף מתוך כך שביצע עבירות ברכוש אסור בהיקף נרחב. באת כוח המבקשת טענה כי עילת מעצר משום חשש לשיבוש הליכי משפט והימלטות מן הדין מתבססת על העבירות המיוחסות למשיב במסגרת האישומים השני והשלישי, ועל עברו הפלילי הכולל הרשעה בגין הפקרה לאחר פגיעה ונהיגה ללא רישיון נהיגה בגינן הוטלו עליו 5 חודשי עבודות שירות שהופקעו בשל אי התייצבות, המלמדים כי המשיב נעדר מורא מהדין ולא ניתן ליתן בו אמון.

בא כוח המשיב טען כי גם בתסקירו המשלים לא ייחס שירות המבחן משקל לחלקו הקטן והקל של המשיב בפרשת המרמה אותה יזם והוציא לפועל מונסונגו עוד קודם להיכרותו עם המשיב ולאחר שהמשיב הפסיק את פעילותו עמו בחודש נובמבר 2016. בתוך כך נטען כי פעילותו של המשיב עם מונסונגו הסתכמה בתקופה של 3 חודשים בלבד כאשר פעילותו של מונסונגו נמשכה על פני שנים. כמו כן טען כי שירות המבחן לא התייחס לכך כי השימוש שעשה המשיב בזהויות בדויות נועד להתחמק מנושים ולא מן הדין. לטענת הסניגור, החשש להימלטות קשור ליציאתו של המשיב ממקום החלופה וכי יש באיזוק אלקטרוני לספק מענה לחשש זה. בא כוח המשיב ביקש כי בית המשפט יתרשם באופן עצמאי מכשירותם של המפקחים המוצעים, ויורה על חלופת מעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני.

אכן, כפי בקשת בא כוח המשיב, שמעתי בקשב רב דברי המפקחים המוצעים. שמעתי והתרשמתי מהם, מאישיותם וממידת יכולתם לשמש מפקחים. כולם כאחד, הביעו רצון עז לשחרר המשיב ממעצר. רצון עז לסייע למשיב, לדבריהם, יש בכוחם וביכולתם כדי לפקח פיקוח יעיל ורב משמעות על תנאי שחרורו של המשיב.

דיון והכרעה

בחינת האפשרות לשחרור נאשם ממעצר מאחורי סורג ובריח לחלופת מעצר, לרבות בתנאי פיקוח אלקטרוני, טעונה בדיקה בשני שלבים, וכך נפסק:

"היתכנותה של חלופת מעצר, טעונה בחינה דו שלבית. תחילה, על בית-המשפט לבחון האם קיימת חלופת מעצר כלשהי העשויה, ברמה העקרונית, לאיין את מסוכנותו של הנאשם. במידה שהשאלה הראשונה נענית בחיוב, על בית-המשפט לבחון את מידת התאמתן של חלופות מעצר קונקרטיות, בנסיבות העניין שלפניו" (בש"פ 8082/12 אברהם נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (23.12.12)).

הבסיס לחלופת מעצר הוא אמון בנאשם. וכך נפסק בבש"פ 2587/17 מדינת ישראל נ' בן אבו [פורסם בנבו] (27.3.17)):

"כפי שנפסק עוד מקדמת דנא, תנאי לחלופת מעצר, הנו האמון שרוחש בית-המשפט לנאשם כי יקיים את תנאי החלופה, שכן בלעדי אמון כזה אין בחלופת מעצר, לרבות מעצר בפיקוח אלקטרוני כדי לאיין את האינטרסים הציבוריים אותם נועד המעצר להבטיח, לפי הענין, לרבות המסוכנות הנשקפת מהנאשם, חשש להימלטות או לשיבוש הליכים. "חלופת מעצר, לרבות מעצר בית, מתבססת על אמון שבית-המשפט רוחש לנאשם. שהרי, אין חלופת מעצר אלא אם יש עילת מעצר, ואין עילת מעצר אלא אם יש יסוד סביר לחשש בדבר מסוכנות הנאשם... אם, אף-על-פי-כן, בית-המשפט מסתפק בחלופת מעצר, אין זאת אלא משום שהוא סומך על הנאשם שלא ינצל את השחרור מן המעצר כדי לעבור עבירה, להתחמק מן הדין או לשבש את הליכי המשפט. התנאים המגבילים של חלופת המעצר, יהיה זה מעצר בית ותהיה זו ערבות כספית, לעולם אינם מסלקים את החשש במידה מספקת, אלא אם הם מתאספים לאמון שהנאשם יקיים את תנאי השחרור, המפורשים והמשתמעים. אם נשמט האמון, מתמוטטת גם החלופה" ... האפשרות לתת אמון בנאשם נבחנת על רקע מכלול של נתונים ושיקולים, לרבות חומרת העבירות והסיכון הנלמד מכך מצד הנאשם כלפי הציבור או המתלוננים; עברו הפלילי של הנאשם בכלל, ובעבירות המעלות חשש לסיכון שלום הציבור או חשש להימלטות או חשש לשיבוש הליכים בפרט; הפרת אמון מצדו של הנאשם בעבר או עמידתו בעבר בתנאים שהוטלו עליו ועוד כיוצא באלה שיקולים".

מתוך שאני בוחן בחינה מעמיקה כל הנסיבות, העובדות והשיקולים הרלבנטיים, לרבות האמור והמומלץ בתסקירי שירות המבחן, מצאתי כי יש ממש בהמלצות שירות המבחן. הואיל וכך, הרי אינ י מוצא עצמי פטור מלהתייחס לתסקירי שירות המבחן: הן בהיבט העקרוני הכללי כמו בהיבט הקונקרטי למקרה שלפני.

שירות המבחן, הינו כלי עזר רב חשיבות, ועל פי ההלכה הנוהגת במקומותינו, יש, ראוי ואולי אף חובה ליתן להמלצות שירות המבחן משקל רב ביותר. מדובר בגוף הפועל על פי חוק, מקצועי ביותר, מיומן, אשר קציני המבחן הפועלים במסגרתו מגלים יושרה מקצועית רבה וברמה גבוהה ביותר. אין לדחות כלאחר יד או בלי לשקול שיקולים מהותיים ענייניים ורבי משקל, המלצות שירות המבחן.

במקרה זה, בחנתי ושקלתי המלצות שירות המבחן בתסקירים. וככל שכך עשיתי מצאתי כי מדובר בהמלצות המבוססות היטב על הנסיבות במקרה זה לרבות נסיבותיו של המשיב. אני מקבל כי מדובר באדם, שעל פי עובדות כתב האישום, ניחן מן הסתם ביכולת הולכת שולל. יכולת זו, הינה רבת משמעות עת שוקל בית משפט ליתן בו אמון. שהרי השיקולים לשחרור אדם לחלופת מעצר, בראש וראשונה נשענים על מתן א מון.

לכך יש להוסיף התנהלות המשיב בטרם נעצר. המשיב נמלט מן החקירה במשך תקופה ארוכה תוך שהוא מחליף זהויות. התנהלות זו, הינה המשך טבעי של דרכו של המשיב, כך על פי, העובדות המופיעות בכתב האישום, של הולכת שולל ורמאות.

כאן המקום להתייחס לחלופות המעצר שבחנתי באולם בית המשפט אף על פי שנשללו על ידי שירות המבחן. שמעתי דברי המפקחים המוצעים, אנשים שיש להגדירם כאנשים טובים ואיכותיים ביותר. אלא שבמכולל השיקולים, לרבות מעשיו המרמתיים של המשיב, אני סבור כי אין ולא יהיה בידיהם כדי לאיין או להפחית מסוכנתו של המשיב. מדובר במי שעיסוקו, כך על פי עובדות כתב האישום, הוא בהולכת שולל. לא אוסיף על כך דבר אך אומר כי מכלול הנתונים, העובדות והנסיבות, במקרה זה עולים בקנה אחד עם האמור בתסקירי שירות המבחן.

סוף דבר, שאני מורה על מעצר המשיב עד תום ההליכים.

ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ט, 07 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: איתי גביר
שופט :
עורכי דין: