ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין קוטין נגד משרד התחבורה/אגף הרישוי :

בפני כבוד ה שופטת שרון גלר

מערערים

בנימין קוטין

נגד

משיבים
משרד התחבורה/אגף הרישוי

החלטה

לפי הנחיות נשיא בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, נקבע הערעור לדיון מקדמי ליום 03/04/19 שעה 11:30 לפני כבוד השופטת זהבה בוסתן.
על המערער/ים להפקיד עירבון להבטחת הוצאות המשיב/ים בסך 10,000 ₪ עד ליום 1.4.19 המערער/ים רשאי/ם להמציא ערבות בנקאית ,במקום העירבון, על סך 10,000 ₪ ,כשהיא מופנית כלפי המשיב/ים, אינה מותנית או מוגבלת בזמן ,לא ניתנת להעברה או להסבה וצמודה למדד יוקר המחייה מיום המצאתה ועד לתשלום בפועל. הערבות תישאר בתוקף עד לקבלת אישור בכתב ממזכירות בית המשפט כי היא מבוטלת.
תאגיד בנקאי או חברת ביטוח רשאים להפקיד התחייבות עצמית לתשלום ההוצאות בתנאי הערבות הבנקאית, אלא אם התקיים האמור בסעיף 8ד' לפקודת הבנקאות 1941 או בסעיף 68 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981, בהתאמה.
ניתן לשלם בבנק הדואר או להפקיד בבית המשפט ערבות בנקאית מתאימה, כאמור דלעיל.
יש להודיע לבית המשפט על הפקדת העירבון ולהמציא את הקבלה לתשלום, וזאת בתוך התקופה האמורה.
לא יופקד העירבון בתוך התקופה שנקבעה בהחלטה דנן, יירשם הערעור לדחייה בשל אי-הפקדת העירבון ,על-פי תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד- 1984.
כל בקשה בעניין העירבון האמור, לרבות פטור, הפחתה או הגדלת סכום העירבון, יש להגיש לבית המשפט, בצירוף תצהיר כדין ומסמכים לאימות העובדות הנטענות בבקשה, בתוך 20 יום מהיום. בקשות שיוגשו לאחר המועד האמור, יידחו מחמת האיחור בהגשתן.
ימי הפגרה באים במניין הימים.
הצדדים יתייצבו אישית לדיון.
הדיון ישמע בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,שכתובתו: רחוב שדרות הציונות 3 לוד.
ת.פ. למזכירות בעוד 52 יום.
המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

החלטה זו ניתנת בסמכותי כרשם.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנימין קוטין
נתבע: משרד התחבורה/אגף הרישוי
שופט :
עורכי דין: