ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יבגני קרסיק נגד חנה סיוון :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובע-המשיב

יבגני קרסיק
ע"י ב"כ עו"ד אילנה מאזיק
נגד

הנתבעות

1.חנה סיוון
2.ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ-המבקשת
ע"י ב"כ עוה"ד הראל רבין ואח'

החלטה

בבקשה לביטול פסק דין

רקע
1. ביום 21/10/18 הגיש התובע נגד הנתבעות תביעה כספית על סך של 6 ,299 ₪ בגין נזקי רכוש רכב שנגרמו לטענתו, לרכבו בתאונת דרכים עקב פגיעת רכב מבוטחה של נתבעת 2 -המבקשת .

2. ביום 19/03/19 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד המבקשת-הנתבעת 2 בנימוק כי למרות שביום 28/10/18 נמסר לה כתב התביעה, היא טרם הגישה כתב הגנה.

3. ביום 21/03/19 נעתרתי לבקשה ונתתי פסק דין נגד המבקשת.

הבקשה דנן
4. ביום 24/03/19 הגישה המבקשת בקשה לביטול פסק הדין בנימוק כי כבר ביום 04/12/18 הגיש ב"כ כתב הגנה לתיק ו אולם הוא לא קיבל את הודעת המזכירות מיום 06/12/18 על דחיית המסמך. לטענתה , רק במועד הגשת הבקשה דנן 24/3/19 ,צפה ב"כ לראשונה בהחלטת הדחייה. זאת, רק לאחר שנודע לו על מתן פסק הדין. נוכח העובדה כי כתב הגנה הוגש במועד וב"כ המבקשת לא קיבל את הודעת הדחייה , מבוקש לבטל את פסק הדין.

תגובת המשיב
5. המדובר בתביעה שהוגשה ביום 21/10/18. כתבי הטענות התקבלו במשרדי הנתבעות ביום 29/10/18 ועד להגשת התגובה, לא קיבלה ב"כ ה משיב כל בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה. המשיב המתין בסבלנות במשך כמעט חצי שנה עד לקבלת פסק דין וכתב הגנה לא התקבל במשרדי ב"כ המשיב. הנתבעות לא פנו אל המשיב או ב"כ כדי לעדכן על פרטיי ב"כ.

6. עקב ההמתנה הארוכה הפסיד המשיב זמן יקר, ביטול פסק הדין והמשך ניהול ההליך, יגרמו לבזבוז זמנו היקר של בימ"ש וכן של הציבור הרחב שממתינים לתורם בתיקים אחרים.
תשובת המבקשת
7. המבקשת חזרה על הטענות שהועלה בבקשתה ובסיפא לתשובה ציינה בהערת אגב כי בנט המשפט מופיע כתב ההגנה שנדחה ובו מלוא פרטי ההתקשרות עם ב"כ המבקשת ופנייה אליו הייתה מונעת הגשת הבקשה דנן.

דיון והכרעה
8. ראשית, מ ן הראוי היה לדחות את הבקשה דנן על הסף מכיוון שלא צורף אליה תצהיר לאימות העובדות האמורות בה בהתאם להוראות תקנה 241(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984.

9. מבדיקה בתיקיית הנייר במסמכים לא מהותיים, עולה כי ביום 06/12/18 צוין על גביי כתב ההגנה "נדחה מהמרשם עקב העדר מספר מזהה של מגיש כתב הטענות" .

10. המבקשת צירפה לבקשתה תדפיס אישור ממערכת נט המשפט ממנו עולה כי מועד הגשת כתב ההגנה היה 06/12/2018 שעה 08:14.
"...המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.
אם יאושר, יתויק בתיק ותאריך ההגשה החוקי יחושב לפי תאריך ההגשה בפועל ולא לפי תאריך האישור. כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית נייר.
אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך. המסמך שנדחה יוצג בתיקיית נייר."

11. מעיון בתיקיית המצאות מזכירות בנט המשפט עולה כי ביום 06/12/18 נשלחה בדוא"ל לב"כ המבקשת הודעה על דחיית המסמך. בהתאם לתקנה 497ג(ג1) סיפא לתקסד"א מדובר בהמצאה לכל דבר ועניין.
יחד עם זאת תקנה 491ג(ג2) קובעת:
"....לא יראו את כתב בי-הדין ככתב שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, אם הגיש הנמען תצהיר בדבר אי-הגעת ההודעה אל כתובת הדואר האלקטרוני שמסר."
לפיכך, כדי לסתור את חזקת תקינות המסירה היה על ב"כ המבקש להגיש לכאורה תצהיר כאמור לעיל .

12. מעבר למחדל של אי הגשת תצהיר תמיכה בבקשה, מעיון בנוסח האישור המצוטט בס' 9 לעיל, עולה כי אין מדובר באישור מוחלט אלא אישור מותנה. בנסיבות אלו, לא מקובלת עליי התנהלות של "שגר ושכח". על ב"כ המבקשת הייתה מוטלת חובה לוודא מיוזמתו כי המסמך –כתב הגנה, אכן אושר כדין ותו ייק בנט המשפט בתיק נייר ובתיקיית כתבי טענות. כמו כן, במקרה זה אף אישור על הגשת המסמך היה מתויק בתיק נייר. לו נהג כך ב"כ המבקשת היה מגלה על נקלה כי כתב ההגנה לא תוייק בתיק אלא נדחה. במקרה זה, היה פועל לתיקון הליקוי ולהגשת כתב הגנה ערוך כדין.

13. בסיפא לתשובתו העיר ב"כ המבקשת בהערת אגב כי בתיק מתויק כתב ההגנה ולו ב"כ המשיבה הייתה בוחנת זאת, ניתן היה לייתר את הגשת הבקשה דנן. לדעתי, לו פעל ב"כ המבקשת בדומה למה שציפה מב"כ המשיב , היה פועל לתיקון הליקוי והיה מתייתר הצורך בבירור הבקשה דנן. מעבר לכך, מצופה מכל עו"ד המייצג בעל דין כי יעקוב אחר הנעשה בתיק באמצעות נט המשפט ויברר האם הוגש כתב תשובה, האם נקבע מועד דיון בתביעה וכדו' .

14. אני מקבל את טענת ב"כ המשיב שלא נסתרה לפיה, ב"כ המבקשת לא המציא אליה העתק מכתב הגנה. ב"כ המבקשת לא צירף אסמכתא כלשהי הסותרת טענה זו .

15. לסיכום, מסקנתי היא כי המבקשת איננה זכאית לביטול פסק הדין משיקולי צדק שכן בפועל כתב הגנתה לא הוגש לתיק .

16. יחד עם זאת לאחר שהתרשמתי מטיעוני הצדדים וממכלול נסיבות העניין, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
בעל דין שניתן נגדו פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה. זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים.

17. בית המשפט רשאי לבטל את פסק הדין, לפי שיקול דעתו. כידוע, ישנם 2 שיקולים לבחינת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה: הטעם למחדלו של המבקש מזה, וסיכויי הגנתו מזה; כאשר לרוב ינתן משקל רב לסיכויי ההגנה, מתוך הנחה שתרופה למחדלו של המבקש ניתן להשיג באמצעות השתת תשלום הוצאות (רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 (22.5.2012); רע"א 3269/16 השרון שרותי טקסי בע"מ נ' מוניות קו 51 בע"מ, פסקה 16 ופסקה 22 (14.6.2016)).

18. הכלל הנקוט בפסיקתנו הוא כי כאשר מבסס המבקש סיכויים להגנתו יש להיעתר לבקשתו לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, תוך חיובו לשאת בהוצאות המיותרות שגרם לבעל הדין שכנגד. (רע"א 7612/16 עבאס נ' עבאס (החלטה מיום 21.12.16).

19. לאור האמור לעיל, אני קובע כי באיזון שבין סיבת המחדל לסיכויי הגנת המבקשת, יש להורות על ביטול פסק הדין בכפוף לחיוב המבקשת בתשלום הוצאות המשיבה בגין ביטול פסק הדין בסך כולל של 1 ,500 ₪. בתוך 14 ימים מהיום תגיש המבקשת לבימ"ש הודעה אליה תצורף קבלה מתאימה על תשלום ההוצאות הנ"ל לב"כ המשיבה . בהעדר הגשת הודעה במועד, הבקשה לביטול פסק דין תדחה ללא צורך במתן החלטה נוספת.
ככל שתוגש הודעה במועד, תינתן החלטה על ביטול פסק הדין.
לפנים משורת הדין, לא חייבתי את המבקשת בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה עקב בזבוז זמן שיפוטי יקר כתוצאה ממחדליה.

המזכירות תמציא העתק החלטתי לב"כ הצדדים

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, 02 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יבגני קרסיק
נתבע: חנה סיוון
שופט :
עורכי דין: