ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ד.ק. חשמל בע"מ נגד מיכאל גרידיש :

בפני כבוד ה שופט רונן פיין

תובעת

א.ד.ק. חשמל בע"מ

נגד

נתבע
מיכאל גרידיש

החלטה

1. בפני בקשת התובעת למתן צו מניעה כנגד הנתבע, לפיו מתבקש בית המשפט ליתן צו המונע מן הנתבע דיספוזיציה של זכויותיו במשק הרשום על שמו במושב חזון ומונע ממנו מכירה או העברת זכויות של מכסת הביצים הרשומה על שמו.

2. לטענת התובעת, אשר הגישה כנגד הנתבע תביעה כספית על סך של כ- 440,000 ₪, נודע לה כי הנתבע מנסה למכור מכסת הביצים הרשומה על שמו וככל שיעשה כן, יסכל ביצוע פסק הדין, ככל והתביעה נגדו תתקבל. הבקשה הוגשה למתן הסעד הארעי, במעמד צד אחד, מן הנימוקים אשר פורטו בה.

3. במסגרת החלטתי מיום 6/2/19 לא מצאתי לנכון ליתן הצו על יסוד הבקשה בלבד. נדרשה תגובה לבקשה ונקבע מועד לשמיעתה, במעמד שני הצדדים.

4. הצדדים הגישו הודעה על הסדר דיוני, לצורך דחיית המועד אשר נקבע לשמיעת הבקשה, במסגרתה הסכים הנתבע, לצורכי פשרה בלבד ולצורך דחיית המועד כאמור, כי יינתן צו המניעה הזמני המבוקש על מכסת הביצים בלבד וזאת עד למועד החדש שייקבע.

5. הנתבע הגיש תגובתו לבקשה. בתמצית טוען הנתבע כי כלל איננו מתכוון למכור את מכסת הביצים הרשומה על שמו ולא ברור לו על מה מסתמכת התובעת בבקשתה. עוד טען הנתבע, בין השאר, כי המשק רשום גם על אשתו והיה על התובעת לצרפה כמשיבה לבקשה. עוד טען הנתבע, כי בקשתו למתן רשות להתגונן כנגד התביעה התקבלה והגנתו כנגד התביעה, פוגמת קשות בטענות התביעה של התובעת ותביא לדחייתה.

6. עוד טוען הנתבע כי הבקשה איננה מידתית שכן צווי המניעה מבקשים למנוע מן הנתבע דיספוזיציה של נכסים ו/או זכויות בשווי של מיליוני ₪, כאשר שווי מכסת הביצים לבדה הנה כ- 5,000,000 ₪.

7. בתאריך 14/3/19 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים. כעולה מפרוטוקול הדיון, המלצתי בפני התובעת לחזור בה מן הבקשה. בסופו של דבר בחרה התובעת לעמוד על טענותיה. מנהל התובעת נחקר על תצהירו התומך בבקשה וכך גם נחקר הנתבע, על תצהירו התומך בתגובה מטעמו.

8. עקב אילוצי בית המשפט, בעיקר עקב התארכות משך הדיון, ניתנה החלטה לפיה יסכמו הצדדים טענותיהם בכתב. בנוסף קבעה ההחלטה בתום הדיון כי הצו הארעי המוסכם, מבוטל.

הכלל

9. בהתאם לתקנה 362 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, בבוא בית המשפט לשקול מתן סעד זמני, עליו להשתכנע כי קיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיום עילת תביעה, כי הסעד חיוני וכי יגרם נזק בלתי הפיך שאינו ניתן לפיצוי כספי, אם לא יינתן הסעד הזמני עוד בטרם נידונה והוכרעה התביעה עצמה.

10. ככלל נועד הסעד הזמני, לשמר מערכת נסיבות קיימת עד למתן פסק הדין, כך שבהינתן פסק הדין לזכות התובע, לא ימצא עצמו התובע ניצב בפני שוקת שבורה.
ראו: ע"א 1226/90 בנק לאומי לישראל בע"מ נ. הסתדרות הרבנים פ"ד מ"ט (1) 177 .

11. לעניין סיכויי התביעה כבר נפסק כי, די בכך שהוכח כי התביעה אינה טרדנית וקיימת שאלה רצינית שיש לדון בה. בשלב זה של דיון בבקשה לסעד זמני, אין בית המשפט נדרש לפסוק באורח סופי בדבר צדקתו של מי מהצדדים.
ראו: רע"א 7139/96 ליאניד טריגוב נ. טפחות בנק למשכנתאות פ"ד מ"א (2) 661 .

12. עוד יש לזכור, כי סעד זמני הוא סעד מן היושר ועל בית המשפט לבחון שיקולי יושר, לרבות השאלה האם העותר לסעד זה, במעמד צד אחד, בא לבית המשפט בידיים נקיות.
ראו: רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ. שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בע"מ ואח' פ"ד מ"ז (5) 165 ).

דיון והכרעה בבקשה

הגעתי למסקנה כי יש לדחות הבקשה. ואנמק.

13. ראשית והחשוב מכל, לטעמי התובעת לא הצליח ה להצביע על נזק בלתי הפיך אשר ייגרכל שלא יינתסעד הארעי בנוגע לצווי המניעה. כאמור עובר ל הגשת הבקשה הגישה ה תובעת תביעה כספית כנגד הנתבע.

14. מבלי שהדבר ייחשב כהבעת עמדה בנוגע לטיב טענות התובעת בכתב התביעה ולרבות טענת ה בדבר המחיר המוסכם בין הצדדים, הרי בסופו של יום נזקה של התובע ת, הנו נזק כספי טהור אשר ניתן לכמתו. בעניין זה ההלכה הפסוקה ברורה.

15. מכאן שהבקשה לא עומדת בתנאי ראשוני, מקדמי ונדרש - הצבעה על נזק בלתי הפיך אשר ייגרם לתובעת, ככל שלא יינתן לה הסעד הזמני המבוקש. ה תובעת לא הרא תה מהי אותה "שוקת שבורה" אשר היא עלולה לעמוד מולה, ככל שלא תתקבל הבקשה, מלבד נזק כספי לכאורי נטען.

כל טענותיה של התובעת הנן בעלות אופי כספי ישיר ולרבות אלה הנובעות מטענותיה בנוגע לסכום חובו של הנתבע כלפיה , כנטען על ידה.

אציין כי בחקירתו הנגדית על תצהירו, סירב מנהל התובעת לפרט מקור המידע אשר בבסיס הבקשה - כי הנתבע מתכנן למכור מכסת הביצים הרשומה על שמו. (עמ' 4 ש' 8-22, עמ' 5 כולו). כאמור בהחלטתי בפרוטוקול, בעמ' 5, הימנעותו מחשיפת מקור המידע מחלישה מאד משקל הטענה כי הנתבע מתכנן מכירת מכסת הביצים, כמפורט לעיל. בפרט כאשר הנתבע מכחיש זאת מכל וכל. על כן וגם מסיבה זו ניתן להגיע למסקנה כי התובעת לא ביססה מספיק טענות הבקשה.

16. ברור כי עובדתית ומשפטית הצדדים חלוקים, לרבות בעניין סכום הזיכוי לנתבע בנוגע ל"בובקט". אך בנסיבות המקרה כאן, אין בכך להוות עילה למתן הצו הארעי המבוקש. ייתכן כי בסופו של יום, תצליח התובעת להוכיח טענותי ה בחלקן או במלואן, טענות הנתבע יידחו וייקבע כי על הנתבע לשלם לה סכום כספי כלשהו. אך עדיין זכות זו נושאת אופי כספי ולא כל זכות מהותית אחרת.
17. די בטעמים המפורטים לעיל, כדי להביא לדחיית הבקשה, אך הואיל ומסקנה זו נוגעת גם לשאלת "מאזן הנוחות", אתייחס בקצרה גם לשאלה זו.

מאזן הנוחות

18. כידוע, לא בכל מקום בו קיימת עילת תביעה "טובה" יינתן סעד זמני ולא בכל מקום בו עילת התביעה איננה חזקה במיוחד, תידחה הבקשה לסעד הזמני. לצורך בחינת ההצדקה למתן צו זמני בטרם הוכרעה התובענה לגופה, על בית המשפט לשקול גם את מאזן הנוחות.

19. בפסיקה נקבע לא אחת, כי בין שני המרכיבים העיקריים - זכות התביעה לכאורה ומאזן הנוחות - מתקיימים יחסי גומלין המכונים " מקבילית הכוחות". בהתאם לכך, ככל שסיכויי התביעה גבוהים יותר ניתן יהיה להקל במאזן הנוחות וכן להפך.

ראו למשל: רע"א 131/16 אביטל נעמי אשבורן נ' ברוך אייזנברג, (4/2/16).

20. בין שני המרכיבים שוררת כאמור "מקבילית הכוחות", אך מכל מקום, אבן הבוחן העיקרית לבחינת הצדקת מתן הסעד הזמני היא דווקא מאזן הנוחות, כאשר הכלל הוא, כי על המבקש סעד זמני להראות כי מאזן הנוחות, נוטה לכיוונו.

21. בהתאם להלכה הפסוקה, בחינת קיומו של התנאי הנוגע לשאלת מאזן הנוחות, היא בעיקרה מעשה של איזון אינטרסים ומטרתה לבחון האם הנזק שייגרם למבקש הסעד הזמני אם לא יינתן הסעד, גדול מן הנזק שייגרם לצד שכנגד.

ראו: א. וינוגרד, צווי מניעה, חלק כללי עמ', 148;
ע"א 342/83 ג' גלוזמן נ' א' גלוזמן , פ"ד לה (2) 645;
רע"א 5095/93 ארבן בע"מ נ' א.ג.ר שותפות לבניין בע"מ, פ"ד מט (1) 730).
ת"א (מחוזי חי') 1735-03-11 עוליגלי יזמים בע"מ נ' לב המפרץ בע"מ, (30/3/11).

22. הואיל ומדובר באיזון בין זכות התובעת לסעד כספי לבין הטלת הגבלה על זכות ו הקניינית של ה נתבע, אני סבור כי במקרה כאן, גוברת זכותו הקניינית של ה תובע. קל וחומר כאשר כידוע סעד זמני הנו החריג לכלל וניתן רק כאשר לא ניתן לפצות המבקש בפיצוי כספי, לו תידחה בקשתו, כאמור לעיל.

23. אבקש להדגיש ולהבהיר כי אין אני קובע מסמרות בנוגע לטענות הצדדים, אם בשאלת סכום ההסכם בין הצדדים, אם בשאלה בדבר שווי ה"בובקט" והאם פעל מי מן הצדדים כדין אם לאו. בחינת העניין כיום הנה "ממעוף הציפור", בשלב הלכאורי בלבד ותוך מתן משקל יחסי לזכויות הצדדים על פי טענותיהם, לצורך הכרעה בבקשה כאן.

24. לאור מסקנתי זו אין אני נדרש לדון בייתר הדרישות למתן הצו, תום הלב וניקיון הכפיים של התובעת, טענות אשר הייתי דן בהן לו הייתה צולחת התובעת, המבחנים המקדמיים למתן הסעד הזמני.

סוף דבר

25. על כן לאור האמור לעיל, הבקשה למתן הסעד הזמני, נדחית.

26. התובעת/המבקשת תישא בהוצאות הנתבע/המשיב ובשכ"ט ב"כ, בסך של 6,000 ₪. הוצאות אלו ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד תשלומם המלא בפועל.

5129371 המזכירות תמציא לב"כ הצדדים החלטה זו.
54678313

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ד.ק. חשמל בע"מ
נתבע: מיכאל גרידיש
שופט :
עורכי דין: