ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר ללום נגד חסדי שמואל בייבי בע"מ :

02 אפריל 2019
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
מאיר ללום

ע"י ב"כ: עו"ד ראובן ביטון

-
הנתבעים:
1. חסדי שמואל בייבי בע"מ

2. שמואל דדש
ע"י ב"כ: עו"ד אברהם שמלה

החלטה

זוהי החלטה בבקשה הנתבעים למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים וכן למתן צו למענה על שאלון.
לעניין גילוי ספציפי:
תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב -1991 (להלן: "התקנות") קובעת כי:
"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות"

ע"פ הפסיקה, תכליתה המרכזית של תקנה 46(א) לתקנות הינה להביא לחשיפת האמת ולעשיית צדק בהליך השיפוטי, כמו גם לייעל הדיון על ידי ניהולו ב"קלפים פתוחים", וכי גילוי האמת משרת את האינטרס של הפרט המתדיין ומשרת את אינטרס הציבור ( רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה - עפרה גלעד ואח', פ"ד מט (2) 516).ו יחד עם זאת, על הצדדים להליך לגלות זה לזה את המסמכים הרלוונטיים לתביעה במלואם, בכפוף לחסיונות על פי דין ולהגנה על זכויות צדדים שלישיים. ר' לעניין זה - רע"א 4999/95ALBERICI INTERNATIONAL נ' מדינת ישראל פ"ד נ(1), 39 ,עמ' 44-45 וההפניות לספרו של ד"ר זוסמן שם).
ואכן, אין חולק על כך שהתביעות גם בבית הדין מתנהלות ב"קלפים פתוחים", וללא הסתרת מסמכים רלבנטיים מעיני הצד השני, תוך שבית הדין נותן במידת הצורך צו המורה לחשוף גם מסמכים ספציפיים נדרשים (ושאין בהם פגיעה בעקרונות אחרים – כמו פגיעה בצד ג' או בזכות לחיסיון וכד'). כל זאת, ובלבד שמדובר במסמכים רלבנטיים לתביעה, ולא מהווים מסע דיג על מנת לנסות ולמצוא פגמים בהתנהלות הצד השני.
בעניינו, התביעה עוסקת בתשלום שכר וזכויות סוציאליות לתובע. אף על פי כן, וחרף טענת התובע לעניין פיטוריו המידיים תוך הפרת זכויותיו, לא מצאתי שיש מקום למתן הצווים המבוקשים, למעט צו המופנה לרשות האוכלוסין וההגירה לקבלת דו"ח כניסות ויציאות.
יתרה מכך אציין, כי במאזן האינטרסים בין זכותם של הנתבעים לניהול ההליך בקלפים פתוחים לבין זכותה של אשתו של התובע, שכלל אינה צד להליך זה, לפרטיות – גוברת הזכות לפרטיות.
על אף האמור לעיל ועל מנת להגיע לחקר האמת ולפתרון הפלוגתאות בהליך דנן, ממליץ בית הדין לצדדים לפעול לגילוי הדדי של מלוא המסמכים הרלוונטיים.
לעניין שאלון:
תקנה 46(ב) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 קובעת כדלהלן:
"בית הדין או הרשם רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ליתן לבקשת בעל דין צו למסירת שאלון לבעל דין אחר, אם היה סבור שיש בכך כדי לאפשר לבית הדין להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי-הדין" (ההדגשה לא במקור – י.ש).

51293בפסיקת בתי בדין לעבודה נקבע לא אחת, כי צווים לשאלונים בעניין זה יינתנו במשורה. כך נקבע, בין היתר, בדבע 97 / 398 - 3 ג'י.טי.אי.בי. תקשורת (1991) בע"מ נ' צבי קרוגליאק פד"ע לא 269.
54678313 עיון בבקשה למתן צו לשאלון לא מעלה "טעם מיוחד" המצדיק סטייה מן האמור בתקנה, ולכן אין להתירם.
יתרה מכך, כלל לא ברורה הרלוונטיות של שאלות רבות לתביעה ולעילות הנמצאות במסגרת סמכותו העניינית של בית הדין.
בנוסף, מדובר בשאלות המתאימות לחקירה נגדית ותשובות לחלק מהשאלות אף ניתן למצוא במסגרת גילוי המסמכים.
לאור כל האמור - הבקשה לעניין שאלונים - נדחית.
סוף דבר:
בקשת הנתבעים נדחית למעט הבקשה למתן צו לרשות האוכלוסין וההגירה להנפקת דו"ח כניסות ויציאות של התובע.
הצו יינתן בנפרד.
הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, (02 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מאיר ללום
נתבע: חסדי שמואל בייבי בע"מ
שופט :
עורכי דין: