ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף ברנד נגד דנה סדס יאיר :

לפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובעים (הנתבעים שכנגד)
1.יוסף ברנד
2.דניאלה ברנד

נגד

הנתבעים(התובעים שכנגד)

1.דנה סדס יאיר
2.שי ססי סדס יאיר

פסק דין

בפני תביעה כספית בסך 27,500 ₪ ותביעה שכנגד בסך 25,249.4 ₪ שעניינה הסכם מכירת ריהוט וליקויים בציוד בדירה שמכרו התובעים לנתבעים.

התובעים מכרו בית לנתבעים. בהסכם בין הצדדים נקבע, כי התובעים ימסרו לנתבעים רשימה של פריטים בתמורה לסך של 50,000 ₪.

לטענת התובעים, הם הותירו בבית את הפריטים בהתאם להסכם אך הנתבעים שילמו להם רק סך של 25,000 ₪ ולכן תבעו את היתרה שלא שולמה בסך של 25,000 ₪ וכן ביקשו לחייב את הנתבעים בתשלום סך של 2,000 ₪ בגין מזגנים שהנתבעים נטלו לעצמם ולא החזירו להם וסך של 500 ₪ בגין ביטול זמן, עוגמת נפש והוצאות.

הנתבעים ביקשו לדחות את התביעה בטענה, כי חלק מהפריטים שהושארו על ידי הנתבעים היו מקולקלים או עם ליקויים משמעותיים ולכן אינם צריכים לשלם לתובעים סכום נוסף מעבר לסכום ששולם.

בתביעה שכנגד נטען , כי הנתבעים שכנגד גרמו לנזקים בבית, ועל כן עליהם לפצות את התובעים שכנגד בגין ההוצאות שנגרמו להם.
בגין רכישת גופי תאורה במקום אלה שנלקחו על ידי הנתבעים שכנגד תבעו סך של 575.4 ₪, עבור תיקון מזגנים תבעו סכום שבין 3,500 ₪ ל- 3,900 ₪. עבור תיקון משטח עץ במטבח סך של 3,500 ₪, עבור עבודות חשמל ואינסטלציה סך של 1,374 ₪, עבור תיקון נזקים בגינה סך כולל של 15,500 ₪ ותיקון חלון בחדר האמבטיה בסך של 800 ₪.

בכתב ההגנה לתביעה שכנגד נטען, כי גופי התאורה נתלשו על ידי העובדים של בעל המקצוע שהזמינו התובעים שכנגד ולכן אין לנתבעים שכנגד כל אחריות. לגבי המזגנים נטען, כי מדובר במ זגנים בגינם תבעו התובעים בסך של 2,000 ₪ ולכן מדובר בטענה מופרכת לפיה הנתבעים שכנגד צריכים לשאת בעלות כלשהי למזגנים שהתובעים שכנגד נטלו ללא רשות. לגבי משטח העץ במטבח נטען שמדובר בליקויים שנובעים משימוש ולא מדובר במשטח חדש, לגבי הגינה נטען שמדובר בבלאי סביר. לגבי החשמל והאינסטלציה נטען שמדובר בטענות ללא כל בסיס.

בסמוך למועד שנקבע לשמיעת ראיות הצדדים, עתרו התובעים, כי בי ת המשפט יורה לנתבעים להשיב להם את הציוד שנותר בבית מבלי ש הנתבעים שילמו עבורו וזה כ ולל מערכת אזעקה, מערכת סאונד ומזגנים. הנתבעים, מצדם, טענו כי הציוד הנטען אינו ברשותם.

אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובעים נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתם, על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובעים להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבעים העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לאחר שעיינתי בכתבי התביעה והתביעה שכנגד, על נספחיהן, בכתבי ההגנה, שמעתי את עדויות הצדדים, ועיינתי בראיות שהוגשו, אני קובעת כי עלה בידי התובעים להרים את הנטל המוטל עליהם בהליך אזרחי להוכחת תביעתם, ועל כן דין התביעה להתקבל. דין התביעה שכנגד להתקבל אף היא אך באופן חלקי.

על-פי הוראת תקנה 15(ב) ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי.

התביעה העיקרית בתיק

אין מחלוקת בין הצדדים, כי נחתם הסכם לפיו התובעים מתחייבים להותיר בבית מספר פריטים בתמורה לתשלום סך של 50,000 ₪ על ידי הנתבעים. אין בידי לקבל טענת הנתבעים , כי התחייבות זו כללה הותרת המזגנים בבית מאחר שפריט זה נמחק ולא הוצג בפני מסמך אחר המלמד , כי המחיקה נעשתה בשלב מאוחר יותר מ מועד חתימת ההסכם. משכך התחייבות הצדדים תיבחן על סמך הסכם זה.
הנתבעים לא חלקו על כך שכל הפריטים ברשימה הם פריטים "יד שנייה" אך טענו , כי לא מדובר בבלאי סביר אלא בנזקים שנגרמו על ידי התובעים או בליקויים שהיו בידיעת התובעים אך לא הובאו לידיעת הנתבעים.
מההתכתבויות בין הצדדים טרם פינוי הבית על ידי התובעים, עולה שכבר בשלב זה הנתבעים ידעו שיש להם קושי לשלם עבור הריהוט כפי שסוכם.

הנתבעים לא חלקו על כך, כי ראו את הבית ואת תכולתו לרבות הפריטים אותם ביקשו לרכוש מהתובעים. הנתבעים אף אישרו , שראו את הפריטים חודש לפני מסירת הבית לידיהם. בהקשר זה יצוין, כי התובעים פינו את הבית ביום 23.7.18 בעוד שעל פי החוזה היו אמורים לפנות ביום 1. 8.18 וזאת לבקשת הנתבעים ובתיאום עמם. בנקודה זו אין בידי לקבל טענות הנתבעים, כי התובעים החליטו על דעת עצמם למסור את מפתחות הבית עם הפינוי לידי הקבלן מטעם הנתבעים מבלי שנערכה מסירה מסודרת לנתבעים. מסירת המפתח על ידי התובעים לקבלן מטעם הנתבעים אינה מסירה את אחריותם של הנתבעים לראות בעצמם או לשלוח נציג מטעמם לראות את הבית ותכולתו. הנתבעים לא הביאו את הקבלן לעדות בכל הנוגע לנסיבות מסירת המפתחות, מצב הבית ותכולתו וליקויים נוספים שנמצאו בגינה ובחלקים אחרים של הבית. הנתבעים לא חלקו על טענות התובעים, כי עובד של הקבלן נטל ללא רשות חלק של הג'קוזי, עניין בו הנתבעים הפנו אצבע מאשימה לתובעים, ולאחר מכן הסתבר כי עובד של הקבלן הוא שנטל את אותו חלק ואף החזיר אותו. עדותו של הקבלן יכלה לשפוך אור לגבי נזקים להם טוענים הנתבעים, עם כניסתם לבית, נזקים שלטענת התובעים בוצעו ככל הנראה על ידי הקבלן או מי מהעובדים שלו, ככל שהיו כאלו נזקים.

אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובעים השאירו בבית, אף פריטי רכוש שלא נכללו בהסכם. התובעים ביקשו , כי אורה לנתבעים להשיב פריטים אלו חזרה. לטענת הנתבעים, פריטים אלו אינם ברשותם, התובעים ויתרו עליהם ולכן הם זרקו אותם, אך הודו, כי המזגנים תוקנו על ידם ומצויים בביתם ובגין אלה אין לחייב אותם מאחר שאלה נכללו בהסכם.

כאמור, קבעתי לעיל, כי המזגנים אינם חלק מן ההסכם ועל כן, זכאים התובעים לתשלום בגינם . התובעים הותירו את המזגנים וציוד נוסף שלא נכלל בהסכם בבית, מן הטעם שעברו לדירה קטנה יותר ולא יכלו לקחת עמם את כל הרכוש. בנסיבות אלה, לא היו צריכים הנתבעים לשמור על הרכוש והיו רשאים להיפטר ממנו. במזגנים נעשה שימוש על ידי הנתבעים לאחר תיקונם ולכן לא הוכח מהו שווי המזגנים ולכן לא מצאתי לפסוק פיצוי בגינם.

נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעים להשיב לתובעים סך של 25,000 ₪ בהתאם להסכם בין הצדדים.
התביעה שכנגד
אין מחלוקת בין הצדדים כי ברצפת הדק בגינה היו חלקים שבורים. התובעים טענו , כי הציעו לתקן זאת כשמבדיקתם העלות היתה בסך של 300 ₪. הנתבעים הכחישו , כי הוצע להם על ידי התובעים תיקון כאמור, אך לא הציגו כל חוות דעת לגבי עלות התיקון. מה שהוגש על ידי הנתבעים הוא הצעת מחיר לדשא סינטטי, עבודות עץ ועבודות נוספות בגינה, בסך כולל של 15,500 ₪.
הגם שהתובעים שכנגד לא הציגו ראיה לשיעור הנזק לרצפת הדק, הרי שמעיון בתמונות מדובר על דק שיש להחליפו ויש לקבל את הודאת הנתבעת שכנגד, שלכל הפחות מדובר בעלות של 300 ₪ , והתובעים שכנגד זכאים לסכום זה ש אינו במחלוקת.

לתביעה שכנגד צירפו התובעים שכנגד תמונות, לפיהן על משטח העץ במטבח ישנן שריטות רבות. לטענת הנתבעים שכנגד, מדובר בבלאי טבעי ובתמיכה לכך הציגו תמונה שצולמה למגזין שהציג את העיצוב של הבית ואף שם ניתן לראות שריטות.
לאחר שעיינתי בתמונות שצירפו התובעים שכנגד ובתמונה שהוצגה על ידי הנתבעים שכנגד, אני סבורה שעלה בידי התובעים שכנגד להוכיח, כי נגרם נזק למשטח העץ במטבח שהוא מעבר לבלאי ולכן זכאים התובעים שכנגד לפיצוי בגין העלות לתיקונו, בהתאם לחשבונית מס שצורפה בסך של 3,500 ₪, מיום 10.8.18, בגין עבודות צבע בדלפק המטבח.

התובעים שכנגד הגישו מסמך, לפיו, העצים בגינה לא טופלו כנדרש, וכי הגינה מצויה במצב של הזנחה, וכי המחשב וצנרת השקיה אינם תקינים ויש צורך להחליפם, אך לא נרשם מהי עלות התיקון. כמו כן, צורף מסמך הנוגע לעבודות חשמל וגם במסמך זה לא נאמר מהי עלות התיקון. הוגשה חוות דעת לגבי איתור נזילת מים מיום 18.8.18, המתייחסת ל"סתימה במחסום רצפה פתוח בניקוז של מכונת כביסה", בה נכתב כי הכנה של צינור מכונת כביסה נעשה שלא על פי התקן ולכן בוצע תיקון, אך חוות הדעת לא מפרטת מהי העלות.
צורפו חשבוניות רכישה עבור תאורה לגינה בסך של 114.80 ₪ מיום 6.9.18; 119.90 ₪ מיום 1.8.18 ו- 139.80 ₪ מיום 25.8.18. כמו כן צורפה חשבונית מס בסך של 200.90 ₪, מיום 28.7.18 בגין רכישת גופי תאורה. צורפה חשבונית בסך של 1,200 ₪ בגין "התקנת 2 מזגנים תדיראן" מיום 9.2.18.
צורפה חשבונית מיום 6.8.18, בסך של 7,900 ₪, בגין רכישת מזגן.
צורפו שתי חשבוניות בסך של 650 ₪ מיום 14.8.18 בגין עבודות חשמל וסך של 350 ₪ מיום 20.8.18, עבור עבודות חשמל, תיקון קצר והחלפת שקע למכונת כביסה.
צורפה חשבונית בסך של 1,374 ₪, מיום 21.8.18, בגין עבודות אינסטלציה וניקוז למכונת הכביסה.
צורפה חשבונית מיום 30.8.18, בסך של 15,500 ₪, בגין הקמת גינה והקמת דשא סינטטי.
צורפה חשבונית מס מיום 14.8.18, בסך של 800 ₪, בגין תיקון חלון אמבטיה ותיקון שלבים ותריסים בחדרים.

התובעים שכנגד לא הביאו חוות דעת לגבי הנזקים שנטען, כי הנתבעים שכנגד גרמו, על מנת שיעלה בידם להוכיח , כי מדובר בנזקים שאינם בלאי סביר של שימוש בבית, שאין מחלוקת שאינו בית חדש. הנטל הוא על התובעים שכנגד, להוכיח כל רכיב בתביעתם . למעט רצפת הדק שאינו במחלוקת , כי היו בו שברים ומשטח העץ במטבח , הרי שהיה עליהם להעיד את הקבלן על מנת להוכיח את הנזקים הנטענים לגבי הג'קוזי והחשמל, על מנת להוכיח שלא מדובר בליקויים שיצרו הקבלן או מי מהעובדים שלו, כפי שנטען על ידי הנתבעים שכנגד.
החשבוניות הרבות שצורפו לא מעידות על קשר בין הליקוי שתוקן לבין אחריותם של הנתבעים שכנגד.

התובעים שכנגד לא יכולים להסיר את האחריות שלהם לקבלת המפתחות מהנתבעים שכנגד ותיעוד הליקויים בזמן קבלת הבית. משבחרו שהמפתח יימסר לקבלן, הרי שהפכו אותו לשלוח שלהם וחזקה שאם רצו שיודיע להם על ליקויים בדירה, היה עליהם לוודא שכך יעשה. משבחרו התובעים שכנגד שלא להיות נוכחים בבית בעת מסירת המפתח ולתעד את הליקויים בטרם יחל הקבלן בשיפוץ, הרי שנטלו על עצמם סיכון כפול. מחד, אין להם תיעוד שמשקף את מצב הנכס ותכולתו בעת פינוי הבית על ידי הנתבעים שכנגד. ומנגד, אין להם ידיעה על הפעולות שנעשו על ידי הקבלן ואולי נזקים שנגרמו על ידו. אי הבאת הקבלן לעדות, תיזקף לחובת התובעים שכנגד.

מהתמונות שהוגשו נראה, כי הקבלן מטעם הנתבעים לא עטף את הריהוט במהלך העבודה, כך שיש ממש בטענות התובעים, כי לא הי יתה הקפדה על ידי הקבלן או מי מטעמו, על שמירת תכולת הבית במהלך עבודות השיפוצים, כך שייתכן שחלק מהליקויים נגרמו על ידי אחר ולא על ידי התובעים.

נוכח כל האמור אני מקבלת את התביעה שכנגד באופן חלקי ומחייבת את הנתבעים שכנגד לשלם לתובעים סך של 300 ₪ בגין רצפת הדק בגינה וסך של 3,500 ₪ בגין משטח העץ במטבח.
סוף דבר
אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 25,000 ₪, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
בחנתי את שאלת ההוצאות, אשר תלויה בהתנהלות הצדדים. בשל התנהלותה החריגה של התובעת שהייתה לא הולמת ולא מכבדת, אף בתום הדיון שהתנהל בפניי, לא מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות.
אני מקבלת את התביעה שכנגד ומחייבת את הנתבעים שכנגד , יחד ולחוד, לשלם לתובעים שכנגד סך של 3,800 ₪, בצירוף הוצאות משפט בסך כולל של 800 ₪, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף ברנד
נתבע: דנה סדס יאיר
שופט :
עורכי דין: