ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארז הס נגד דיצה צעירי :

11
לפני כבוד השופט עזריה אלקלעי

המבקשים:

  1. ארז הס
  2. יובל יוסף נתן דורון

נגד

המשיבה:
דיצה צעירי

החלטה

לפניי בקשת התובעים, הם המבקשים, למחיקת כתב ההגנה מטעם המשיבה משלא קיימה את הצווים שניתנו להשלמת הליכים מקדמיים.
מעיון בטענות הצדדים במסגרת הבקשה, התגובה והתשובה לתגובה עולה כי הצדדים אינם נענים לדרישות האחד כלפי השני, ואינם ממלאים אחר הצווים, מי מהם באופן חלקי ומי מהם באופן מלא.
לצורך ייעול וקידום הדיון בטענות הצדדים בהקשר זה, אני מוצא לנכון להתוות מסגרת דיונית ביחס להליכים המקדמיים וקובע הוראות כדלקמן:

גילוי מסמכים כללי-הדדי ייעשה ע"י כל שני הצדדים בתוך 14 ימים מעת מתן החלטה זו, בצירוף תצהיר ערוך כדין.
שני צדדים, ששלחו האחד למשנהו בקשות לעניין גילוי ועיון במסמכים ספציפיים - יגישו לבית המשפט, בתוך 14 ימים נוספים, שיחולו מתום המועד הקבוע בסעיף 1, טבלה משותפת שתכיל את הנתונים שלהלן:
המסמך שלא גולה
הסיבה בגינה יש חשיבות לגלות המסמך
הסיבה לסירוב גילוי המסמך

בעל דין הנמנע מלהשיב על שאלה שנשאלה ו/או לגלות מסמך שגילויו ו/או עיונו נדרש מחמת טענת חיסיון - יציין זאת לצד השאלה או המסמך שגילויו ו/או עיונו מבוקש. מענה על שאלה שנטענה לגביה טענה כאמור ו/או מסמך שנטענה לגביו טענת חיסיון כאמור, יוגשו לבית המשפט, במועד הגשת הטבלה המשותפת לעיל, במעטפה סגורה, וזו תופקד על ידו ובאחריותו בכספת בית המשפט.
למניעת ספק, הגשת תצהירי העדות הראשית וחוות הדעת, תיעשה אף אם לטעמם של הצדדים לא יסתיימו עד לאותה העת ההליכים המקדמיים.

ניתנה היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ארז הס
נתבע: דיצה צעירי
שופט :
עורכי דין: