ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיד אורחיל אלחמיאסה נגד עיריית ערד :

בפני כבוד ה שופט חיים פס

המבקש

עיד אורחיל אלחמיאסה
על-ידי בא-כוח עו"ד גלעד אבני

נגד

המשיבה
עיריית ערד
על-ידי בא-כוח עו"ד חיים שימן

החלטה

1. בפניי בקשה למתן ארכה לביצוע צו הריסה.

2. ביום 31.5.18, הגיעו הצדדים להסכמה כי לנוכח נסיבותיו האישיות המיוחדות של המבקש ומצבו הבריאותי והנפשי, ומבלי שהדבר יהווה תקדים למקרים אחרים, יידחה מועד תחילת כניסת הצו לתוקף והצדדים יטענו בעניין זה בפני בית המשפט שייתן החלטתו.

3. המשיבה עתרה להארכת מועד של 3 חודשים לכל היותר, ועד למועד הנדחה תתבצע הריסה עצמית של המבנה. בא-כוח המבקש עתר למתן ארכה של 18 חודשים ושטח טענותיו בעניין זה.

4. בית המשפט, כבוד השופט סולקין, לאחר ששמע את דברי הצדדים ועיין במסמכים שהוצגו מטעם הצדדים, ומטעמים הומניטריים, קבע את מועד כניסת תוקפו של צו ההריסה ביום 30.3.19, כאשר עד למועד זה יהיה על המבקש באמצעות האפוטרופוס לפעול להריסת המבנה באופן עצמאי, ואם לא כן – תהא המשיבה רשאית להרוס המבנה בהתאם להסכמות הצדדים.

5. ביום 13.2.19, הגיש בא-כוח המבקש "בקשה בהולה למתן ארכת מועד לביצוע צו ההריסה". בבקשתו, ציין בא-כוח המבקש כי מאז החלטת כבוד השופט סולקין, מיום 31.5.18, טרם נמצאה חלופת מגורים למבקש וקיים חשש ממשי כי במידה וייהרס בית המגורים לא תהיה למבקש קורת גג. בבקשתו צו וציין בא-כוח המבקש את מצבו הרפואי של המבקש וכן צירף חוות דעת קונסטרוקטור בדבר היות המבנה נשוא צו ההריסה יציב . ב"כ המבקש עתר לדחייה של שנה נוספת בכניסתו של צו ההריסה לתוקף.

6. ביום 21.2.19 הוגשה תגובת המשיבה ובה הפנה בא כוח המשיבה להוראות סעיף 254(ט) לחוק התכנון והבנייה, באשר לקריטריונים אותם על בית המשפט לשקול בבואו להכריע בבקשות לדחיית צווי הריסה מנהליים.

עוד הוסיף בא כוח המשיבה כי לא צוינו בבקשה ההליכים אשר נעשו מאז החלטת כבוד השופט סולקין על מנת לאתר מקום מגורים חלופי למבקש.

נקבע דיון בפניי ליום 24.3.19.

7. בדיון עצמו, ביקש בא כוח המבקש להגיש תגובה נוספת בכתב, אשר תפרט את המהלכים אשר נעשו למציאת פתרון דיורי למבקש, וביקש עוד כי לאחר מכן תינתן תגובת המשיבה ובית המשפט יוכל להחליט על סמך הכתובים בלא צורך בדיון נוסף.

8. ביום 26.3.19, הוגשה השלמת הפרטים האמורה.

במסמך זה, ציין בא-כוח המבקש כי פתרון מגוריו של המבקש הינו בישוב המתוכנן אל-פורעה, המצוי בהליכי תכנון מואצים, וכי קיים לגבי המבקש אופק תכנוני וודאי.

עוד ציין כי לאור נסיבותיו הקשות של המבקש והעובדה כי הסדרת מגוריו אינה תלויה בו וכי קיים אופק תכנוני להסדרת מגוריו באל-פורעה, מתבקש בית המשפט לדחות מועד ביצוע הצו עד ליום 31.3.2020.

9. ביום 31.3.19 הוגשה תגובה משלימה מטעם המשיבה, שעיקרה הוא התייחסות לטענות המבקש.

באשר לאופק התכנוני לו טען המבקש – מסר בא-כוח המשיבה כי מבירור שערך עם גורמי ההנדסה התברר כי אין כל תכנית סטטוטורית החלה במקום ולפזורת אל-פורעה אין כלל תחום שיפוט, ולמעשה כל מה שנעשה בעניין הוא מתן אישור על ידי משרד הפנים ואין ללמוד מכך דבר במישור התכנוני ו/או ההסדרתי במקום.

עוד טוען בא כוח המשיבה כי גם בכתב טענותיו המשלים של המבקש, לא פירט בא כוח המבקש מה הם ההליכים שנעשו על מנת לאתר מקום מגורים חלופי למבקש.

בסופה של התגובה, ביקש בא-כוח המשיבה לדחות את בקשת המבקש לעיכוב ביצוע נוסף של צו ההריסה או לחלופין, להורות על מתן אורכה נוספת קצרה בלבד ולהתנותה בתנאים אשר יבטיחו את ביצו ע הצו ואת הוצאות המשיבה.

דיון והכרעה

10. עיון בבקשת המבקש אינו מעלה כל עילה להארכת מועד כניסתו של צו ההריסה לתוקף.

על אף שהתבקש בא כוח המבקש מספר פעמים לפרט באופן ברור מה הם המהלכים שנעשו על מנת לאתר למבקש מקום מגורים חלופי, לא הוגש כל פירוט כאמור.

הדבר מעלה סימני שאלה ביחס לעניין זה ונדמה כי המבקש שם יהבו על "רחמי בית-המשפט", וזאת חלף חובתו לאתר מקום מגורים חלופי למגוריו.

11. בהחלטתו מיום 31.5.18, נתן כבוד השופט סולקין ארכה מספיקה על מנת שהמבקש יפעל לאיתור מקום מגורים חלופי.

12. על פי העולה מתגובת המשיבה, למקום מושבו של המבקש אין כל אופק תכנוני נראה לעין, ולפיכך, בקשתו של המבקש למעשה מוגשת ללא כל ביסוס אמיתי לה.

13. מעבר לכך, אציין, כי צודק בא כוח המשיבה באומרו כי סעיף 254(ט) לחוק, לאחר תיקון 116, מעלה כי המחוקק ביקש להגביל עד מאוד את שיקול הדעת המסור לבית המשפט בבואו לעכב ביצועו של צו הריסה חלוט, ונדרשים נימוקים מיוחדים להיענות לבקשה כאמור.

14. אין בעובדה כי המבנה בו מתגורר המבקש הינו מבנה יציב בעל אישור הנדסי, כדי להוות עילה למתן אורכה כמבוקש.

15. על אף כל האמור לעיל ומטעמים הומניטריים בלבד , אאריך את מועד צו ההריסה העצמי עד ליום 30.5.19 בשעה 08:00, וזאת לצורך התארגנות סופית של המבקש. באם המבקש לא יבצע את צו ההריסה עד למועד האמור, תוכל המשיבה לבצע צו ההריסה בעצמה.

15. בא כוח המבקש יבהיר עד ליום 8.4.19, באם הפיקדון שהופקד בתחילת הליך זה, נמשך על ידי המבקש או עודנו קיים בתיק. לאחר הבהרה זו – אתן החלטה ביחס להפקדות ולערבויות הנדרשות.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, 02 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיד אורחיל אלחמיאסה
נתבע: עיריית ערד
שופט :
עורכי דין: