ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוטי טולדנו נגד אוניברסיטת אריאל בשומרון :

02 אפריל 2019
לפני: כבוד הרשמת רעות שמר בגס

המבקש:
מוטי טולדנו
ע"י ב"כ: עו"ד לניאדו מנדס

-
המשיבות:
1. אוניברסיטת אריאל בשומרון
ע"י ב"כ: עו"ד דולב
2. איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד בריק

החלטה

לפני בקשה לפטור את המבקש מתשלום אגרה בסכום של 12,636.42 ₪ וזאת במסגרת תביעה שהגיש כנגד המשיבות בגין זכויות המגיעות לו לטענתו מתקופת עבודת אשתו המנוחה אצל המשיבה 1 ומסיומה (להלן – הבקשה).
המשיבה 1 הודיעה כי היא מותירה את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין ואילו המשיבה 2 לא הגיבה לבקשה.
התנאים להענקת פטור מתשלום אגרה פורטו בסעיף 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח- 2008 הקובעת כדלקמן:

(א) בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד.
(ג) ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:
(1) החלטה של בית דין או של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;
(2) הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
(3) הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980;
(ד) קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב).

פטור מתשלום אגרה ניתן במקרים חריגים בלבד, ועל המבקש פטור מתשלום אגרה מוטל הנטל לפרוש לפני בית המשפט את מלוא התמונה באשר למצבו הכלכלי (רע"א 7532/07 פרחי נגד בנק המזרחי טפחות בע"מ (8.11.2007).
ככל שהתנאים לקבלת פטור מאגרה מתקיימים, אך לא בעוצמה מספקת על מנת ליתן פטור, מאפשר סעיף 12(ו) לתקנות האגרות מתן החלטה מרוככת יותר בהתרת תשלום האגרה "לשיעורין, בתוך הזמן שייקבע" (בר"ע (ארצי) 31365-05-10 CHENGJUN – אסטראטק בע"מ (14.9.2010) ; בר"ע (ארצי) 37658-05-16 אדרס חטיב נ' רהיטי חיי אדם בע"מ ( 14.10.18).
בבקשה הנתמכת בתצהיר טוען המבקש כי אשתו המנוחה נפטרה ממחלת הסרטן ביום 19.2.16 וכי הוא נותר אלמן עם שתי בנות קטינות, כי הוא אינו עובד ומתפרנס מקצבת המוסד לביטוח לאומי (קצבת שארים בסך 4,900 ₪). עוד מציין המבקש כי מלבד הקצבה של המוסד לביטוח לאומי אין לו דירה בבעלותו או כל רכוש אחר וכי יש לו חשבון בבנק הדואר בלבד ולפיכך אין לו יכולת לקבל הלוואה לצורך תשלום האגרה.
בהתייחס לתנאי הנוסף שנקבע בסעיף 12 של עילת תביעה עילת תביעה טוען המבקש כי סיכו יי התביעה טובים מהטעם שמדובר בתביעה שעניינה תשלומים חסרים אשר להם זכאי בגין התנהלות המשיבה 1 כלפי אשתו המנוחה אשר עבדה במשיבה 1 במשך 15 שנים.
מעיון בתדפיס הבנק של בנק הדואר שצירף התובע עולה כי חשבונו מצוי ביתרת זכות של 2,490 ₪ נכון ליום 28.1.19 וכי חשבונה של אשתו המנוחה מצוי ביתרת חובה של 35,681 ₪ .
על יסוד הטענות והמסמכים שפורטו לעיל, ובפרט על כך שהמבקש ובנותיו נסמכים קבצת שאירים של המוסד לביטוח לאומי מצאתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להתקבל.
סוף דבר – נוכח הטעמים המפורטים לעיל, הבקשה לפטור מאגרה מתקבלת בזאת .
לטיפול המזכירות למתן פטור מאגרה.

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, (02 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מוטי טולדנו
נתבע: אוניברסיטת אריאל בשומרון
שופט :
עורכי דין: