ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אירית אושר נגד כלל ביטוח בע"מ :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובעת

אירית אושר

נגד

נתבעות

  1. כלל ביטוח בע"מ
  2. חברת בר עוז המרכז לביטול בתים משותפים

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 31.03.2019 ולאור הסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את מר יעקב דובדבני, להלן מהנדס מרח' רמב"ם 92/ב רעננה טל' 09-XXXX177 , נייד 054-XXXX424 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת מטבחה של התובעת ברחוב גן סרוק 14/1 בראשון לציון .

2. המומחה יתבקש לבדוק התיקון שבוצע על ידי התובעת. המומחה יחווה דעתו המקצועית בשאלה האם עלות התיקון שבוצע על ידי התובעת סביר נוכח הנזקים, שנגרמו לטענתה למטבח כתוצאה מחדירת המים למטבחה ותוקנו על ידה בפועל .

3. המומחה יתן את חוות דעתו באשר לחוות דעת הנגדית שהוגשה על ידי הנתבעת.

4. המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

5.למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

6. עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

7. חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 30 יום מהיום.

8. הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 5-6 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

9. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

10. קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

11. אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

12.אנשי קשר
התובעת- גב' אירית אושר, טלפון: 055-XXXX513.
נציג חיצוני מטעם הנתבעת –מר תומר תמם, טלפון: 050-XXXX561 .

13.המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 40 יום מהיום.

ניתנה היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אירית אושר
נתבע: כלל ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: